Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ)

Центральна науково-дослідна лабораторія

Буклет 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12
Тел./факс: (0572) 7062312
Е-mail: cndl@nuph.edu.ua

Завідувач:

Литкін Дмитро Віталійович     

Моб. тел.: +380502876971

e-mail: d.v.lytkin@gmail.com

 

Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ) була створена МОЗ України як структурний підрозділ НФаУ  1 листопада 1989 р. та є науково-методичним і експериментальним центром НФаУ для проведення науково-дослідних робіт зі створення та фармакологічного вивчення нових лікарських засобів.

З 1989 по 2012 р. беззмінною завідуючою ЦНДЛ НФаУ була заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор Яковлєва Лариса Василівна.

Яковлєва Л. В.Професор Яковлєва Лариса Василівна – завідувач кафедри фармакоекономіки, заслужений діяч науки та техніки України, член спеціалізованої Вченої ради НФаУ, двох спеціалізованих рад НФаУ по захисту дисертаційних робіт, РПК «Фармація», куратор секції «Фармакологія» ПК «Фармація» НФаУ, член редакційної колегії журналів «Вісник фармації» (НФаУ), «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації» (НФаУ), «Фармацевтичний часопис» (м. Тернопіль) та «Клиническая фармакология и фармакоэкономика» (м. Москва), заступник головного редактора журналу «Клінічна фармація» (НФаУ), член Центрального формулярного комітету України, Міжнародної спілки фармакоекономічних досліджень (ISPOR), керівник Українського відділення Міжрегіональної суспільної організації «Общество фармакоэкономических исследований».

Впродовж всього періоду роботи на посаді зав. ЦНДЛ Лариса Василівна розвивала лабораторію і сприяла впровадженню принципів GLP в її роботу. Працюючи в ЦНДЛ, Л. В. Яковлєва продовжила наукові розробки НФаУ, і стала ініціатором нових сучасних напрямків НДР: пошук, розробка і створення нових протизапальних, противиразкових, геропротекторных, анаболічних, адаптогенних, венопротекторных, ранозагоювальні засобів. І до теперішнього часу за зазначеними напрямами лабораторія займає провідні позиції в Україні та СНД.

З 2013 р. по лютий 2015 р. завідувачем ЦНДЛ був професор, доктор медичних наук Штриголь Сергій Юрійович.

Професор Штриголь Сергій Юрійович – доктор медичних наук, завідувач кафедри фармакології НФаУ, заслужений професор НФаУ. Автор понад 840 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 78 патентів і авторських свідоцтв на винаходи, понад 490 статей (із них 35 реферовано в базі Scopus), понад 12 підручників і посібників, 25 інформаційних листів, 4 галузевих методичних рекомендацій. Член Вченої ради НФаУ, спеціалізованої вченої ради Д 64.605.03, член Апробаційної ради (14.03.05 – фармакологія, фармацевтичні та медичні науки), експерт комітету фахової експертизи Центру тестування МОЗ, член правління ВГО «Асоціація фармакологів України», яка входить до Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології IUPHAR, голова регіонального відділення ВГО «Асоціація фармакологів України» по Харківській, Сумській,Чернігівській обл., член редакційної ради «Фармацевтичної енциклопедії», редакційних колегій «Українського біофармацевтичного журналу», журналів «Вісник фармації» та «Фармацевтичний часопис», редакційної ради журналу «Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии». Нагороджений почесною грамотою МОЗ України.

Під його керівництвом лабораторія впровадила низку нових напрямків, зокрема, нейрофармакологічні дослідження, дослідження в галузі фармакології водно-сольового обміну, поглибила можливості експериментальної верифікації засобів органопротекторної дії, розширила співробітництво з фармацевтичними підприємствами та установами України.

З 2015 р. по жовтень 2018 р. завідуючої ЦНДЛ була старший науковий співробітник, кандидат фармацевтичних наук Кошова Олена Юріївна.

