19-20 квітня 2018 р. кафедрою українознавства та латинської мови НФаУ спільно з кафедрою української мови ХНМУ проводено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм»

У цьогорічній конференції брали участь 64 представники 17 закладів вищої освіти України (Київ, Івано-Франківськ, Львів, Запоріжжя, Чернівці, Тернопіль, Черкаси, Одеса, Дніпро, Харків, Рубіжне, Краматорськ, Гусятина, Вінниця, Суми тощо), а також із Болгарії, Чехії, Канади.

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся перший проректор з науково-педагогічної роботи – канд. фарм. наук, доц. Федосов Андрій Ігорович.

Під час роботи конференції працювало 3 секції:

Перша секція “Гуманітарні дисципліни в сучасних концепціях вищої освіти” працювала на кафедрі педагогіки і психології НФаУ, її роботу очолила завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Л. Г. Кайдалова.

Роботою другої секції “Проблеми формування професійноорієнтованої мовної компетентності студентів” керувала завідувач кафедри філософії та соціології, доктор філософських наук, професор Іванова К. А.

Третя секція працювала під головуванням завідувача кафедри українознавства та латинськї мови, кандидата філологічних наук, доцента Світличної Є. І.

Учасники конференції обговорювали такі питання:

  1. Гуманітарні дисципліни в сучасних концепціях вищої освіти.
  2. Значення суспільних наук для формування національної свідомості та збереження національної ідентичності, виховання політичної культури особистості.
  3. Актуальні питання методики викладання гуманітарних дисциплін у вищій школі, традиції та інновації.
  4. Сучасні вимоги до методичного забезпечення навчального процесу з гуманітарних та мовних дисциплін у ВНЗ.
  5. Психологія та педагогіка вищої школи.
  6. Проблеми формування професійноорієнтованої мовної компетентності студентів при викладанні іноземних мов, дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
  7. Основи термінотворення і терміновживання як важлива складова лінгвістичної підготовки майбутніх фахівців.
  8. Інформаційні та інформаційно-комунікаційні технології навчання, проблеми впровадження дистанційного навчання.
  9. Актуальні питання мовної підготовки іноземних студентів у ВНЗ.
  10. Методи та форми контролю знань здобувачів вищої освіти з гуманітарних та мовних дисциплін.

Створенню святкового настрою у гостей конференції сприяли виступи колективу бандуристок, а також студентів факультету з підготовки іноземних громадян, які лише починають вивчати українську мову.

Під час роботи конференції 20 квітня кафедрою українознавства та латинської мови НФаУ спільно з кафедрою мовознавства ІФНМУ проводився також семінар-нарада завідувачів кафедр (курсів) української мови вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю «Актуальні питання оптимізації навчального процесу з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»».

У жвавій дискусії щодо перспектив розвитку, інноваційних підходів, вдосконалення методичного забезпечення та тематичного наповнення відповідного курсу брали участь представники 13 вишів України.

Print Friendly, PDF & Email