Навчально-дослідна частина

Положення про навчально-дослідну частину

Структура НДЧ

Навчально-дослідна частинаЗавідувач НДЧ

Григорів Галина Валеріївна

nauka@nuph.edu.ua

 

 

 


Відділ наукової роботи

Відділ наукової роботи здійснює:

 • організацію та облік наукової роботи, що виконується в НФаУ;
 • облік прав інтелектуальної власності та їх захист;
 • заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворенню опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
 • організацію видання наукових журналів НФаУ;
 • метрологічне забезпечення навчально-наукового процесу НФаУ;
 • участь в реєстрації, організації та проведенні науково-практичних заходів та інтелектуальних змагань.

Начальник відділу

Рищенко Оксана Олександрівна 

Співробітники:

Кайда Аліна Олександрівна

Константинова Інна Ігорівна

Мовчан Лілія Миколаївна

Радіонова Вікторія Олександрівна

Сітало Олена Борисівна

Упир Дмитро Володимирович


Відділ міжнародного співробітництва

Відділ міжнародного співробітництва займається питаннями академічної мобільності (супровід закордонних відряджень з метою стажування, навчання, здійснення наукових досліджень, викладання лекцій за міжуніверситетськими угодами з закордонними університетами та грантовими проєктами) учасників освітнього процесу (здобувачів освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук, науково-педагогічних працівників та інших співробітників  університету).

Співробітники:

Мацко Яна Олексіївна


Відділ інновацій та розвитку

Відділ інновацій та розвитку здійснює:

 • планування та координацію співпраці між закладами середньої та вищої освіти НФаУ в рамках виконання наукових робіт;
 • організацію та забезпечення виконання наукових робіт;
 • сприяння проведенню на базі університету Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту наукових робіт членів Малої академії наук, конкурсів, турнірів тощо;
 • участь в організації Днів науки та інших профорієнтаційних заходів наукової спрямованості.
 • аналіз ефективності довузівської роботи інституту та розробка плану заходів щодо розширення співпраці із закладами загальної та профільної середньої освіти в сфері виконання учнівських науково-дослідних робіт.

Співробітники:

Соловйова Надія Миколаївна


Склад по зберіганню хімічних реактивів

Завідувач складу

Кремезной Микола Миколайович

Print Friendly, PDF & Email