Кошова Олена Юріївна – старший науковий співробітник, кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник ЦНДЛ НФаУ. Автор понад 300 наукових робіт (патенти, інформаційні листи, статті, реферовані в базах Scopus і WebOfScience). Під керівництвом Олени Юріївни в лабораторії були імплементовані сучасні американські, європейські та міжнародні методики доклінічного вивчення лікарських засобів. Існуючі внутрішньолабораторні протоколи фармакологічних і токсикологічних досліджень були модернізовані відповідно до вимог GLP – завдяки чому з часом ЦНДЛ НФаУ вдалося вийти на міжнародний рівень. Були істотно поліпшені можливості лабораторії в галузі фундаментальних і практичних імунологічних досліджень. Були експериментально виявлені і вивчені нові механізми ендокринного старіння у біологічних об’єктів, досліджені потенційні аспекти токсичності невивчених ксенобіотиків. Завдяки керівництву Олени Юріївни, лабораторія стала постійним учасником престижних щорічних і цільових програмах відповідності міжлабораторних вимірювань в галузі охорони здоров’я.

         Наукові напрямки та види наукових досліджень ЦНДЛ:

 1. Визначення фармакологічних властивостей речовин синтетичного та природного (у т.ч. рослинного) походження, генеричних лікарських засобів та відомих лікарських препаратів, які проходять доклінічне вивчення за новим показанням.
 2. Розробка, вивчення, створення та впровадження нових лікарських препаратів;
 3. Доклінічне вивчення специфічної фармакологічної дії лікарських препаратів наступних клініко-фармакологічних груп::
  • нестероїдні протизапальні засоби та ненаркотичні анальгетики;
  •  гепатопротектори;
  •  антиоксиданти;
  • антигіпоксанти;
  • кардіопротектори;
  • нейропротектори;
  • церебропротектори;
  • стреспротектори;
  • нефропротектори;
  • засоби, що впливають на водно-сольовий обмін;
  • протиподагричні, нормоурикемічні засоби;
  • адаптогени та актопротектори;
  • геропротектори;
  • антиалергічні засоби;
  • імунотропні засоби;
  •  антидіабетичні та гіполіпідемічні засоби;
  • венотонічні засоби;
  •  простатопротектори;
  •  ранозагоювальні засоби;
  • препарати місцевої дії;
  • засоби для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту;
  • засоби для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів
 4. Визначення параметрів загальної токсичності:
   – гостра токсичність;
  – токсичність при повторних уведеннях (підгостра, субхронічна, хронічна);
  – кумулятивна дія.
 5. Специфічні токсикологічні дослідження:
 • репродуктивна токсичність, тератогенна, ембріо- та гонадотоксична дія;
 • імуногенність;
 • сенсибілізуюча дія;
 • мутагенність та кумулятивна дія;
 • місцевоподразнювальна дія;
 • ульцерогенність;
 • пірогенність.

6. Гістологічні, гістохімічні та гістоморфометричні дослідження;

7. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: кандидатів та докторів наук за спеціальністю «Фармакологія».

Центральна науково-дослідна лабораторія НФаУ є базою для виконання НДР вченими медико-біологічних кафедр НФаУ, яким надається можливість користуватися:

 • приміщеннями лабораторії;
 • лабораторними приладами та устаткуванням;
 • лабораторними тваринами.

Лабораторія розміщується у двоповерховому корпусі площею понад 800 м2, налічує спеціалізовані відділи фармакологічних, біохімічних та токсикологічних досліджень, операційну та віварій. ЦНДЛ обладнана сучасними приладами, що забезпечує отримання достовірних даних при роботі з тваринами і біологічним матеріалом та проведення доклінічних досліджень на рівні, відповідному до вимог ДЕЦ МОЗ України.

Віварій обладнаний системою кліток для утримання тварин з індивідуальною вентиляцією. Кожна така клітка є ізольованим чистим приміщенням 5 класу по ISO. Така система створює бар’єр на рівні кожної клітки і забезпечує захист тварин від мікроорганізмів, а також постійний мікроклімат в клітці. Стандартизація умов утримання тварин (зменшення коливань температури і вологості, відсутність протягів) забезпечує підвищення якості досліджень, що проводяться, та дозволяє отримувати статистично значущі дані на меншій кількості тварин. Крім того, це істотно знижує поширення алергенів тваринного походження у повітрі та створює безпечні умови для роботи.

