Положення Вченої ради

Положення про Вчену раду Національного фармацевтичного університету

Положення про комісії Вченої ради

Порядок (зі змінами) присвоєння вченого звання професора і доцента (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 507)

Положення про порядок присвоєння почесних звань Національного фармацевтичного університету

Print Friendly, PDF & Email