Правила прийому

Правила прийому на навчання до Національного фармацевтичного університету в 2021 р. (зі змінами)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання у 2021 році (Наказ МОН України від 29.01.2021 No 11-л, Наказ МОН України від 11.02.2021 № 17-л)

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра), для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра фармацевтичного, ветеринарного спрямувань) у 2021 році

Таблиця 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)

Таблиця 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2021 році

Таблиця 5. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 у 2021 році

Додаток А. Правила прийому до аспірантури національного фармацевтичного університету в 2021 році

Додаток Б. Правила прийому на навчання для здобуття ступенів вищої освіти «молодший бакалавр», «бакалавр» спеціальності 226 «фармація, промислова фармація» у фаховому коледжі національного фармацевтичного університету в 2021 році

Додаток В. Положення щодо порядку роботи освітнього центру «Крим – Україна» та освітнього центру «Донбас – Україна» Національного фармацевтичного університету

Print Friendly, PDF & Email