Розробки НФаУ

НФаУ є однією з провідних наукових установ, де здійснюється весь комплекс науково-дослідних робіт зі створення лікарських засобів у різних лікарських формах: від пошукових дослідів до розробки науково-технічної документації тай упровадження у виробництво і медичну практику.

Над розробкою лікарських засобів працюють кафедри університету та лабораторії: Центральна науково-дослідна лабораторія, Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів, Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної діагностики, Проблемна лабораторія морфофункціональних досліджень, Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень, Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів.

Крім того, з метою ефективної розробки та упровадження вітчизняних конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних розробок на світовому рівні наказом ректора НФаУ № 1088 к від 01.12.2016 р. у структурі Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів НФаУ створено сектор фармакокінетичних досліджень та біоеквівалентності.

Створено цілу низку препаратів на основі нових біологічно активних субстанцій, синтезованих на кафедрах і в лабораторіях хімічного профілю. Оригінальні малотоксичні препарати розроблені на базі компонентів рослинного та тваринного походження, на основі продуктів бджільництва. Підсумком наукової діяльності багатьох років стало створення 161 лікарських засобів широкого спектра фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах упровадження:

2017 р.

Кількість
Освоєно (планується, апробоване) промислове виробництво або включено до перспективного плану розвитку виробництва 24
Виготовляється в умовах аптеки 2
2 фаза клінічних випробувань 5
1 фаза клінічних випробувань 5
Завершені доклінічні дослідження 28
Продовжуються доклінічні дослідження оригінальних лікарських препаратів 52
Нові лікарські препарати, що почали розроблятися 45

Довідники містять перелік та короткі відомості про лікарські засоби синтетичного і природного походження, які розроблені або перебувають на стадії розробки у НФаУ за представлений період. Також представлені розробки лікарських засобів, зроблені у співпраці з іншими організаціями.