Відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення

 

Положення про відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення

 

Наказ від 03.02.2020 № 59

Адреса: 61141  м. Харків, вул. Валентинівська, 4

  61002   м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел: (0572) 68-19-67

  (057) 706-23-46

E-mail: security@nuph.edu.ua

autopark@nuph.edu.ua


Начальник відділу контролю, доступу та транспортного забезпечення

Циганок Володимир Миколайович

Cпівробітники відділу 


Відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення структурний підрозділ університету, створений з метою забезпечення збереження об’єктів власності університету, а також проведення інших заходів, спрямованих на забезпечення суспільного порядку, збереження матеріальних цінностей університету та безпеку громадян, безпосередньо підпорядкований ректору університету. Керівником відділу контролю доступу та транспортного забезпечення є начальник відділу, який підпорядковується та є підзвітним ректору університету.

Відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції й законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, що регламентують охоронну діяльність, наказами ректора університету, а також положенням про відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення.

Відділ контролю, доступу та транспортного забезпечення відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні функції:

  • запобігання правопорушенням і припинення їх у місцях охорони об’єктів університету;
  • забезпечення належної та ефективної експлуатації технічних засобів охоронного призначення;
  • здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання крадіжкам матеріальних цінностей;
  • проведення тимчасових затримань розкрадачів матеріальних цінностей до моменту появи працівників Міністерства внутрішніх справ;
  • забезпечення перепускного режиму на об’єктах університету з пропуску працівників університету, здобувачів вищої освіти, сторонніх осіб та автотранспорту за перепустками встановленого зразку;
  • здійснення надійної та ефективної охорони об’єктів університету у відповідності з діючими нормативними документами, положенням, інструкціями, що стосуються організації охорони;
  • забезпечення виконання транспортних перевезень.

Інструкція з організації пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у НФаУ


АЛГОРИТМ дій при втраті електронної перепустки 

 

Print Friendly, PDF & Email