Факультети

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТКузнєцова

Декан факультету:

Кузнєцова Вікторія Юріївнакандидат фармацевтичних наук, доцент

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел. / факс: (057) 706-15-89, (057) 706-18-46, (057) 706-22-79, (057) 706-21-83
Е-mail: pharm@nuph.edu.ua

 

ФАКУЛЬТЕТ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Декан факультету:

Живора Наталія Василівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

Адреса: 61002,  м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-15-92, 706-21-84
Е-maіl: pharmtech@nuph.edu.ua

 

Набока О.ІФАКУЛЬТЕТ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Декан факультету:

Набока Ольга Іванівна, доктор біологічних наук, професор
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

Тел.:706-30-97
Е-mail: medpharm@nuph.edu.ua

 

ФАКУЛЬТЕТ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН

Декан факультету:

Калайчева Світлана Георгіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент

 Адреса: 61002,  м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-30-96
Факс: (057) 706-20-79
Е-mail: indek@nuph.edu.ua