20 червня 2017 р. відбулося урочисте вручення сертифікатів слухачам Школи професійної майстерності викладача НФаУ

У Національному фармацевтичному університеті з 7 лютого по 20 червня 2017р. функціонувала Школа професійної майстерності викладача Національного фармацевтичного університету, що спрямована на оволодіння питаннями організації освітнього процесу, навчально-методичної та виховної роботи викладачів університету.

У роботі Школи були задіяні провідні фахівці та керівники структурних підрозділів університету, що висвітлювали питання становлення та розвитку фармацевтичної освіти; нормативно-правового регулювання освітньої діяльності в Україні; правового регулювання основних форм праці науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників; планування, обліку, нормування видів роботи науково-педагогічних працівників; системи управління якістю в університеті; особливостей дистанційного навчання; організації виховної роботи в університеті; підвищення педагогічної майстерності та особистості викладача тощо.

20 червня 2017 р. перший проректор з науково-педагогічної роботи, професор Котвіцька Алла Анатоліївна урочисто вручила сертифікати слухачам Школи і привітала з успішним закінченням.

Дякуємо слухачам Школи за їх відгуки та побажання стосовно роботи Школи, які були висловлені при анкетуванні.

Вітаємо із успішним закінченням Школи, бажаємо успіхів, натхнення і добробуту!

Наші випускники

ПІБ слухача Назва кафедри, посада
Баранник Мар’яна Олександрівна Фізики, викладач
Бардакова Лілія В’ячеславівна   Соціальної фармації, асистент
Бердник Ольга Георгіївна Фармакоекономіки, асистент
Брюханова Тетяна Олександрівна Біологічної хімії, асистент
Глєбова Катерина Валеріївна Мікробіології, вірусології та імунології, доцент
Гамуля Ольга Володимирівна Фундаментальної та мовної підготовки, старший викладач
Гончаров Олександр Володимирович Фармакогнозії, асистент
Колісник Тетяна Євгеніївна Заводської технології ліків, аспірант
Лега Дмитро Олександрович Органічної хімії, асистент
Мозгова Олена Олександрівна Фізичної та колоїдної хімії, асистент
Попова Ірина Анатоліївна Менеджменту і адміністрування, доцент
Ромась Катерина Петрівна Аптечної технології ліків, асистент
Самойлова Вікторія Анатоліївна Фармакогнозії, асистент
Санін Сергій Іванович Фізики, викладач
Сердюкова Юлія Юріївна Фізичної та колоїдної хімії, асистент
Соколова Світлана Сергіївна Патологічної фізіології, асистент
Сулейман Маргарита Мохеддінівна Медичної хімії, асистент
Ткаченко Олена Валентинівна Управління якістю, доцент
Шеремет Марина Павлівна Біотехнології, асистент