Загальна інформація

У системі освіти відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту» діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей.

Діяльність сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти здійснюється практичним психологом. Психологічна служба в Національному фармацевтичному університеті вносить вагомий внесок у впровадження психолого-педагогічних інновацій, реалізацію державних і міжнародних програм у вищу фармацевтичну освіту.

створенню психолого-педагогічних умов, необхідних для досягнення результатів навчання здобувачами освіти, ефективної роботи науково-педагогічних працівників закладу освіти, сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти, реалізації їхніх можливостей та захист психічного здоров’я під час навчання.

У своїй діяльності сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти керується Конституцією, Законами України «Про освіту» №2145-VІІІ від 05.09.2017 року, «Про вищу освіту» №1556-VІІ від 01.07.2014 року, наказ МОН України від 22.05.2018 р. «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», наказ Мінекономіки України від 24.11.2020 № 2425 професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти», лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2021/2022 н.р.», іншими законами України, відповідними указами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Етичним кодексом психолога, Статутом НФаУ (наказ МОЗ України від 09.01.2019р. № 36), НУ А-0-01-003 «Настанова з управління Університетом, ДП А3.1-91-004 «Управління документами та записами», ПОЛ А3.5-20.099 «Антикорупційна програма НФаУ», Посадовою інструкцією практичного психолога вищої категорії НФаУ ПІ А3.3-22-052 та іншими наказами та розпорядженнями ректора.

Основною метою діяльності сектору психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти в Університеті є психологічне забезпечення освітнього процесу відповідно до цілей, завдань освітньої діяльності та визначених результатів навчання, сприяння створенню психолого-педагогічних умов, необхідних для досягнення результатів навчання здобувачами освіти, ефективної роботи науково-педагогічних працівників закладу освіти, сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти, реалізації їхніх можливостей та захист психічного здоров’я під час навчання.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

м. Харків, Україна

вул. Валентинівська, 4 , каб. 211

e-mail:  psc@nuph.edu.ua

Print Friendly, PDF & Email