АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

2020-2021 навчальний рік

Шифр та назва галузі знань 22 Охорона здоров’я 22 Охорона здоров’я
Код та найменування спеціальності

226

Фармація

226

Фармація, промислова фармація

Назва освітньої програми Фармація Фармація
Рівень вищої освіти

третій

(освітньо-науковий) рівень

третій

(освітньо-науковий) рівень

Ступінь вищої освіти доктор філософії доктор філософії
Відомості про самооцінювання освітньої програми Відомості Відомості
Програма виїзної акредитаційної експертизи Програма Програма
Рішення про акредитацію Рішення Рішення

 

Print Friendly, PDF & Email