АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

2019-2020 навчальний рік

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я 22 Охорона здоров’я 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності

224

Технології медичної діагностики та лікування

226

Фармація

226

Фармація, промислова фармація

Назва освітньої програми Лабораторна діагностика Фармація Фармація
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень

третій

(освітньо-науковий) рівень

третій

(освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти бакалавр доктор філософії доктор філософії
Відомості про самооцінювання освітньої програми Відомості Відомості Відомості
Програма виїзної акредитаційної експертизи Програма Програма Програма
Рішення про акредитацію Рішення Рішення Рішення

 

Print Friendly, PDF & Email