Якість, стандартизація та сертифікація

Якість будь-яких товарів навколо нас визначає якість нашого життя.

Сьогодні фармацевтична галузь вимагає підготовки фахівців високого рівня різних профілів: інженерів-технологів, провізорів, аналітиків, клініцистів, діагностів, і, безумовно, – спеціалістів із управління якістю. Питання якості швидко стають гостро актуальними в  галузях народного господарства – від харчової промисловості до сільського господарства, від машинобудування – до освітньої діяльності.

У відповідь на потреби суспільства в Національному фармацевтичному університеті в 1999 році була відкрита спеціальність «Якість, стандартизація та сертифікація». Відкриття цього напрямку співпало із загальними тенденціями інтенсифікації процесів європейської інтеграції, захисту прав споживачів, підвищення якості вітчизняної продукції та іміджу національних товаровиробників.

Переважна більшість випускників, які отримали диплом НФаУ за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», на сьогодні є затребуваними фахівцями, які обіймають гідні посади на провідних підприємствах країни (ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», АТ «Київський вітамінний завод», Корпорація «Артеріум», ЗАТ «Біофарма», ВАТ «Фармак», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» і на багатьох інших). Крім того, деякі наші випускники плідно працюють в лабораторіях державного контролю якості лікарських засобів, інших державних контролюючих службах. Значна частина випускників працює на підприємствах і в організаціях не фармацевтичного профілю.

Всі лекції та більшість практичних занять для студентів проводять висококваліфіковані викладачі Національного фармацевтичного університету, більшість із яких мають сертифікати Європейської організації з якості (EOQ – European Organization for Quality) та інших організацій, що підтверджують їх компетентність і дозволяють займатися практичними аудитами систем управління якістю та консалтинговою діяльністю . Викладачі профільних дисциплін є діючими аудиторами якості і мають значний практичний досвід аудиторської роботи з провідними підприємствами різних галузей.

Протягом навчання студентам читаються загальні та профільні дисципліни, до числа яких, залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня, включені:

 • Цикл гуманітарних і соціально-економічних дисциплін
  Основи системного підходу
  Концептуальна інформатика та інформаційні технології
  Соціологія організації та управління
  Основи дослідження операцій і методи прийняття рішень
  Сучасна економічна теорія
  Основи теорії оптимізації
 • Цикл професійної та практичної підготовки
  Методологія, методи та засоби управління якістю
  Стандартизація продукції та послуг
  Сертифікація та підтвердження відповідності
  Процесно-орієнтований менеджмент
  Системи управління якістю
  Аудит систем управління якістю
  Управління якістю технологічних процесів
  Атестація і сертифікація персоналу
  Соціальна та екологічна безпека діяльності
  Маркетинг якості
  Основи екологічного управління

Навчальна програма офіційно схвалена Українською асоціацією якості (УАЯ), завдяки чому всім студентам після навчання надається можливість отримати відповідні свідоцтва, які є необхідною умовою для складання іспиту та отримання сертифіката «Фахівця з якості» від Європейської організації якості.

Випускники, які отримують диплом за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація», – це затребувані фахівці на сучасному ринку праці, здатні вирішувати проблеми підвищення якості діяльності організацій, забезпечувати створення, підготовку сертифікації та розвиток систем управління якістю на підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000. Така освіта також необхідна фахівцям, які займаються стандартизацією нових видів продукції, сертифікацією процесів, продукції та послуг, веденням технічної документації, здійсненням внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідацією технологічних процесів, атестацією персоналу, обладнання та чистих приміщень тощо.

Випускники можуть обіймати широке коло посад: директора з якості, менеджера з якості, інженера з якості, начальника відділу управління якістю, відділу валідації, відділу технічного контролю, фахівця з стандартизації та сертифікації, внутрішнього аудитора тощо.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

 

Print Friendly, PDF & Email