Інструкція по внесенню електронних документів в Електронний Архів

1.• Автори,
• Назва роботи
• Бібліографічний опис (є обов’язковим елементом, без цього ніхто не зможе послатися на дану роботу, в презентаціях або подібних документах намагайтеся внести їх назву і хоча б 2-3 ключових слова, які допоможуть знайти матеріал через …

Засідання Ректорської ради НФаУ 2.04.2012 р.

1.Стан навчальної дисципліни: відвідування занять,  успішність студентів, відпрацювання пропущених занять, надходження коштів

Допов.: доц. Горячий В.Д., проф. Вишневська Л.І., проф. Набока О.І.,
доц. Крутських Т.В., доц. Малий В.В., Коваленко Л.М.

2. Інформація про підготовку студентів до ліцензійного іспиту Крок-2. Результати

Юридична компанія «Правовий Альянс»

Пропозиція з працевлаштування випускників

Юридична компанія «Правовий Альянс» – лідер в юридичному супроводі фармацевтичних компаній в Україні, оголошує про відкриття ексклюзивної вакансії медичного експерта.

Правовий Альянс має одну з найсильніших практик у фармацевтичному праві серед українських юридичних фірм, що складається …

Журнал “Клінічна фармація” № 4, 2011 рік

ЗАСТОСУВАННЯ РОЗИГЛІТАЗОНУ І ТІОТРИАЗОЛІНУ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ
О.М.Нальотова

3-7

APPLICATION OF ROSIGLITAZONE AND THIOTRIAZOLINE WITH THE PURPOSE OF OVERCOMING OF INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
O.M.Nalyotova

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ВІД НАВЧАННЯ

Журнал «Клінічна фармація» том 15, № 4, 2011 рік

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІЧНОГО ПРОВІЗОРА В СФЕРІ КЛІНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
І.А.Зупанець, Н.П.Безугла, М.Г.Старченко

4-7

DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF CLINICAL PHARMACIST ACTIVITY IN CLINICAL TRIALS OF DRUGS AND THE WAYS OF IMPROVEMENT

Журнал “Вісник фармації” № 3 2011 рік

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЕМУЛЬГАТОРІВ НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНОЇ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ ХОНДРОПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ
І.О.Міщенко, О.І.Тихонов
3 THE STUDY OF THE EFFECT OF EMULSIFIERS ON RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THE COMBINED SOFT MEDICINAL FORM OF THE CHONDROPROTECTIVE ACTION
I.O.Mishchenko, O.I.Tikhonov
ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ КОМПЛЕКСНОГО

Засідання Ректорської ради НФаУ 26.03.2012 р.

1. Використання сучасних засобів інтернет-комунікацій для організації підготовки студентів до іспиту КРОК: on-line тестування

Допов.:   Панкратова Я.І.

2.  Про підготовку до акредитації рівня магістра спеціальностей «Фармацевтична біотехнологія», «Менеджмент організацій», «Логістика»

Допов.: доц. Огарь С.В.

3.  Підсумки видавничої діяльності за 2011

Журнал “Клінічна фармація” 2011 том 15, № 1

ЗМІСТ

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВПЛИВУ МЕТАБОЛІТОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, АСОЦІЙОВАНУ З ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, НА СТАН ОБМІНУ ВУГЛЕВОДІВ І ІНДЕКС HOMA-IR
О.М.Нальотова, Т.Д.Бахтєєва

4-8

АНТИАНГІОГЕННИЙ ЕФЕКТ МАКРОЛІДІВ ПРИ БАРТОНЕЛЬОЗІ
А.В.Бондаренко, О.П.Черкасов, Г.Л.Великоданов

9-12

СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКА З ДІАРЕЄЮ: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО

Журнал органічної та фармацевтичної хімії 2009 том 7 випуск 2(26)

 

ЗМІСТ

ХІМІЯ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК В ІНСТИТУТІ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИМ.О.Лозинський, А.Я.Ільченко

3

РОЗВИТОК ХІМІЇ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК СІРКИ В ІНСТИТУТІ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИЮ.Г.Шермолович, В.Ю.Пашинник

18

CУПРАМОЛЕКУЛЯРНА ХІМІЯ КАЛІКСАРЕНІВЛ.І.Атамась, В.І.Бойко, А.Б.Драпайло, О.А.Єсипенко, О.І.Кальченко, М.А.Клячина, Ю.І.Матвєєв, С.І.Мірошниченко, Р.В.Родік,