Науково-практичні заходи НФаУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ, ЗАПЛАНОВАНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НА 2020 РІК

 1. VІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне товарознавство»
  Відповідальна кафедра: товарознавства
  Телефон: (0572) 65-16-96
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 6 березня 2020 р.
 2. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів та дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження»
  Відповідальна кафедра: хімії природних сполук і нутріціології
  Телефон: (0572) 67-93-63
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 11 березня 2020 р.
 3. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання й тренди»
  Відповідальна кафедра: косметології і аромології
  Телефон: 050-652-82-16
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 11 березня 2020 р.
 4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»
  Відповідальна кафедра: фармакотерапії
  Телефон: (057)725-51-90
  Місце проведення: вул. Пушкінська, 53
  Дата проведення: 12-13 березня 2020 р.
 5. Науково-практична дистанційна конференція «Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині», присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого
  Відповідальна кафедра: мікробіології, вірусології та імунології
  Телефон: (057) 706-30-67
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 19 березня 2020 р.
 6. VІІІ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Management and marketing in the modern economy, science, education and practice» (Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики)
  Відповідальна кафедра: фармацевтичного маркетингу та менеджменту
  Телефон: (0572) 67-91-72
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 19 березня 2020 р.
 7. ІV Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів»
  Відповідальна кафедра: аптечної технології ліків
  Телефон: (0572) 65-72-00
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 20 березня 2020 р.
 8. Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм»
  Відповідальна кафедра: українознавства та латинської мови
  Телефон: (057) 771-81-61
  Місце проведення: вул. О. Невського, 18
  Дата проведення: 20 березня 2020 р.
 9. Міжнародна науково-практична конференція присвячена пам’яті УАН А.І. Тихонова «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметологічній практиці»
  Відповідальна кафедра: косметології і аромології
  Телефон: 050-652-82-16
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 25 березня 2020 р.
 10. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку»
  Відповідальна кафедра: фізіології та анатомії людини
  Телефон: (057) 706-30-73
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 3 квітня 2020 р.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії»
  Відповідальна кафедра: біологічної хімії
  Телефон: (057) 706-30-99
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 3 квітня 2020 р.
 12. ХХVІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development»
  Відповідальні: РМВ, СНТ, ННІ ПФ
  Телефон: (057) 706-30-71
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 8-10 квітня 2020 р.
 13. ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine»
  Відповідальна кафедра: неорганічної хімії
  Телефон: (0572) 67-92-07
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 17 квітня 2020 р.
 14. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасного викладання іноземних мов у немовних ВНЗ»
  Відповідальна кафедра: іноземних мов
  Телефон: (057) 771-81-61
  Місце проведення: вул. О. Невського, 18
  Дата проведення: 22 квітня 2020 р.
 15. VI міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи»
  Відповідальна кафедра: соціальної фармації
  Телефон: (0572) 67-91-81
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 23-24 квітня 2020 р.
 16. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини»
  Відповідальна кафедра: фізичної реабілітації та здоров’я
  Телефон: (0572) 65-78-09
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 23-24 квітня 2020 р.
 17. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»
  Відповідальна кафедра: патологічної фізіології
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 14 травня 2020 р.
 18. XIII Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації»
  Відповідальна кафедра: управління якістю
  Телефон: (0572) 68-56-71
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 22 травня 2020 р.
 19. ХХ Науково-практична інтернет конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку»
  Відповідальна кафедра: фармакоекономіки
  Телефон: (0572) 65-88-95
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 22 травня 2020 р.
 20. ІХ Національний з’їзд фармацевтів України
  Телефон: (057) 706-30-71
  Місце проведення: вул. Пушкінська 53
  Дата проведення: 17-18 вересня 2020 р.
 21. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Українська фармація вчора, сьогодні, завтра»
  Відповідальна кафедра: організації та економіки фармації
  Телефон: (067) 110-15-04
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 24-25 вересня 2020 р.
 22. II Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Підготовка спеціалістів фармації в рамках концепції «Навчання протягом життя» (life long learning): наука, освіта, практика»
  Відповідальна кафедра: управління та економіки фармаціїї ІПКСФ
  Телефон: (057) 732-75-58
  Місце проведення: майдан Захисників України, 17
  Дата проведення: 21-22 жовтня 2020 р.
 23. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фарації»
  Відповідальна кафедра: клінічної фармакології ІПКСФ
  Телефон: (057) 732-89-53
  Місце проведення: майдан Захисників України, 17
  Дата проведення: 22-23 жовтня 2020 р.
 24. ІХ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»
  Відповідальна кафедра: менеджменту і адміністрування
  Телефон: (057) 771-81-68
  Місце проведення: вул. О. Невського 18
  Дата проведення: 1 листопада 2020 р.
 25. VIII науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»
  Відповідальна кафедра: управління та економіки підприємства
  Телефон: (057) 771-81-47
  Місце проведення: вул. О. Невського 18
  Дата проведення: 12 листопада 2020 р.
 26. ІІІ Науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»
  Відповідальна кафедра: патологічної фізіології
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 19 листопада 2020 р.
 27. V Міжнародна інтернет-конференція «Технологічні та біохармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»
  Відповідальна кафедра: технології ліків, заводської технології ліків
  Телефон: (0572) 68-15-30
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 26 листопада 2020 р.
 28. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»
  Відповідальна кафедра: ботаніки
  Телефон: (0572) 68-68-29
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 26-27 листопада 2020 р.
Print Friendly, PDF & Email