Захист

  1. Постанова КМУ від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”
  2. Алгоритм захисту 
  3. Наказ від 23.09.2019 р. № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

Разові спеціалізовані вчені ради

Нормативні документи

Наказ МОН України від 11.10.2019 р. №1285 “Про затвердження умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році”

Ліцензія

Наказ МОН України від 23.06.2016 № 707 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

Постанова КМУ від 23.03.2016р.

Вступ до аспірантури та докторантури

1. Правила прийому до аспірантури НФаУ у 2020 році

2. Заява

3. Перелік документів

Програми з фахових випробувань при вступі на навчання на третій (освітньо-науковий) рівень підготовки доктора філософії

Програма з фахового випробування при вступі на навчання на третій (освітньо-науковий) рівень підготовки доктора філософії зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

Програма з фахового випробування при вступі на навчання на третій (освітньо-науковий) рівень підготовки доктора філософії зі спеціальності 091 «Біологія»

image_pdfimage_print