Матеріально-технічне обладнання ЦНДЛ:

 • Стріповий імуноферментний аналізатор StatFax4700 у комплекті з термошейкером (AWARENESS Technology Inc, США);
 • Біохімічний напівавтоматичний аналізатор MAPLABPLUS (BSI, Італія);
 • Апарат штучної вентиляції легень для дрібних тварин(КНР);
 • Спектрофотометр СФ-46;
 • Електрофотоколориметр КФК-3;
 • Електрокардіограф ЭКІТ-03М2;
 • Ваги електронні AXIS AD300 (Польща);
 • Прилад рН у комплекті;
 • Коагулометр RT-2204C (Mindray, КНР);
 • Прилад для вимірювання кров‘яного тиску LE-5001 (Італія);
 • Центрифуга гематокрит на СМ-70 (Прибалтика);
 • Апарат «УЗМ-1» (для заморожування тканин);
 • Тринокулярний мікроскоп МС 400 (Мicros, Австрія);
 • Мікроскоп Granum (Україна);
 • Камера КХН-2,94 з моноблоком МВ 109 S;
 • Система зворотнього осмосу PVRO-95;
 • Цифровий термометр c 12-тю датчиками;
 • Стерилізатор повітряний ГП-40 (Україна);
 • Світильник операційний L734-II 4рефлекторний пересувний (Біомед, Україна)
 • Цифровий плетізмометр для визначення об‘єму лапи дрібних лабораторних тварин;
 • Прилад для визначення статичного навантаження на кінцівки лабораторних тварин (для визначення порогу больової чутливості);
 • Сучасна установка для тесту «Відкрите поле»;
 • Сучасна установка для тесту «Піднесений хрестоподібний лабіринт»;
 • Сучасна установка для тесту «Темно-світла камера».
 • Прилад «Холодна / гаряча пластина» (для визначення порогу больової чутливості);

Якість та високий методичний рівень науково-дослідних робіт, що виконуються у ЦНДЛ НФаУ, відповідає вимогам ДЕЦ МОЗ України, що засвідчується сертифікатами цього регуляторного органу з 1996 року. В отриманому останньому Посвідченні № 21 від 30.04.2009 р. засвідчено дозвіл ЦНДЛ НФаУ здійснювати доклінічні дослідження лікарських засобів.

Свідоцтвом про атестацію вимірювальної лабораторії № 058/15 від 08.12.2015 р. МОЗ України засвідчено, що ЦНДЛ НФаУ відповідає необхідному рівню й атестована на проведення вимірювань у сфері охорони здоров’я.

У ЦНДЛ НФаУ впроваджена Система управління якістю, яка включає в себе комплекс Стандартних Операційних Процедур (СОП), систему навчання персоналу та заходи по дотриманню та контролю якості, та спрямована на безперервне забезпечення стандартів впродовж всього дослідження: від розробки протоколу дослідження до фінального звіту.

Наукові кадри ЦНДЛ:

 • докторів наук – 1,
 • кандидатів наук – 3,
 • без наукового ступеня – 5;
 • старших наукових співробітників – 4;
 • наукових співробітників – 2;
 • молодших наукових співробітників – 3.
 • виконуються 1 кандидатська дисертація.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ:

 • У лабораторії розроблено методичні підходи до вивчення механізмів старіння та визначення геропротекторних властивостей лікарських засобів, які здатні попереджати розвиток вікової патології, уповільнювати вікові зміни організму, подовжувати тривалість та підвищувати якість життя людей похилого віку.
 • Експериментально обґрунтовано доцільність застосування природного антиоксиданту елгацину як геропротектора для профілактики захворювань, пов’язаних з віком.
 • Проведений скринінг серед похідних [2,3-d]-піримідин-6-карбонової кислоти дозволив виявити сполуку-лідер, яка за виразністю антиексудативної та аналгетичної дії не поступається таблеткам «Ортофен-ЗТ», «Анальгін-Дарниця» та «Ксефокам», відноситься до класу «Практично нетоксичні речовини», не чинить гастро- та гепатотоксичної дії, що обґрунтовує перспективність створення на її основі безпечного та ефективного засобу протизапальної та аналгетичної дії.
 • Опубліковано 8 монографій;
 • Розроблено 10 методичних рекомендацій з фармакологічного вивчення лікарських засобів;
 • Отримано 125 патентів.

