Студентське наукове товариство (СНТ)

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-30-71
Факс: (057) 706-30-71
Е-mail: snt@nuph.edu.ua
Сторінкa у соц. мережах:

 

 

 

Склад СНТ

ПІБ Посада
1 Немировський Сергій Анатолійович Голова СНТ НФаУ
2 Ференчук Юлія Юріївна Заступник голови СНТ НФаУ
3 Борисенко Ірина Володимирівна Секретар СНТ НФаУ
4 Доровський Дмитро Олексійович Член ради СНТ НФаУ
5 Реус Артур Володимирович Член ради СНТ НФаУ
6 Коваль Юлія Сергіївна член ради СНТ НФаУ
7 Урсолов Артем Олександрович член ради СНТ НФаУ
8 Середа  Єлизавета Русланівна член ради СНТ НФаУ

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Науково-дослідна робота студентів, як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету, адже в сучасних умовах вона перетворилась у невід’ємний елемент навчання і виховання студентської молоді, направлений на формування дослідницьких навичок та організаторських якостей мабутйніх науковців.

При реалізації завдань СНТ студенти мають можливість:

 • безпосередньо спілкуватися з науковим керівником;
 • навчитися працювати з науковою літературою, лабораторним обладнанням, з експериментальними тваринами;
 • отримати досвід публічних виступів з доповідями;
 • взяти участь у створенні нових оригінальних субстанцій, біологічно активних речовин, освоїти методи аналізу і стандартизації лікарських препаратів;
 • виконувати лабораторні, курсові та дипломні роботи, які містять елементи наукових досліджень;
 • виконувати завдання науково-дослідного характеру у період виробничої та навчальної практики;
 • виконувати окремі дослідницькі завдання за дорученням наукового керівника;
 • аналізувати і узагальнювати результати експериментальних досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, винаходів та ін.

Сучасне студентське наукове товариство НФаУ складають: гуртки СНТ, що працюють на кожній із кафедр НФаУ та об’єднують понад 1000 студентів, серед них – більше 300 студентів-іноземців.

Для забезпечення якісної наукової роботи студентів  кафедральні гуртки об’єднані у 5 наукових напрямків:

Хіміко-фармакогностичні кафедри:

 • Синтез фізіологічно активних речовин
 • Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
 • Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз

Медико-біологічні, клінічні кафедри:

 • Доклінічне  фармакологічне вивчення лікарських засобів
 • Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології
 • Патогенетичні основи фармакотерапії патологічних станів
 • Клінічні випробування. Фармацевтична опіка
 • Генетичні дослідження, можливості використання в практиці медицини та фармації
 • Фізіологія в медицині та фармації: актуальні проблеми та сучасні досягнення
 • Лабораторні дослідження в клінічній медицині

Технологічні кафедри:

 • Промислова технологія та впровадження у виробництво лікарських засобів
 • Актуальні питання екстемпоральної рецептури
 • Технологія парфумерно-косметичних засобів
 • Сучасна біотехнологія

Економіко-управлінські кафедри:

 • Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів
 • Менеджмент і маркетинг у фармації
 • Соціально-економічні дослідження у фармації
 • Управління якістю у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я
 • Товарознавство

Суспільні, гуманітарні, фізико-математичні кафедри:

 • Інформаційні  технології  у  фармації  та  медицині
 • Фармацевтичне право та судова фармація
 • Суспільcтвознавство  та філологія
 • Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ

СНТ, разом з Радою молодих вчених, щорічно проводить  науково-практичну конференцію «Актуальні питання створення нових  лікарських засобів», яка з 2012 року  набула статусу міжнародної. Результати наукових досліджень публікуються у Збірнику тез доповідей видавництва НФаУ. Пріоритетною мовою конференції є англійська. У роботі ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20-21 квітня 2017 року) взяли участь 48 вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ з України та 11 країн світу. На 22 секційних засіданнях було заслухано понад 300 наукових доповідей. До збірки тез доповідей увійшли 593 публікації. Також в рамках конференції було проведено постерну сесію та організовано виїзну наукову лабораторію ‘Enjoy your science’. Гостями конференції були студенти з Києва, Львова, Білорусі. Спонсорську підтримку надала корпорація «Юрія-фарм»

Під патронатом Ректорату Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство представили університет у масштабних соціальних заходах з популяризації науки для дітей і молоді «Наукові пікніки» (17 вересня 2016 р.) та «Ніч науки» (24 вересня 2016 р.).

Найкращі наукові роботи студентів СНТ щорічно направляються на наукові конкурси, де отримують нагороди. У 2016-2017 навчальному році за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук нагороджені:

 • дипломом ІІ ступеню – Бондарь Надія (екологія та екологічна безпека)
 • дипломом ІІІ ступеню – Єфремова Валерія (біотехнологія)
 • сертифікати учасників одержали Стремоухов Олександр та Литвиненко Євгеній.

Переможцями ХІ Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук стали студенти НФаУ:

 • диплом І ступеню – Антоніна Громова, студентка 7 курсу, 1а групи, фармацевтичного факультету № 1 (природничі науки)
 • диплом ІІ ступеню – Аліна Соловйова, магістрант спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» та Карина Тронько, студентка 4 курсу 3 групи спеціальності «Біотехнологія» (технічні науки)

Також студенти НФаУ вдруге взяли участь у міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив». Із 10 поданих на конкурс проектів, 5 здобули перемогу, а саме І місце – проект Олексія Яковенко, ІІІ місце – роботи Антона Горяєва, Станіслава Думанова та Антона Скрипника, Максима Зимлянського, Олександра Присяжнюка.

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідній роботі.

При досягненні успіхів у науковій та навчальній діяльності член СНТ отримує рекомендації для вступу до аспірантури. За даними відділу аспірантури, 95% магістрантів і аспірантів під час навчання в НФаУ були членами кафедральних гуртків СНТ.

Досягненням нашого університету є те, що серед студентської молоді зростає інтерес до наукової роботи, яка сьогодні вважається престижною.

 

Матеріали за темою: