Розробки НФаУ

НФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь комплекс науково-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різних лікарських формах: від пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації тай упровадження у виробництво і медичну практику.

Над розробкою лікарських засобів працюють кафедри університету та лабораторії: Центральна науково-дослідна лабораторія, Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів, Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної діагностики, Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень, Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.

Крім того, з метою ефективної розробки та упровадження вітчизняних конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних розробок на світовому рівні наказом ректора НФаУ № 1088 к від 01.12.2016 р. у структурі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ створено сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності.

Створено цілу низку препаратів на основі нових біологічно активних субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на базі компонентів рослинного та тваринного походження, на основі продуктів бджільництва. Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення 161 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:

2017 р.

Кількість
Освоєно (планується, апробоване) промислове виробництво або включено до перспективного плану розвитку виробництва 24
Виготовляється в умовах аптеки 2
2 фаза клінічних випробувань 5
1 фаза клінічних випробувань 5
Завершені доклінічні дослідження 28
Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів 52
Нові лікарські препарати, що почали розроблятися 45
 

Перспективні лікарські засоби Національного фармацевтичного університету. Лікарські засоби. Довідник 

 

Научные разработки Национального фармацевтического университета. Лекарственные средства. Справочник. 1991-2010

Довідник «Научные разработки Национального фармацевтического университета. Лекарственные средства» містить перелік та короткі відомості про лікарські засоби синтетичного і природного походження, які розроблені або перебувають на стадії розробки у НФаУ за період з 1991 по 2010 рік. У 6 розділі даного довідника наведений перелік патентів, що забезпечують правовий захист представлених лікарських засобів та біологічно активних субстанцій. Також представлені розробки лікарських засобів, зроблені у співпраці з іншими організаціями. Довідник призначений для наукових і практичних працівників у галузі створення, виробництва та реалізації лікарських засобів, а також для студентів, магістрів та аспірантів фармацевтичних та медичних вузів.

 

 

Print Friendly, PDF & Email