Студенту

Дружна студентська родина нашого університету налічує майже 18 тисяч здобувачів вищої освіти.kartinka-knopki-s-nadpisyu

Ти є частинкою цього злагодженого колективу.

Ти вчишся у цьому університеті і, безперечно, маєш знати, поважати і дотримуватися внутрішніх правил університету.

НФаУ має понад двохсотлітню історію. В лабораторіях університету розробляються оригінальні лікарські засоби, в аудиторіях діляться секретами фахової майстерності корифеї в галузі хімії сполук і технології лікарських засобів, фармакогнозії і фармакології, клінічної фармації і організації економіки фармації – вчені зі світовими іменами.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

Більшість проблем, як правило, носить «рукотворний характер». Щоб уникнути неприємних моментів, пов’язаних з навчанням, будь-коли та будь-де потрібно пам’ятати, що, крім прав, ти маєш і обов’язки.

Права та обов’язки студента визначаються Законом України «Про освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НФаУ.

Студент має право:

 • бути обраним до вищого колегіального органу університету – Вченої ради;
 • отримувати стипендію та матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства;
 • брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
 • користуватися лабораторіями, навчальними класами, бібліотекою та читальними залами, спортивною базою та ін.;
 • брати участь у науково-дослідній роботі кафедр, наукових гуртків та семінарів, які створюються кафедрами та науковим студентським товариством;
 • під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством (додатковою відпусткою тощо);
 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу в порядку, встановленому положеннями Міністерства освіти та науки та Міністерства охорони здоров’я України;
 • студенти, що приїхали на навчання з інших міст, мають право на проживання у гуртожитках університету, однак можуть бути виселені з них при відрахуванні з НФаУ, а також за порушення Правил внутрішнього розпорядку університету.

Студент зобов’язаний:

 • виконувати Правила внутрішнього розпорядку Національного фармацевтичного університету;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, встановлені графіком навчального процесу;
 • своєчасно інформувати керівництво факультету у випадку неможливості відвідувати заняття, складати та перескладати модульний контроль, виконувати контрольні роботи тощо;
 • акуратно та бережливо ставитися до майна університету: обладнання, приладів, інвентарю, підручників тощо.

За невиконання обов’язків та порушення Правил внутрішнього розпорядку університету адміністрація НФаУ може накласти дисциплінарне стягнення або відрахувати із університету.

БІЛІ ХАЛАТИ

Халат (з араб. hil at) – почесний одяг.

У давніх манускриптах відзначалося, що медиком та фармацевтом може бути лише той, хто має правильний хребет, красиві руки, красиву мову і хто носить довгий білий одяг, що пахне духмяними травами.

Оскільки фармація йде у тандемному розвитку з медициною та має безпосереднє відношення до хворого, то білий халат медика є обов’язковим і для фармацевта. Білий халат – це основа довіри пацієнтів до лікаря та фармацевта, символ допомоги та полегшення в недузі.

Білий халат – невід’ємна частина авторитету та візитівка медика і фармацевта.

 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному фармацевтичному університеті

Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у Національному фармацевтичному університеті

Положення про функціонування в Національному фармацевтичному університеті поштової скриньки «Скриньки довіри», телефонної лінії «Телефону довіри», офіційної електронної поштової скриньки університету та електронного ресурсу «Блог Ректора» з питань запобігання та протидії корупції

Інформація для студентів щодо протидії торгівлі людьми

Про організацію військової підготовки студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти МОЗ України за програмою офіцерів запасу