Проблемна комісія «Фармація» МОЗ и АМН України

На базі Національного фармацевтичного університету працює Проблемна комісія (ПК) «Фармація» МОЗ та АМН України – постійно діючий експертний орган, який виконує наступні функції:

 • визначає доцільність, конкурентоспроможність дисертаційних робіт;
 • попереджає дублювання вітчизняних розробок у фармацевтичній галузі;
 • відповідає за своєчасну та ефективну розробку наукових досліджень і впровадження їх в практику;
 • забезпечує зміцнення та збагачення наукового потенціалу фармацевтичної галузі.

До складу ПК «Фармація» МОЗ та АМН України входять 22 інститути-виконавці.

У складі ПК «Фармація» МОЗ та АМН України працює 5 секцій (робочих груп):

35.01.Вивчення лікарської флори України (фітохімічна секція)

35.02. Фармацевтична технологія і біофармація (технологічна секція)

35.03. Фармацевтична хімія (хімічна секція)

35.04. Наукові основи економіки, менеджменту і маркетингу у фармації (організаційно-економічна секція)

 

Голова:

As.prof. Berezniakova_photoБерезнякова Наталя Леонідівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри медичної хімії

Адреса:  Харків 61170, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 67-92-04

 

 

 

 

Голови секцій ПК «Фармація» МОЗ та АМН України – співробітники НФаУ:

 • «Вивчення лікарської флори України» – проф. Ковальов В.М., проф. Кисличенко В.С.
 • «Фармацевтична технологія і біофармація» – проф. Гладух Є.В.
 • «Фармацевтична хімія» – проф. Георгіянц В.А.
 • «Наукові основи економіки, менеджменту і маркетингу у фармації» – проф. Немченко А.С.

Засідання ПК «Фармація» МОЗ та АМН України проводяться згідно плану роботи (1 раз на 1-2 місяці).

На засіданнях ПК «Фармація» МОЗ та АМН України вирішаються наступні питання:

 • аналіз та визначення актуальності тем запланованих науково-дослідних робіт;
 • рецензування та затвердження тем докторських і кандидатських дисертаційних робіт з метою обговорювання їх актуальності, новизни та значення для теорії і практики фармації, а також попередження дублювання;
 • розгляд та рекомендування до друку методичних рекомендацій, інформаційних листів та нововведень;
 • координація наукових фармацевтичних досліджень між інститутами-виконавцями.

Перелік документів, які необхідно представляти до ПК «Фармація» МОЗ та АМН України при плануванні кандидатських та докторських дисертаційних робіт

 1. Розгорнутий план дисертації, підписаний науковим керівником та виконавцем.
 2. Розширена анотація на дисертаційну роботу, де мають бути надані наступні відомості:

–актуальність проблеми;

–мета дослідження;

–об’єм досліджень;

–відміна досліджень від відомих або принципова новизна;

–очікувані теоретичні і практичні результати досліджень;

–об’єм вже виконаної дисертантом роботи за запланованою темою.

Анотація повинна бути підписана науковим керівником та виконавцем.

 1. Календарний план виконання дисертації, підписаний науковим керівником та виконавцем.
 2. Рецензія на план дисертації із засідання ПК «Фармація» ВНЗу, НДІ.
 3. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради ВНЗу, НДІ, ІПК.
 4. Відомості про дисертанта за його особистим підписом (за формою).
 5. Відомості про наукового керівника або консультанта (за формою).
 6. Довідка про проведений літературний та патентний пошуки, завірена провідним фахівцем з патентної та винахідницької роботи:

–завдання на проведення патентно-інформаційних досліджень (ПІД);

–звіт про проведення ПІД;

–картка патентної проробки теми.

 1. Копія диплома про вищу освіту.
 2. При плануванні докторської дисертації – копія диплома кандидата наук.

 

Print Friendly, PDF & Email