1 липня 2016 р. кафедра соціальної фармації Національного фармацевтичного університету відзначила 5 років від дня заснування

Кафедра соціальної фармації НФаУ є першою на теренах пострадянського простору та в Україні.

IMG_1431Сьогодні на кафедрі викладається 19 навчальних дисциплін для студентів, які здобувають освіту за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Технології фармацевтичних препаратів», «Якість, стандартизація та сертифікація», «Економіка підприємства», «Маркетинг» та «Адміністративний менеджмент».

Співробітниками кафедри системно здійснюється навчально-методична робота щодо перегляду змісту дисциплін, формується та поновлюється банк фондових лекцій та навчально-методичних матеріалів. Так, протягом 2014-2015 н.р. розроблено 82 години лекцій та оновлено 130 годин лекцій, а також розроблено 42 години аудіолекцій з таких дисциплін, як «Історія медицини та фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Фармацевтичне правознавство».

Колективом кафедри соціальної фармації створено 3 навчальні посібники, що мають грифи МОН і МОЗ України: з екстремальної медицини для вітчизняних та іноземних студентів, з історії медицини та фармації для іноземних студентів, навчальний посібник «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях» для вітчизняних студентів. Готується до друку підручник «Основи фармацевтичного правознавства». З метою відповідності навчального процесу потребам сучасного інформаційного суспільства кафедра впроваджує дистанційні технології у навчальний процес.

Колективом кафедри підтримується стратегічний напрямок діяльності НФаУ щодо наближення освіти до вимог практичної фармації. Саме тому до навчального процесу активно залучаються представники фармацевтичних організацій: представники аптечної мережі «Аптека 911», тренінг-центру «Академія успішних продажів «SV Trade», ТОВ «Український аптечний холдинг».

За п’ять років захищено 1 докторська і 5 кандидатських дисертацій, триває підготовка 6 аспірантів і здобувачів ученого ступеня кандидата фармацевтичних наук та 4 майбутніх докторів наук. Протягом п’яти років на кафедрі здійснено захист 14 дипломних та 36 магістерських робіт.

У період з 2011 по 2015 рр. науковцями кафедри опублікована 241 теза у збірниках конференцій різного рівня; 83 статті у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. Починаючи з 2013 р. на кафедрі соціальної фармації щорічно проводиться Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Соціальна фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи».

Колектив кафедри соціальної фармації завжди відкритий до конструктивного діалогу та обміну досвідом як найефективнішого інструменту досягнення спільної та єдиної цілі представників галузевої вищої школи – якісної підготовки конкуренто спроможного на ринку праці фахівця.

image_pdfimage_print