Науково-практичні заходи НФаУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ,

ЗАПЛАНОВАНІ НАЦІОНАЛЬНИМ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НА 2021 РІК

 1. Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин»
  Відповідальна кафедра: клінічної лабораторної діагностики
  Телефон: (057) 706-30-87
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 3 березня 2021 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Медицина й фармація на службі у практичної косметології: від науки до практики»
  Відповідальна кафедра: косметології і аромології
  Телефон: 050-652-82-16
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 10 березня 2021 р.
 3. V Міжнародна науко-во-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»
  Відповідальні: ННІ ПФ
  Телефон: (057) 706-30-71
  Місце проведення: вул. Куликівська, 12
  Дата проведення: 11-12 березня 2021 р.
 4. VІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтичне товарознавство – погляд у майбутнє»
  Відповідальна кафедра: товарознавства
  Телефон: (0572) 65-16-96
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 12 березня 2021 р.
 5. ІХ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Management and marketing in the modern economy, science, education and practice»
  Відповідальна кафедра: фармацевтичного маркетингу та менеджменту
  Телефон: (0572) 67-91-72
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 18 березня 2021 р.
 6. XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Topical issues of new medicines development», присвячена 150-річчю з дня народження М.О. Валяшка »
  Відповідальні: ННІ ПФ, РМВ, СНТ
  Телефон: (057) 706-30-71
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 18-19 березня 2021 р.
 7. V Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів»
  Відповідальна кафедра: аптечної технології ліків
  Телефон: (0572) 65-72-00
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 19 березня 2021 р.
 8. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології»
  Відповідальна кафедра: біотехнології
  Телефон: 057-778-67-64
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 25 березня 2021 р.
 9. Науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині»
  Відповідальна кафедра: мікробіології, вірусології та імунології
  Телефон: (057) 706-30-67
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 26 березня 2021 р.
 10. Міжнародна науково-практична заочна конференція « Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов»
  Телефон: 057-771-81-61
  Місце проведення: вул. О.Невського 18
  Дата проведення: 29 березня 2021 р.
 11. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів та дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження»
  Відповідальна кафедра: хімії природних сполук і нутриціології
  Телефон: (0572)67-93-63
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 2 квітня 2021 р.
 12. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку»
  Відповідальна кафедра: нормальної та патологічної фізіології
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 6 квітня 2021 р.
 13. методичні засади реалізації інноваційних технологій навчання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах»
  Відповідальна кафедра: іноземних мов
  Телефон: 057-771-81-61
  Місце проведення: вул. О.Невського 18
  Дата проведення: 15 квітня 2021 р.
 14. IІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку»
  Відповідальна кафедра: загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
  Телефон: (057)732-27-98
  Місце проведення: вул. Захисників України 17
  Дата проведення: 15-16 квітня 2021 р.
 15. Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Сучасні аспекти створення лікарських засобів», присвячена 100-річчю кафедри аналітичної хімії НФаУ
  Відповідальна кафедра: аналітичної хімії та аналітичної токсикології
  Телефон: (0572) 67-94-24
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 16 квітня 2021 р.
 16. ІІ Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю Тема: «Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини» присвячено пам’яті професора О.В. Пєшкової
  Відповідальна кафедра: фізичного виховання та здоров’я
  Телефон: (0572) 65-78-09
  Місце проведення: вул. Валентинівська 4
  Дата проведення: 22-23 квітня 2021 р.
 17. V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Nanotechnology and nanomaterials in pharmacy and medicine»
  Відповідальна кафедра: Неорганічної та фізичної хімії
  Телефон: (0572)67-92-07
  Місце проведення: вул. Валентинівська 4
  Дата проведення: 23 квітня 2021 р.
 18. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE»
  Відповідальна кафедра: НДЧ, ННІ ПФ, РМВ, СНТ
  Телефон: (057)706-30-71
  Місце проведення: вул. Пушкінська, 53
  Дата проведення: 27-29 квітня 2021 р.
 19. ІІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації»
  Відповідальна кафедра: Нормальної та патологічної фізіології
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 12 травня 2021 р.
 20. ХІІІ науково-практична Інтернет-конференція «Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку»
  Відповідальна кафедра: фармацевтичного маркетингу та менеджменту
  Телефон: (0572) 67-91-72
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 21 травня 2021 р.
 21. Ювілейна XV Науково-практична конференція з міжнародною участю “Управління якістю в фармації”
  Відповідальна кафедра: Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
  Телефон: 057) 771-81-47 вул. О.Невського, 18
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 25 травня 2021 р.
 22. Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 100 річчю Національного фармацевтичного університету
  Відповідальні: НДЧ, ННІ ПФ
  Телефон: (057) 706-30-71
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 10 вересня 2021 р.
 23. Міжнародний науково-практичний симпозіум «Сто років успіху та якості», присвячений 100-річному ювілею створення кафедри фармацевтичної хімії НФаУ
  Відповідальна кафедра: фармацевтичної хімії
  Телефон: (096)0874468
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 10 вересня 2021 р.
 24. VII Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю кафедри соціальної фармації «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи»
  Відповідальна кафедра: соціальної фармації
  Телефон: (0572)67-91-81
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 23-24 вересня 2021 р.
 25. Науково-практична інтернет-конференція «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку»
  Відповідальні: Наукова бібліотека
  Телефон: (0572) 67-87-87
  Місце проведення: вул. Валентинівська, 4
  Дата проведення: 24 вересня 2021 р.
 26. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії»
  Відповідальна кафедра: біологічної хімії
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 1 жовтня 2021 р.
 27. Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації»
  Відповідальна кафедра: клінічної фармакології ІПКСФ
  Телефон: 057-732-89-53
  Місце проведення: майдан Захисників України 17
  Дата проведення: 20-21 жовтня 2021 р.
 28. IX науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»
  Відповідальна кафедра: Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
  Телефон: (057) 771-81-47
  Місце проведення: вул. О.Невського 18
  Дата проведення: 28 жовтня 2021 р.
 29. Науково-практична інтернет – конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної філософії освіти»
  Відповідальна кафедра: філософії та соціології
  Телефон: 057-771-81-61
  Місце проведення: вул. О.Невського 18
  Дата проведення: 28 жовтня 2021 р.
 30. Х науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»
  Відповідальна кафедра: Менеджменту та публічного адміністрування
  Телефон: (057) 771-81-68
  Місце проведення: вул. О.Невського 18
  Дата проведення: 1 листопада 2021 р.
 31. ІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні досягнення фармацевтичної технології»
  Відповідальна кафедра: технологій фармацевтичних препаратів
  Телефон: 0503430295
  Місце проведення: вул. Валентинівська 4
  Дата проведення: 5 листопада 2021 р.
 32. Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії»
  Відповідальна кафедра: технології ліків, заводської технології ліків
  Телефон: (0572)68-15-30
  Місце проведення: вул. Валентинівська 4
  Дата проведення: 11-12 листопада 2021 р.
 33. ІV Науково-практична internet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція»
  Відповідальна кафедра: Нормальної та патологічної фізіології
  Телефон: (057) 706-30-66
  Місце проведення: вул. Куликівська,12
  Дата проведення: 18 листопада 2021 р.
 34. V Міжнародна науково-практична internet-конференцію «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин»
  Відповідальна кафедра: ботаніки
  Телефон: (0572)68-68-29
  Місце проведення: вул. Валентинівська 4
  Дата проведення: 18-19 листопада 2021 р.
Print Friendly, PDF & Email