18 травня 2018 р. у Національному фармацевтичному університеті відбулася щорічна ХII Науково-практична конференція з міжнародною участю “Управління якістю в фармації”

Учасники конференції обговорювали актуальні питання контролю, забезпечення й управління якістю у фармацевтичній сфері галузі охорони здоров’я, обмінювалися думками щодо змін нормативних вимог і досягнень вітчизняних підприємств фармацевтичного сектору та окреслили перспективи розвитку цього напряму.

На конференції розглядалися питання стандартизації та забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу лікарських засобів (від розробки і досліджень – до виробництва й реалізації), проблеми формування, впровадження й розвитку систем управління якістю та інтегрованих систем управління на підприємствах галузі, проблеми підготовки фахівців з управління якістю, підходи до управління ризиками для якості фармацевтичної продукції, моніторингу та аналізу результативності фармацевтичних систем якості, діяльності з кваліфікації приміщень і технічних систем, валідації виробничих процесів та трансферу технологій, забезпечення якості вимірювань у лабораторіях із контролю якості лікарських засобів, регуляторної діяльності у фармацевтичній сфері, управління якістю послуг у практиці аптечних закладів і дистриб’юторських компаній. Суттєву увагу в цьому році було приділено питанням охорони навколишнього природного середовища, зокрема – впровадження систем екологічного управління, утилізації фармацевтичних відходів тощо.

Конференція була проведена за участю представників фармацевтичних підприємств, регуляторних органів, наукових установ та навчальних закладів. Матеріали до участі у конференції надіслало понад 300 представників з 48 установ України, Казахстану, Таджикистану, Росії, Узбекистану та інших країн.

1.                    LLC “Business Center Pharmacy”, Vyshgorod, Ukraine
2.                    Алматинский технологический университет, г.Алматы, Республика Казахстан.
3.                    АТ «СТОМА», м. Харків, Україна
4.                    Вінницька обласна асоціація фармацевтів «CUM DEO»
5.                    Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств», г. Харьков
6.                    Громадська організація «Соціальна та екологічна безпека», м. Харків
7.                    Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області, Україна
8.                    Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області, Україна
9.                    Державна установа «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія», м. Харків
10.                 Ивано-Франковский национальный медицинский университет, г. Ивано-Франковск
11.                 Институт биоорганической химии им. Академика А.С. Садыкова АНРУз.
12.                 Институт сцинтилляционных материалов НАНУ, г. Харьков
13.                 Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, м. Харків
14.                 Казахский Национальный Медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова,  г. Алматы, Республика Казахстан
15.                 Київський міжнародний університет
16.                 Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ
17.                 Коледж Національного фармацевтичного університету, м. Харків
18.                 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
19.                 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
20.                 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
21.                 Національний фармацевтичний університет, м. Харків
22.                 НДУ БелДУ, м. Белгород, Росія
23.                 Одеський Національний медичний університет, м. Одеса, Україна
24.                 ТОВ «Астрафарм», м. Вишневе
25.                 ПАТ «Кіровоградолія», м. Кропивницький, Україна
26.                 ПАТ «Фармак», м. Київ
27.                 ПрАТ «Лінде Газ Україна», м. Дніпро, Україна
28.                 Сектор мобілізації та збереження рослинних ресурсів Інституту рису Національної аграрної академії наук України
29.                 Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан
30.                 Ташкентский фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан
31.                 ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», м. Київ
32.                 ТОВ «АТ Біофарм», м. Харків
33.                 ТОВ «Бізнес Центр Фармація», м. Вишгород
34.                 ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир
35.                 ТОВ «Кусум Фарм» м. Суми
36.                 ТОВ «Фарма Старт», м. Київ
37.                 ТОВ Український центр медичної сертифікації та прогнозування «УЦМСП», м. Київ
38.                 ТОВ Хербіон, м. Київ, Україна
39.                 Українська військово-медична академія м. Київ, Україна
40.                 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань
41.                 ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, г. Казань
42.                 ФГБОУ ВО Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
43.                 ФОП «Кошлатий Я.А.», м. Кропивницький
44.                 Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків;
45.                 Харківський національний медичний університет, м. Харків
46.                 Харківський національний університет ім. Каразіна В.Н., Україна
47.                 Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси
48.                 Южно-казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент, Казахстан

У пленарному засіданні взяло участь понад 100 учасників. Заслухали та обговорили наступні доповіді:

 • ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Доповідач: Лебединець Вячеслав Олександрович, завідувач кафедри управління якістю НФаУ, д-р фармац. наук, доц. м. Харків, Україна.
 • МЕТРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ФАРМАКОПЕЇ УКРАЇНИ В СТАТУСІ ПОСТІЙНОГО ЧЛЕНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФАРМАКОПЕЇ. Доповідач: Гризодуб Олександр Іванович, директор ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, д-р хім. наук, проф. м. Харків, Україна.
 • ФІЛЬТРАЦІЯ: КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТА ВАЛІДАЦІЯ. Доповідач: Борщевський Геннадій Ілліч, Начальник лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів Департаменту біотехнології ПАТ “Фармак”, д-р фармац. наук. м. Київ, Україна.
 • OOS, OOT ТА OOE В МЕЖАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ. Доповідач: Підпружников Юрій Васильович, професор кафедри управління якістю НФаУ, д-р. фармац. наук, проф. м. Харків, Україна.
 • ПІДТРИМАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НФАУ: ВИКЛИКИ ЧАСУ ТА ВИМОГИ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015. Доповідач: Назарко Ольга Іванівна, начальник відділу управління якістю НФаУ, канд. соціол. наук. м. Харків, Україна.
 • СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НФаУ. Доповідач: Овакімян Ольга Сергіївна, соціолог відділу управління якістю НФаУ, канд. соціол. наук, доц. м. Харків, Україна.
 • РИЗИК-ОРІЄНТОВНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ НФаУ. Доповідач: Русанова Світлана Володимирівна, доцент кафедри промислової фармації та економіки ІПКСФ НФаУ, канд. фармац. наук, доц. м. Харків, Україна.
 • ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ. Доповідач: Коваленко Світлана Миколаївна, професор кафедри товарознавства НФаУ, д-р фармац. наук, проф. м. Харків, Україна.
 • РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЦІЛІСНОСТІ ДАНИХ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ. Доповідач: Качанюк Валентина Вікторівна, аспірант кафедри військової фармації Української військово-медичної академії, м. Київ, Україна.
 • ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ НА СТИКУ ДВУХ НАУК: ЕКОЛОГІЇ ТА ФАРМАЦІЇ. Доповідач: Губін Юрій Іванович, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц. м. Харків, Україна.
 • СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. Доповідач: Казакова Вікторія Сергіївна, доцент кафедри управління якістю НФаУ, канд. фармац. наук, доц. м. Харків, Україна.
 • НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ СТАНДАРТУ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ВІДХОДАМИ. Доповідач: Гала Лілія Олексіївна, доцент кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, канд. фармац. наук, доц. м. Київ, Україна.
 • ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИБОРУ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ НА ПРИКЛАДІ РІЗНОМАНІТНИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ. Доповідач: Леонтьєв Денис Дмитрович, науковий співробітник ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, м. Харків, Україна.
 • АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ ТА В УКРАЇНІ. Доповідач: Гаркуша Мар’яна Іванівна, аспірант кафедри процесів та апаратів хіміко-фармацевтичного виробництва НФаУ, м. Харків, Україна.
 • ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСОБИСТИХ ЯКОСТЕЙ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ. Доповідач: Карамаврова Тетяна Валеріївна, фахівець з якості ТОВ “ТОНУС-ФАРМ”, аспірант кафедри управління якістю НФаУ, м. Харків, Україна.
 • СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТЕРМОАНАЛІТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ ФСЗ. Доповідач: Бевз Олена Валеріївна, молодший науковий співробітник ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, м. Харків, Україна.
 • МЕТОДИ ОН-ЛАЙН КОНТРОЛЮ У ВИРОБНИЦТВІ НАНОЕМУЛЬСІЙ. Доповідач: Бурдак Олександр Степанович, фахівець лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів Департаменту біотехнології ПАТ “Фармак”, Україна.
 • ПІДХОДИ ДО ВАЛІДАЦІЇ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ ІМПОРТЕРА ТА ДИСТРИБ’ЮТОРА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Доповідач: Чорний Дмитро Сергійович, керівник відділу забезпечення якості / Уповноважена особа з якості ТОВ “Бізнес Центр Фармація”, м. Київ, Україна
 • АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ДОСЛІДНО-ПРОМИСЛОВИХ СЕРІЙ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ В ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІЙ УПАКОВЦІ. Доповідач: Гудзь Наталія Іванівна, доцент кафедри технології ліків та біофармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, канд. фармац. наук, доц. Україна.

Матеріали за темою:

image_pdfimage_print