Студентське наукове товариство (СНТ)

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел/факс.: (057) 706-30-71
Е-mail: snt@nuph.edu.ua


Список конференцій: Life Sciences, доступні за посиланням


Склад СНТ

ПІБ Посада
1 Немировський Сергій Анатолійович Голова СНТ НФаУ
2 Ференчук Юлія Юріївна Заступник голови СНТ НФаУ
3 Борисенко Ірина Володимирівна Секретар СНТ НФаУ
4 Доровський Дмитро Олексійович Член ради СНТ НФаУ
5 Реус Артур Володимирович Член ради СНТ НФаУ
6 Коваль Юлія Сергіївна член ради СНТ НФаУ
7 Урсолов Артем Олександрович член ради СНТ НФаУ
8 Середа  Єлизавета Русланівна член ради СНТ НФаУ

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

При реалізації завдань СНТ студенти мають можливість:

 • навчитися працювати з науковою літературою, лабораторним обладнанням, з експериментальними тваринами;
 • отримати досвід публічних виступів з доповідями;
 • взяти участь у створенні нових оригінальних субстанцій, біологічно активних речовин, освоїти методи аналізу і стандартизації лікарських препаратів;
 • виконувати лабораторні, курсові та дипломні роботи, які містять елементи наукових досліджень;
 • виконувати завдання науково-дослідного характеру у період виробничої та навчальної практики;
 • аналізувати і узагальнювати результати експериментальних досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, винаходів та ін.

Сучасне студентське наукове товариство НФаУ складають: гуртки СНТ, що працюють на кожній із кафедр НФаУ та об’єднують понад 1000 студентів, серед них – більше 300 студентів-іноземців.

Для забезпечення якісної наукової роботи студентів  кафедральні гуртки об’єднані у 5 наукових напрямків:

Хіміко-фармакогностичні кафедри:

 • Синтез фізіологічно активних речовин
 • Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
 • Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз

Медико-біологічні, клінічні кафедри:

 • Доклінічне  фармакологічне вивчення лікарських засобів
 • Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології
 • Патогенетичні основи фармакотерапії патологічних станів
 • Клінічні випробування. Фармацевтична опіка
 • Генетичні дослідження, можливості використання в практиці медицини та фармації
 • Фізіологія в медицині та фармації: актуальні проблеми та сучасні досягнення
 • Лабораторні дослідження в клінічній медицині

Технологічні кафедри:

 • Промислова технологія та впровадження у виробництво лікарських засобів
 • Актуальні питання екстемпоральної рецептури
 • Технологія парфумерно-косметичних засобів
 • Сучасна біотехнологія

Економіко-управлінські кафедри:

 • Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів
 • Менеджмент і маркетинг у фармації
 • Соціально-економічні дослідження у фармації
 • Управління якістю у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я
 • Товарознавство

Суспільні, гуманітарні, фізико-математичні кафедри:

 • Інформаційні  технології  у  фармації  та  медицині
 • Фармацевтичне право та судова фармація
 • Суспільcтвознавство  та філологія
 • Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ЗВО

СНТ, разом з Радою молодих вчених, щорічно проводить  науково-практичну конференцію «Актуальні питання створення нових  лікарських засобів», яка з 2012 року набула статусу міжнародної. Результати наукових досліджень публікуються у Збірнику тез доповідей видавництва НФаУ. Пріоритетною мовою конференції є англійська.

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідній роботі.

При досягненні успіхів у науковій та навчальній діяльності член СНТ отримує рекомендації для вступу до аспірантури. За даними відділу аспірантури, 95% магістрантів і аспірантів під час навчання в НФаУ були членами кафедральних гуртків СНТ.

Матеріали за темою:

Print Friendly, PDF & Email