Публічна інформація

Доступ до публічної інформації
Антикорупційні заходи
Публічні закупівлі
Основні документи Статут НФаУ
Ліцензії на провадження освітньої діяльності:

Національний фармацевтичний університет

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Національний фармацевтичний університет

Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету

Концепція освітньої діяльності Національного фармацевтичного університету
Колективний договір

Зміни та доповнення №1

Зміни та доповнення №2

Правила внутрішнього трудового розпорядку
Стратегічний план розвитку Національного фармацевтичного університету на 2019-2025 рр.
Структура,
органи управління
та органи самоврядування

Структура НФаУ  (станом на 01.01.2024 р.) 
Колегіальні органи

Конференція трудового колективу: склад

Вчена рада: склад

Наглядова рада НФаУсклад

Наглядова рада Фахового коледжу НФаУ : склад

Робочі органи

Ректорат: склад

Центральна методична рада:  закрiплення кафедр  склад

Дорадчі органи

Рада роботодавців

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

Студентське наукове товариство

Рада молодих вчених

Накази НФаУ, звіти ректора Накази НФаУ
Звіти ректора
Вакантні посади,
порядок і умови проведення
конкурсу
на їхнє заміщення
Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП НФаУ

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у НФаУ Фактична кількість осіб, які навчаються у НФаУ
Правила прийому до НФаУ Правила прийому до НФаУ
  Правила прийому на навчання до Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ 
Освітні програми Освітні програми
Кадровий склад згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
2023/2024 н.р.

Вартість навчання в НФаУ (початковий, перший (бакалаврський), другий (магістерський) рівні)

2023/2024 н.р.

Вартість навчання в НФаУ (третій (освітньо-науковий), науковий рівні)

Вартість навчання у Фаховому коледжі НФаУ

Вартість підвищення кваліфікації

Вартість підготовки іноземців та осіб без громадянства до вступу у заклади вищої освіти навчання 

Організація освітнього процесу Положення щодо організації освітнього процесу у НФаУ
Навчальні плани
Мова освітнього процесу
Правила поведінки здобувачів вищої освіти у НФаУ
Запобігання та протидія насиллю
Доступність до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
Моніторинг якості вищої освіти Зовнішній моніторинг якості вищої освіти

Акредитація освітніх програм

Внутрішній моніторинг якості вищої освіти

Успішність здобувачів вищої освіти НФаУ

Рейтингове оцінювання кафедр і НПП

Академічна доброчесність
Заходи, спрямовані на запобігання випадкам академічного плагіату
Напрями наукової діяльності Перелік бюджетних тем
Перелік ініціативних тем
Додаткові платні послуги Положення про порядок надання платних послуг НФаУ
Перелік та вартість платних послуг
Реквізити університету
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, вартість проживання 
Положення з організації поселення та проживання у гуртожитках
Вартість проживання у гуртожитках
Пільги на проживання у гуртожитках
Наявність вільних місць у гуртожитках
Кошториси Кошториси
Штатні розписи Штатні розписи
Фінансові звіти Фінансові звіти
Матеріально-технічне забезпечення згідно
з ліцензійними умовами
Матеріально-технічне забезпечення НФаУ 
Положення про структурні підрозділи Положення про структурні підрозділи
Print Friendly, PDF & Email