Громов Яків Микитович

Яків Микитович Громов походив з дворян Харківської губернії. Навчався у Харківському колегіумі, з відкриттям у 1805 р. університету став його студентом, після закінчення продовжив навчання в Московському університеті. У 1813 р. йому одному з найперших серед вихованців Харківського університету було присвоєно ступінь доктора наук. Він був членом кількох російських наукових товариств, а також Медичної ради при Міністерстві народної освіти.

У 1812 р. Я.М. Громова було обрано ординарним  професором кафедри лікарського речовинослів’я, фармації і лікарської словесності. З 1820 р. – ординарний професор фармакології, історії та літератури медицини. В своїй діяльності професор Громов робив акцент на фармакологію.

Так, наприклад, у 1832/ 1833 навчальному році він викладав студентам II  курсу лікарського відділення фармакологію 3 рази на тиждень, фармацію – 1; у 1836 – 1837 навчальному році студентам III курсу – фармакологію 4 рази на тиждень, фармацію і рецептуру – 2. Причому, свої лекції з фармакології Я.М.Громов читав не лише за посібниками європейських авторів, але й за власними нотатками.

Багато працював із студентами у фармацевтичній лабораторії, знайомив їх з фармацевтичними та хімічними закономірностями, розширював їх знання з ботаніки лікарських рослин. Він перший висловив думку про можливість класифікації лікарських рослин за характером їх терапевтичної дії в залежності від хімічної будови.

Print Friendly, PDF & Email