Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка здійснюється з 1999 року

Якість, стандартизація та сертифікація

Форми та терміни навчання денна; 1 рік 6 місяців
вечірня; 1 рік 6 місяців
заочна; 1 рік 6 місяців
Місце працевлаштування
 • відділи управління якістю
 • відділи стандартизації
 • відділи технічного контролю
 • лабораторії з контролю виробництва
Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

 

Сьогодні фармацевтична галузь вимагає підготовки фахівців високого рівня різних профілів: інженерів-технологів, провізорів, аналітиків, клініцистів, діагностів, і, безумовно, – спеціалістів із управління якістю. Питання якості швидко стають актуальними в усіх галузях народного господарства – від харчової промисловості до сільського господарства, від машинобудування – до освітньої діяльності.

Всі лекції та більшість практичних занять для студентів проводять висококваліфіковані викладачі Національного фармацевтичного університету, більшість із яких мають сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality) та інших організацій, що підтверджують їх компетентність і дозволяють займатися практичними аудитами систем управління якістю та консалтинговою діяльністю. Викладачі профільних дисциплін є діючими аудиторами якості і мають значний практичний досвід аудиторської роботи з провідними підприємствами різних галузей.

Протягом навчання студентам читаються загальні та профільні дисципліни, до числа яких, залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня, включені:

 • Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
  Основи системного підходу
  Концептуальна інформатика та інформаційні технології
  Соціологія організації та управління
  Основи дослідження операцій і методи прийняття рішень
  Сучасна економічна теорія
  Основи теорії оптимізації
 • Цикл професійної та практичної підготовки
  Методологія, методи та засоби управління якістю
  Стандартизація продукції та послуг
  Сертифікація та підтвердження відповідності
  Процесно-орієнтований менеджмент
  Системи управління якістю
  Аудит систем управління якістю
  Управління якістю технологічних процесів
  Атестація і сертифікація персоналу
  Соціальна та екологічна безпека діяльності
  Маркетинг якості
  Основи екологічного управління

Навчальна програма офіційно схвалена Українською асоціацією якості (УАЯ), завдяки чому всім студентам після навчання надається можливість отримати відповідні свідоцтва, які є необхідною умовою для складання іспиту та отримання сертифіката «Фахівця з якості» від Європейської організації якості.

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», – це затребувані фахівці на сучасному ринку праці, здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку сертифікації та розвиток систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Така освіта необхідна фахівцям, які займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції та послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів , валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання та чистих приміщень тощо.

 

Print Friendly, PDF & Email