Здобувачу вищої освіти


9015
контингент


12
спеціальності


37
освітні програми


901
співробітники


387
науково-педагогічні працівники


5
факультети


26
кафедри


105
лікарські препарати


7
науково-дослідні підрозділи


53
партнерів ЗВО


141000
площа, м2


10
корпуси


Print Friendly, PDF & Email