Студенту

Дружна студентська родина нашого університету налічує майже 18 тисяч здобувачів вищої освіти.kartinka-knopki-s-nadpisyu

Ти є частинкою цього злагодженого колективу.

Ти вчишся у цьому університеті і, безперечно, маєш знати, поважати і дотримуватися внутрішніх правил університету.

НФаУ має понад двохсотлітню історію. В лабораторіях університету розробляються оригінальні лікарські засоби, в аудиторіях діляться секретами фахової майстерності корифеї в галузі хімії сполук і технології лікарських засобів, фармакогнозії і фармакології, клінічної фармації і організації економіки фармації – вчені зі світовими іменами.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА

Більшість проблем, як правило, носить «рукотворний характер». Щоб уникнути неприємних моментів, пов’язаних з навчанням, будь-коли та будь-де потрібно пам’ятати, що, крім прав, ти маєш і обов’язки.

Права та обов’язки студента визначаються Законом України «Про освіту», Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НФаУ.

Студент має право:

 • бути обраним до вищого колегіального органу університету – Вченої ради;
 • отримувати стипендію та матеріальну допомогу відповідно до чинного законодавства;
 • брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;
 • користуватися лабораторіями, навчальними класами, бібліотекою та читальними залами, спортивною базою та ін.;
 • брати участь у науково-дослідній роботі кафедр, наукових гуртків та семінарів, які створюються кафедрами та науковим студентським товариством;
 • під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством (додатковою відпусткою тощо);
 • на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального закладу в порядку, встановленому положеннями Міністерства освіти та науки та Міністерства охорони здоров’я України;
 • студенти, що приїхали на навчання з інших міст, мають право на проживання у гуртожитках університету, однак можуть бути виселені з них при відрахуванні з НФаУ, а також за порушення Правил внутрішнього розпорядку університету.

Студент зобов’язаний:

 • виконувати Правила внутрішнього розпорядку Національного фармацевтичного університету;
 • виконувати вимоги навчального плану в терміни, встановлені графіком навчального процесу;
 • своєчасно інформувати керівництво факультету у випадку неможливості відвідувати заняття, складати та перескладати модульний контроль, виконувати контрольні роботи тощо;
 • акуратно та бережливо ставитися до майна університету: обладнання, приладів, інвентарю, підручників тощо.

За невиконання обов’язків та порушення Правил внутрішнього розпорядку університету адміністрація НФаУ може накласти дисциплінарне стягнення або відрахувати із університету.

БІЛІ ХАЛАТИ

Халат (з араб. hil at) – почесний одяг.

У давніх манускриптах відзначалося, що медиком та фармацевтом може бути лише той, хто має правильний хребет, красиві руки, красиву мову і хто носить довгий білий одяг, що пахне духмяними травами.

Оскільки фармація йде у тандемному розвитку з медициною та має безпосереднє відношення до хворого, то білий халат медика є обов’язковим і для фармацевта. Білий халат – це основа довіри пацієнтів до лікаря та фармацевта, символ допомоги та полегшення в недузі.

Білий халат – невід’ємна частина авторитету та візитівка медика і фармацевта.

 

Положення про організацію освітнього процесу в Національному фармацевтичному університеті

Положення про порядок організації вивчення навчальних дисциплін вільного вибору у Національному фармацевтичному університеті

Положення про функціонування в Національному фармацевтичному університеті поштової скриньки «Скриньки довіри», телефонної лінії «Телефону довіри», офіційної електронної поштової скриньки університету та електронного ресурсу «Блог Ректора» з питань запобігання та протидії корупції

Інформація для студентів щодо протидії торгівлі людьми

Про організацію військової підготовки студентів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти МОЗ України за програмою офіцерів запасу

Print Friendly, PDF & Email