Колектив ЦНДЛ приймав участь у розробці та доклінічному дослідженні таких лікарських засобів як:

 • Альтан Altanum (таблетки) – оригінальний рослинний препарат для лікування шлунково-кишкових захворювань, виробник ЗАТ НВЦ «БХФЗ», м. Київ;
 • Мазь альтанова 2% Unguentumaltani 2% (мазь) – новий комбінований препарат антимікробної, протизапальної і репаративної дії, виробник ЗАТ НВЦ «БХФЗ»;
 • ПіфламінPiflamin(таблетки) – оригінальний рослинний засіб гепатопротекторної дії, виробник НФаУ, ТОВ «Вега»;
 • Живітан Givitan (гель) – лікарський препарат в формі гелю для застосування при захворюваннях опорно-рухового апарату і варикозному розширенні вен, виробник АТ «Ефект»;
 • Глюкорибін Glucoribin (таблетки) – рослинний препарат протиалергічної дії, виробник ТОВ ФК «Здоров’я», м. Харків;
 • Елгацин Elgacinum (таблетки) – оригінальний рослинний кардіопротекторний препарат, виробник, ЗАТ НВЦ «БХФЗ», м. Київ;
 • Альтабор Altabor (таблетки) – оригінальний рослинний противірусний препарат, виробник, ЗАТ НВЦ «БХФЗ», м. Київ;
 • Равісол Ravisol (настойка) – оригінальний комбінований препарат гіполіпідемічної дії, ВАТ “Хімфармзавод “Червона зірка”, м. Харків.

У 2017/2018 роках у ЦНДЛ виконувалися 23 господарчих договірних робіт та 9 науково-дослідних робот (пошукова тематика), які не мають цільового фінансування.

ЦНДЛ тісно співпрацює з вітчизняними фармацевтичними підприємствами: ТОВ «Юрія-Фарм», ПАТ «ХФЗ «Червона Зірка»», ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», ТОВ «Лугфарм», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТДВ «Інтерхім».

Відомості щодо впровадження нових лікарських засобів:

 • Таблетки «Елгацин» як антиоксидант з кардіопротекторною дією, виробництва ПАТ НФЗ «БХФЗ», знаходяться на ІІ фазі клінічних випробувань;
 • «Долосан Форте», таблетки аналгетичної дії, виробництва ПАТ «ХФЗ «Червона Зірка»» знаходяться на І фазі клінічних випробувань;

Спільно з науковцями ПАТ «ХФЗ «Червона Зірка»»  розроблено склад та досліджено специфічну фармакологічну активність таблеток «Глікофа», продовжується вивчення токсикологічних параметрів даного препарату.

 Ініціативні та пошукові науково-дослідні роботи, що виконувались у ЦНДЛ у 2017-2018 рр.:

 • Вивчення фармакологічної дії екстрактів шоломниці байкальної;
 • Вивчення гострої токсичності субстанції К-1 и К-2;
 • Вивчення фармакологічної та токсичної дії таблеток та пасти цеоліту;
 • Вивчення фармакологічної активності екстракту хамерію;
 • Визначення механізмів гепатопротекторної дії нових рослинних лікарських засобів;
 • Вивчення протизапальної дії крему на основі екстрактів з вербени та шавлії;
 • Вивчення протизапальної дії гелю та емульсії на основі рослинних екстрактів;
 • Вивчення аналгетичної активності масла софори;
 • Вивчення фармакологічної активності, гострої та хронічної токсичності настойки листя та настойки кореневищ аїру;
 • Поглиблені дослідження фармакодинаміки препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та обґрунтування їх поєднаного застосування з антигіперглікемічними, діуретичними та гіпоурикемічними засобами

Публікації:

