АрхівиШановні гості сайту Національного фармацевтичного університету!!!

 

Дозвольте представити Вам Національний фармацевтичний університет (НФаУ) – найстаріший вищий навчальний заклад України (1805 р.) з найбагатшим досвідом підготовки фармацевтичних кадрів, лідер фармацевтичної освіти, ідеолог розвитку фармацевтичної галузі України.

Сьогодні НФаУ – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитаціі, навчально-науково-виробничий комплекс.

У структурі університету функціонують 8 факультетів, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, коледж Національного фармацевтичного університету. У нас висококваліфікований професорсько-викладацький колектив: більше 750 викладачів, з них 115 – доктори наук,  565 – кандидати наук, доценти, 1 член-кореспондент НАН України, 15 член-кореспондентів громадських академій наук України, 33 Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники охорони здоров’я, Заслужені винахідники України, Заслужені працівники фармації, Заслужені працівники освіти, 2 лауреати державних премій.

Серед них – вчені і педагоги зі світовим ім`ям в області хімії сполук і технології лікарських засобів, фармакогнозії, фармакології, організації економіки фармації: П. А. Безуглий, А. І. Березнякова,  С. М. Дроговоз, І. А. Зупанец, В. М. Ковальов, С. М. Коваленко, А. С. Немченко, І. М. Перцев, О.І. Тихонов, В. М. Толочко, І. В. Українець, В. П. Черних, Л. В. Яковлева.

За видатний внесок у розвиток фармацевтичної науки 33 співробітника університету були визнані гідними державних нагород України.

Підготовка фахівців фармації здійснюється по 6 напрямкам і 14 спеціальностям. У НФаУ здійснюється переддипломна підготовка для іноземних громадян на підготовчому відділенні факультету з підготовки іноземних громадян, для громадян України на підготовчих курсах.

Фармацевтичним університетом підготовлено понад 40 тисяч провізорів, провізорів-косметологів, клінічних провізорів, інженерів-технологів і 4000 магістрів фармації для 80 країн світу.

На сьогоднішній день у Національному фармацевтичному університеті навчається більш 17,5 тисяч студентів, з них близько 1100 студентів з 20 закордонних країн, що підтверджує його високий міжнародний рейтинг.

У студентів нашого університету є унікальна можливість одержати другу вищу освіту медичного, економічного напрямку.

Після одержання диплома можна продовжити навчання в університеті через систему післядипломної освіти в інтернатурі, магістратурі, аспірантурі, докторантурі.

Національний фармацевтичний університет готовий прийняти нових студентів і завжди відкритий для співробітництва.

Ректор НФаУ,

член-кореспондент Національної Академії Наук України,

професор В.П.Черних

 

Print Friendly