Розробки НФаУ

НФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь комплекс науково-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різних лікарських формах: від пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації, упровадження у виробництво і медичну практику.

Над розробкою лікарських засобів працюють кафедри університету, Навчально-науковий інститут прикладної фармації.

Крім того, з метою ефективної розробки та упровадження вітчизняних конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних розробок на світовому рівні наказом ректора НФаУ № 1088 к від 01.12.2016 р. у структурі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ створено сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності.

НФаУ здійснює весь цикл розробки інноваційних лікарських засобів з використанням сучасних підходів відповідно до вимог GMP, GLP, GCP. Створення і впровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть участь кафедри і наукові лабораторії НФаУ.

Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення понад 140 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:

2020 рік Кількість
Освоєно (планується, апробоване) промислове виробництво або включено до перспективного плану розвитку виробництва 9
Виготовляється в умовах аптеки 1
2 фаза клінічних випробувань 2
1 фаза клінічних випробувань 1
Завершені доклінічні дослідження 20
Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів 74
Нові лікарські препарати, що почали розроблятися 33

 


Довідники містять перелік та короткі відомості про лікарські засоби синтетичного і природного походження, які розроблені або перебувають на стадії розробки у НФаУ за представлений період. Також представлені розробки лікарських засобів, зроблені у співпраці з іншими організаціями.

 

Print Friendly, PDF & Email