Спеціалізовані вчені ради НФаУ

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів Наказ МОН № 758 від 14.07.2015 р.

При Національному фармацевтичному університеті функціонують три спеціалізованих вчених ради:

Д 64.605.01 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальністю:

Спеціальність 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія

Спеціальність 15.00.03 – стандартизація та організація виробництва лікарських засобів

Голова – проф. Черних В.П.
Заступник голови – проф. Гриценко І.С.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Георгіянц В.А.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01

E-mail: D64.605.01@nuph.edu.ua


Д 64.605.02 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора фармацевтичних наук за спеціальністю:

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Голова – проф. Котвіцька А. А.
Заступник голови – проф. Рубан О. А.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Посилкіна О. В.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02

E-mail: D64.605.02@nuph.edu.ua


Д 64.605.03 проводить захист докторських та кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора фармацевтичних та медичних наук за спеціальністю:

14.03.05 – фармакологія

Голова – проф. Дроговоз С.М.
Заступник голови – проф. Малоштан Л.М.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – проф. Щокіна К.Г.

Склад спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03

E-mail:  D64.605.03@nuph.edu.ua


Порядок присудження наукових ступенів (pdf*)

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів

Перелік наукових фахових видань

Положення про спеціалізовану вчену раду (pdf*)Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.605.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та фармацевтичних наук

 

Print Friendly, PDF & Email