Бухгалтерська служба

Адреса: 61002, м.Харків, вул.Пушкінська,53

Тел. (057)706-16-69

Email: buch@nuph.edu.ua

Головний бухгалтер 
Дурасова Надія Федорівна

 

Бухгалтерська служба – структурний підрозділ університету, який безпосередньо підпорядкований ректору університету. Керівником бухгалтерської служби є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним ректору університету.

Бухгалтерська служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції й законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими актами законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, наказами ректора університету, а також положенням про бухгалтерську службу.

         Основні завдання бухгалтерської служби:

 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності університету та складання звітності;
 • відображення в документообігу достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції й результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими й матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та в повному обсязі відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • складання та надання звітності з фінансово-господарських показників діяльності університету;
 • участь у підготовці проекту колективного договору;
 • участь у роботі Ректорської ради та Ученої ради університету;
 • участь у роботі орендної комісії.
   

Співробітники бухгалтерської служби НФаУ

 

Положення про бухгалтерську службу

 

Рахунки НФаУ

 

 

 

image_pdfimage_print