Спеціальності

Освітні рівні

Бакалавр Магістр Доктор філософії Доктор наук

Бакалавр

це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітнього ступеня молодшого бакалавра або на основі фахової передвищої освіти заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначається стандартом вищої освіти.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.

Спеціальність Освітньо-професійна програма
051 Економіка Економіка підприємства
073 Менеджмент Менеджмент
075 Маркетинг Маркетинг
162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія
224 Технології медичної діагностики та лікування Лабораторна діагностика
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія

Для отримання оперативної інформації про умови вступу до НФаУ заповни форму

Print Friendly, PDF & Email