Набока Ольга Іванівна

Набока Ольга Іванівна доктор біологічних наук (2009), професор (2010), професор кафедри біології, Заслужений викладач НФаУ (2016)

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел: (057) 7062342

E-mail: olganaboka2012@gmail.com

Науковий профіль:

 

Автобіографія

Набока Ольга Іванівна народилась 20 травня 1966 року в м. Миронівка, Київської обл.). Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1990). Працювала: лаборант (1983–1988), старший лаборант (1988–1995), асистент (1995–1999), доцент (1999–2010), професор (2010–2012) кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету, завідувачка кафедри біології (2013-2014), професор кафедри біології (з 2015),  одночасно ‒ декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ (2004‒2018 р.), декан факультету медико-фармацевтичних технологій (з 2019).

Особисті здобутки

 • Лауреат грамот та дипломів: Харківської обласної державної адміністрації (2005, 2013, 2016, 2019), Харківського міського голови (2007), Київської районної ради м. Харкова (2005 р.), МОН України (2007 р.), МОЗ України (2010 р.), НФаУ (2004, 2009, 2013, 2016).

Громадська діяльність

 • Член Вченої ради НФаУ, член ректорської ради НФаУ, голова ради факультету медико-фармацевтичних технологій НФаУ, член ЦМР НФаУ, член апробаційної ради по спеціальності 14.03.05 – фармакологія.

Міжнародна діяльність

 • Член міжнародного товариства вивчення ксенобіотиків (The International Societi for the Study of Xenobiotics (ISSX))

Наукова школа

Набока Ольга Іванівна підготувала одного доктора філософії (Хуарі С.З.), керує підготовкою двох докторів філософії (Вороніна Ю.В., Мельник О.М.).

Видавнича діяльність (основні праці)

Монографії

 1. Филипцова О.В., Набока О.И. Паразиты, патогены и человек. Харьков: Полосатая типография, 2016. – 212 с.
 2. Черних В.П., Вишневська Л.І., Набока О.І., Упир Л.В. Фармацевтична освіта вНімеччині, Видавництво НФаУ. ‒ 2007. – 275 с.

Підручники, посібники

 1. Filiptsova O.V., Naboka O.I., Burlaka I.S. Biology. – NphU, Kharkiv, 2018. – 132 р. (study guide).
 2. Филипцова О.В., Набока О.И., Газзави-Рогозина Л.В. Биология в приложениях. – Харьков, Поли-Арт, 2017. – 116 с. (посібник).
 3. Воронина Л.Н., Волощенко М.В., Загайко А.Л., Набока О.И. и др. Биомолекулы – фармпрепараты. – Харьков, 2008. ‒ 188 с. (пособие).
 4. Тимошенко О.П., Кравченко В.М., Набока О.І. та ін. Клінічна біохімія. ‒ К.: ВД “Професіонал”, 2005. ‒ 288 с. (посібник).
 5. Десенко В.Ф., Загайко А.Л., Кравченко В.М., Набока О.І. та ін. Лабораторні та семінарські заняття з біологічної хімії ‒ Х.: Вид-во НФаУ: Оригінал, 2004. ‒ 384 с. (посібник з Грифом МОН).
 6. Загайко А.Л., Кравченко В.Н., Кравченко А.Б., Набока О.И. и др. Биологическая химия. 2-е изд., перераб. и доп. – Х.: Изд-во НФаУ: Оригинал, 2004. ‒ 32 с. (Методические рекомендации и контрольные задания: для студ. заочной формы обучения).
 7. Савченко Л.Г., Кравченко В.М., Сенюк І.В., Набока О.І. та ін. Біологічна хімія: Лабораторний практикум для студентів заочної форми навчання ‒ Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. ‒ 96 с. (лабораторний практикум).
 8. Вороніна Л.М., Кравченко В.М., Набока О.І. та ін. Біологічна хімія: ‒ Х.: Вид-во НФаУ, 2002. ‒ 96 с. (Метод. рекомендації для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи студентів 3 курсу за спеціальністю “Фармація”).
 9. Воронина Л.Н., Кравченко В.Н., Филатова В.М., Набока О.И. и др. Биологическая химия. ‒ Х.: Изд-во НФАУ, 2001. ‒ 28 с. (Методические рекомендации и контрольные задания: для студ. заочной формы обучения).
 10. Воронина Л.Н., Филатова В.М., Набока О.И. и др. Учебное пособие по биологической химии для студентов по специальности 7.1.10202 «Технология парфюмерно-косметических средств». ‒ Х.: Изд-во НФАУ, 2000. ‒ 206 с. (пособие).

Наукова діяльність

Автор і співавтор понад 200 наукових праць, 5 навчальних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 1 лабораторного практикуму, 1 авторського свідоцтва, 3 інформаційних листів та 10 патентів.   Індекс Гірша = 3.

Дисципліни, які викладає (в різні роки)

 1. Біологія з основами генетики.
 2. Сучасні проблеми молекулярної біології.
 3. Клітинна біологія.
 4. Гістологія, цитологія та ембріологія.
 5. Біологія клітини.
 6. Біологічна хімія.

 

Print Friendly, PDF & Email