Спеціальності

Освітні програми 


СПІВСТАВЛЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у НФаУ

Перелік галузей знань та спеціальностей

до 31.12.2015 р.

Перелік галузей знань та спеціальностей

з 01.01.2016 р.

(згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 266)

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування напряму підготовки (спеціальності) Шифр та найменування галузі знань Код та
найменування спеціальності

Освітня

 програма

Ступінь бакалавра
1201 Медицина 6.120102 Лабораторна діагностика 22 Охорона здоров’я 224 Технології медичної діагностики та лікування Лабораторна діагностика
0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнологія
0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка підприємства 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
6.030507 Маркетинг 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична терапія
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
1202 Фармація 7.12020101 Фармація 22 Охорона здоров’я 226 Фармація Фармація
7.12020102 Клінічна фармація Клінічна фармація
7.12020103 Технології фармацевтичних препаратів Технології фармацевтичних препаратів
7.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів Технології парфумерно-косметичних засобів
1801 Специфічні категорії 7.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Якість, стандартизація та сертифікація
Ступінь магістра
1202 Фармація 8.12020101 Фармація 22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова фармація Фармація
8.12020102 Клінічна фармація Клінічна фармація
8.12020103 Технології фармацевтичних препаратів Технології фармацевтичних
препаратів
8.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів Технології парфумерно-косметичних засобів
Фармацевтична хімія
Клінічні дослідження
Косметологія
Фармацевтичне правознавство
Оцінка технологій охорони здоров’я
Фітотерапія
та нутриціологія
Фармаконагляд
та стандартизація
в охороні здоров՚я
Аналітична судова токсикологія
Управління якістю
у фармації

1201 Медицина 8.12010007 Лабораторна діагностика 22 Охорона здоров’я 224 Технології медичної діагностики
та лікування
Лабораторна діагностика
0514 Біотехнологія 8.05140101 Промислова біотехнологія 16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології
та біоінженерія
Промислова біотехнологія
8.05140103 Фармацевтична біотехнологія Фармацевтична біотехнологія
0305 Економіка та підприємництво 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка підприємства
8.03050701 Маркетинг 07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг Маркетинг
0306 Менеджмент
і адміністрування
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
8.03060107 Логістика Логістика
Менеджмент клінічних досліджень
Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом
1801 Специфічні категорії 8.18010018 Адміністративний менеджмент 07 Управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Адміністративний менеджмент
8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація 073 Менеджмент Якість, стандартизація та сертифікація
8.18010021 Педагогіка вищої школи 01 Освіта 011 Науки про освіту Педагогіка вищої школи
21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна фармація 
Ветеринарна медицина

 

Для отримання оперативної інформації про умови вступу до НФаУ

просимо заповнити наступну форму

Print Friendly, PDF & Email