 1. Патент № 122804 Україна, МПК (2017.01) А61N 65/00 А61К 9/19 (2006/01) A61P 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Фещенко Г. І., Олещук О. М., Козир Г. Р., Ткачук Н. І., Кошова О. Ю. – u 2017 08078; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.
 2. Патент № 121016 Україна, МПК (2017/01) A61K 31/00A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/52. А61 9/20. Лікарський засіб «Глікофа», що має анальгетичну, протизапальну, жарознижувальну та ноотропну дію / Штриголь С.Ю., Трутаєв С.І.Кошова О.Ю.Гращенкова С.А. – u 2017 05474; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 3. Патент № 121012 Україна, МПК (2017.01) A61K 31/00,  A61K 31/185A61K 31/19A61K 31/616A61K 31/52, A61K 9/20. Лікарський засіб «Цитродол», що має аналгетичну, протизапальну та жарознижувальну дію / Кошова О.Ю.Гращенкова С.А., Трутаєв С.І.Штриголь С.Ю. – u 2017 05450; заявл. 02.06.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 4. Патент №120509 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) C07B 43/00 А61К 31/427, А61Р 29/00. Гідроброміди 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03567 від 12.04.2017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 5. Патент №120847 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) С07B 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Юдкевич Т. К., Гращенкова С. А., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03579 від 12.04.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 6. Патент №104161 на корисну модель Україна, МПК(2015.01)A61К 36/00A61Р 3/10. Збір лікарських рослин для лікування хворих на цукровий діабет 2 типу / Марчишин С. М., Савич А.О., Кошова О. Ю. – u 2015 07752; заявл. 03.08.2015; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1.
 7. Дослідження впливу нових лікарських засобів на функціональний шлунково-кишкового тракту / О. В. Геруш, Л. В. Яковлєва, С. В. Спиридонов, С. А. Гращенкова // Клінічна фармація. – 2017. – №1(21). – С. 45–49.
 8. Эффекты препаратов сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.) и их комбинаций с метформином у крыс с нарушениями липидного и углеводного обмена, вызванными протамина сульфатом / О.В.  Товчига, Т.В.  Горбач, С.Ю.  Штрыголь, М.В. Мищенко, С.И. Степанова, А.В. Таран // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. – 2017. – Т. 15. – №2. – С. 31–41.
 9. Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на гістоструктуру внутрішніх органів у щурів із дисліпідемією / О.В. Товчига, П.В. Савенко, В.О. Синиця, С.Ю. Штриголь, Н.В. Бездітко // Український біофармацевтичний журнал. – 2017. – №1 (48). – С. 17–25.
 10. Tovchiga O.V. Effects of goutweed (Aegopodium podagraria L.) preparations on glycemia in the intact rats and against the background of metformin / O.V. Tovchiga // Вісник фармації. – 2017. – №2 (90). – С.54–62.
 11. Товчига О.В. Активність препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну у щурів із порушеною толерантністю до глюкози / О.В. Товчига // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – №2. – С.46–51.
 12. Дослідження впливу капсул «Равісол®» на розвиток гіперліпідемії у щурів, викликаної твіном-80 / О.Ю. Кошова, С.А. Гращенкова, С.Ю. Штриголь, В.С. Щербініна, І.В. Трутаєв, Т.К. Юдкевич, О.П. Єрьомін / Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – №3. – С.64–68.
 13. Аналгетична дія субстанції зирилону на моделі болю з переважно центральним механізмом ноцицепції та її модуляція аденотропними препаратами / Трутаєв С.І.,.Штриголь С.Ю, Гращенкова С.А., Лебединець І.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – №3. – С.74–79.
 14. Дейко Р.Д. Хронічна блокада центральних мускаринових рецепторів у щурів відтворює первинні патогенетичні ланки хвороби Альцгеймера / Р.Д. Дейко, С.Ю. Штриголь, Ю.Б. Лар’яновська, Т.В. Горбач, Г.І. Губіна-Вакулик, Н.М. Дев’яткіна, Д.В. Штриголь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2017. – Т. 17, Вип. 3. – С. 13–25.
 15. Калапко О.М. Порівняльне дослідження ефективності N,N’-(етан-1,2-диїл)біс(хінолін-2-карбоксаміду), діакамфу гідрохлориду та метформіну на моделі інсулінорезистентності / О.М. Калапко, С.Ю. Штриголь, С.І. Мерзлікін // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – №3 (54). – С. 56–63.
