Види підвищення кваліфікації

ВИДИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

  • цикли передатестаційної підготовки (тривалість навчання ˗1 місяць)**
  • спеціалізація (інтернатура)***:
    – «Загальна фармація» (тривалість навчання ˗ 4 місяці)
    – «Клінічна фармація» (тривалість навчання ˗ 6 місяців)
  • первинне підвищення кваліфікації викладачів та безперервний професійний розвиток.

* після яких має бути проведена атестація з видачею сертифіката, який є обов’язковим для відповідності спеціаліста кваліфікаційним вимогам ліцензійних умов (Постанова КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських  засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)»).

** після яких фахівці отримують рекомендацію на присвоєння (підтвердження) певної кваліфікаційної категорії за спеціальністю, що відповідає займаній посаді (Наказ МОЗ від 12.12.2006 № 818 «Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів»).

*** після закінчення якої молоді фахівці отримають сертифікат, що дає їм право самостійної фахової діяльності (Наказ МОЗ від 19.09.96 № 291 «Про затвердження Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів» ).