Програма фахового вступного випробування для молодших спеціалістів спеціальностей 101 Екологія, 102 Хімія, 181 Харчові технології, 204 Технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, 208 Агроінженерія, 226 Фармація/Фармація, промислова фармація, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціальностей галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

  1. Програма фахового випробування при вступі на навчання за освітньою програмою «Біотехнологія» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальностей 101 Екологія, 102 Хімія, 181 Харчові технології, 204 Технології виробництва і переробки продуктів тваринництва, 208 Агроінженерія, 226 Фармація/Фармація, промислова фармація, 222 Медицина, 223 Медсестринство, 224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціальностей галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія)
Print Friendly, PDF & Email