Наука

Наукова робота університету є невід’ємною складовою освітнього процесу

і здійснюється з метою інтеграції наукової та виробничої діяльності в системі вищої освіти.


Адреса: вул. Пушкінська, 53, 61002, м. Харків,

Тел/факс: (057) 706-30-71

E-mail: nauka@nuph.edu.ua


Підрозділи: 

 

Навчально-науковий інститут прикладної фармації


 

Науково-дослідна частина


Наукові напрямки:

 •  Хімічний синтез й аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження
 • Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження
 • Розробка складу й технології одержання біологічно активних речовин і лікарських засобів природного походження (крім рослинних)
 •  Фармакологічне дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного й природного походження, їхнє застосування в медичній практиці
 • Організація фармацевтичної справи, менеджмент і маркетинг у фармації
 • Створення гомеопатичних лікарських засобів
 • Розробка складу й технології лікарських засобів для ветеринарії
 • Створення лікувально-косметичних засобів
 • Педагогіка й психологія вищої медико-фармацевтичної школи

Для реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності в університеті функціонує науково-дослідна частина, що забезпечує керівництво та координацію виконання на високому науковому рівні науково-дослідної роботи університету, а також на підготовку науково-педагогічних кадрів.

Напрямки діяльності

 • Підготовка науково-педагогічних кадрів
 • Науково-організаційна діяльність
 • Інформаційне забезпечення наукової і науково-технічної діяльності
 • Метрологічне забезпечення навчального та наукового процесів
 • Патентно-інформаційна діяльність
 • Заохочення провідних та молодих науковців університету за досягнення у науці шляхом висунення кандидатур на отримання державних, регіональних, обласних, міських премій, стипендій та ін
 • Підтримка та забезпечення функціонування Студентського наукового товариства та Ради молодих учених університету
 • Підготовка до друку інформаційних видань щодо наукових досягнень учених університету
 • Виявлення випадків академічного плагіату

Інформаційні посилання

Print Friendly, PDF & Email