Накази про зарахування вступників, які продовжують навчання на основі здобутих ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – магістратура

Наказ від 01.08.2019 №198-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу за спеціальностями за кошти фізичних та/або юридичних осіб»

Освітня програма:

 • «Гомеопатична фармація»

Наказ від 01.08.2019 №199-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу за спеціальностями за кошти фізичних та/або

Накази про зарахування вступників, які здобули повну загальну середню освіту

Наказ від 31.07.2019 №195-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету»

 

Наказ від 02.08.2019 №202-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за

Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф)

Освітній ступінь  «магістр»

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФф)

вступ  на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФт)

вступ на основі ОКР молодший спеціальностей «Виробництво фармацевтичних

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які продовжують навчання на основі здобутих освітніх ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») – магістратура

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (8зФб)

заочна форма навчання

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма:

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (д.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (дФф)

  абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
  освітня програма «Фармація» (дФм)

  абітурієнти, які вступають на навчання на

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули повну загальну середню освіту (денна форма)

Освітній ступінь магістр

Освітня програма: 

 Освітній ступінь бакалавр

Освітня програма: 

Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (д.ф.н.)

Освітній ступінь  «магістр»

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФф)

абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФм)

абітурієнти, які вступають на

image_pdfimage_print