Профіль НФаУ


14784
контингент


21
спеціальності


34
освітні програми


1604
співробітники


608
науково-педагогічні працівники


4
факультети


32
кафедри


128
лікарські препарати


7
науково-дослідні підрозділи


51
освітньо-наукові зв`язки


141000
площа, м2


10
корпуси

Print Friendly, PDF & Email