Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, О. М. Вороніна. — Х. : НФаУ, 2017. — 84 с.

Рекомендовано Вченою радою Національного фармацевтичного університету (протокол № 9 від 31.05.2017 р.)

Соціологія організації та сучасна економічна теорія: питання та відповіді : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, Н. О. Пузак, О. М. Вороніна. — Х. : НФаУ, 2017. — 84 с.(завантажити_pdf)

Видання містить теоретичний виклад питань з основних проблем дисципліни, відповіді на них та контрольні питання.

Призначено для теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з управління якістю спеціальності «Менеджмент» (073) освітньої програми «Якість, стандартизація, сертифікація» денної, вечірньої, заочної форм навчання.

Print Friendly, PDF & Email