 16. Результати дослідження специфічної токсичності таблеток «Долосан Форте®» / Трутаєв С.І., Штриголь С.Ю, Кошова О.Ю., Лебединець І.О. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017.– № 4-5 (55).– С. 102–110.
 17. Дослідження аналептичної активності похідного сірко- та азотовмісних гетеро циклів на моделі кета мінового наркозу / Кабачна І.В., Дроговоз С.М, Кабачний В.І., Палагіна Н.Ю. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 4-5 (55). – С. 27–32.
 18. Експериментальне обґрунтування доцільності використання фітопрепаратів у комбінованій фармакотерапії судомних станів / С.Ю. Штриголь, В.В. Цивунін, Д.В. Штриголь, І.О. Лебединець, О.О. Койро // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2017. – № 4-5 (55). – С. 50–56.
 19. Анальгезирующее действие таблеток «Гликофа» на моделях боли с различными механизмами ноцицепции и его модуляция адренотропными препаратами / С.И. Трутаєв, С.Ю. Штриголь, С.А. Гращенкова // Вестник фармации (Витебск). – 2017. – № 4 (78). – С. 67–75.
 20. Товчига О.В. Вплив препаратів яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на обмін сечової кислоти у щурів із порушеннями метаболізму, спричиненими протаміну сульфатом на тлі атерогенного раціону / О.В. Товчига // Клінічна фармація. – 2017. – Т. 21, №4. – С. 22­–30
 21. Влияние олигопептидов – гомологов фрагмента АКТГ15-18 на состояние печени и надпочечников крыс на модели острого иммобилизационного стресса / Кудина О.В., Штрыголь С.Ю., Колобов А.А., Ларьяновская Ю.Б. // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственой терапии. – 2017. – Т.15, №4. –С. 30–37.
 22. Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток «Елгацин», засобу геропротекторної дії / С. А. Гращенкова, О. Ю. Кошова, Л. В. Яковлєва // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018. – №1. – С. 73–80.
 23. Вплив настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) та метформіну на гістоструктуру та функцію нирок щурів з алоксановим діабетом / С.Ю. Штриголь, О.В. Товчига, Ю.Б. Лар’яновська // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018. – №1. – С. 45–­58.
 24. Товчига О.В. Ефекти настойки яглиці звичайної (Aegopodium podagraria L.) на тлі токсичних доз алопуринолу в умовах надлишку похідних пурину та білків / О.В. Товчига // Клінічна фармація. – 2018. – Т. 22, №1. – С. 55–66.
 25. Goutweed (Aegopodium podagraria L.) biological activity and the possibilities of its use for the correction of the lipid metabolism disorders / O.V. Tovchiga, O.O.Koyro, S.I. Stepanova, S.Yu. Shtrygol’, V.V. Evlash, V.G. Gorban’, T.K.Yudkevich // Харчова наука і технологія. – 2017. – Т. 11, №4. – С. 9–20.
 26. Tovchiga O.V. The efficacy of goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin combination in the early stages of alloxan-induced diabetes in rats // O.V. Tovchiga, S.Yu. Shtrygol’, Yu. B. Laryanovskaya // ARC Journal of Diabetes and Endocrinology. – 2017. – Vol. 4. – №4. – P. 6–17.
 27. The possibilities of goutweed (Aegopodium podagraria L.) use in the composition of the functional foods for the prophylaxis of uric acid metabolism disorders / O.V. Tovchiga, V.V. Evlash, S.Yu. Shtrygol’, O.O.Koyro, S.I. Stepanova, V.G. Gorban’, T.K. Yudkevich // In: New technologies in food production: raw materials, additives, quality. The monograph / Eds. K. Svidlo, V. Evlash. – LAP LAMBERT Academic Publishing, Mauritius, 2018. – P. 194–211.
 28. Tovchiga O.V. Renal and metabolic effects of goutweed (Aegopodium podagraria L.) extract compared with potassium chloride in rats receiving hydrochlorothiazide// O.V. Tovchiga, S.Yu. Shtrygol’ // Journal of Advances in Medical and Pharmaceutical Sciences. – 2018. – Vol. 16, №2. – Art. JAMPS.40313.
 29. Tovchiga O.V. Renal effects of goutweed (Aegopodium podagraria L.) preparations and metformin in rats with the disorders of metabolism induced by protamine sulphate and atherogenic diet // O.V. Tovchiga, S.Yu. Shtrygol’ // Journal of Pharmacology and Pharmaceutical Research. – 2018. – Vol. 1, №1. – Art.
 30. Immunomodulatory properties of the cryopreserved pigskin substrate in an experiment / L.V. Iakovlieva, O.Yu. Koshova, O.V. Tkachova, A.D. Gordienko // Asian J. Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 13. – № 2. 
Print Friendly, PDF & Email