Служба з виховної роботи

Положення про Службу з виховної роботи

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, к. 409, м. Харків, 61002,

Телефон: 706-22-19

Е-mail: vr@nuph.edu.ua


Графік роботи служби з виховної роботи:

 • Початок роботи                   08.30
 • Перерва на обід                   13.00-13.30
 • Кінець роботи                      17.15 (п’ятниця – 16.00)

Співробітник служби з виховної роботи:

Служба з виховної роботиЄфименко Катерина Михайлівна – провідний фахівець з виховної роботи


Служба з виховної роботи


Основні завдання та функції служби з виховної роботи:

 1. Підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів.
 2. Виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної та валеологічної культури.
 3. Створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури, залучення до різних видів творчої діяльності (науково-дослідної, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої , спортивної, правоохоронної).
 4. Формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до участі в процесі державотворення, розвитку суспільних відносин.
 5. Культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, поваги до жінки, любові до рідної землі, підняття престижу української мови в академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору; збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону, розширення творчих зв’язків з установами культури, розвиток художніх здібностей.
 6. Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів.
 7. Пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням.
 8. Створення необхідних умов для ефективного розвитку Студентського самоврядування, виявлення потенційних лідерів та організаторів;
 9. Формування поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій університету.
 10. Координація та контроль роботи відповідальних за виховну роботу на кафедрах, факультетах, гуртожитках тощо.
 11. Організація культурно-масових заходів присвячених святковим та знаменним подіям, пам’ятним датам в університеті, на міському, національному та міжнародному рівні.
 12. Співпраця з керівними органами Міністерств та відомств, обласної та міської адміністрації в плані проведення заходів, направлених на формування національної свідомості молоді України із залученням студентів та співробітників університету.
 13. Забезпечення постійного контролю за умовами навчання студентів, аспірантів та молодих вчених в університеті та проживання у гуртожитках університету;
 14. Робота з представниками земляцтв. Участь у роботі з адаптації студентів іноземних держав в університеті.
 15. Оформлення звітів університету щодо проведеної виховної роботи.

Напрямки практичної реалізації заходів соціально-виховної спрямованості:

 1. Розробка та забезпечення реалізації концепції соціально-виховної діяльності Національного фармацевтичного університету.
 2. Створення проєкту “Медіа-НФаУ” для оперативного інформування й зворотного зв’язку зі студентською громадою з використанням відео-, аудіо- та мультимедійних матеріалів, прямих ефірів, інтерв’ю, соціологічних досліджень ефективності внутрішньо університетських комунікацій.
 3. Запровадження програми розвитку студентського самоврядування на всіх рівнях.
 4. Запровадження практики проведення на базі НФаУ регіональних, всеукраїнських конференцій із виховної роботи.
 5. Розробка та запровадження соціально-інформаційних заходів, зокрема інтерактивних, для популяризації історії та сучасних досягнень університету на рівні міста, області, регіону, країни.

 

«Стратегічний план розвитку НФаУ»

Наказ від 28.08.2020 р. № 344  «Про внесення змiн до Наказу НФаУ вiд 08 жовтня 2018 р. № 424 «Про встановлення пiльг на проживання у ryртожитках НФаУ»

Наказ від 10.10.2019 р. № 10 «Про призначення кураторів академічних груп на 2019/2020 навчальний рік»

План служби з виховної роботи Національного фармацевтичного університету на 2019/2020 навчальний рік

Положення про кураторів груп 


Положення про студентське самоврядування

Протоколи засідань студентів

Кошторис органів студентського самоврядування 


Наказ № 424 «Про надання пільг здобувачам, що мешкають у гуртожитках» від 08.10.2018 р.

Алгоритм отримання пільг на проживання у гуртожитку

 

Матеріали за темою

Print Friendly, PDF & Email