Списки рекомендованих до зарахування

Списки рекомендованих до зарахування на базі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Списки рекомендованих до зарахування на базі повної загальної середньої освіти

Спеціальність: 226 Фармація

Освітня програма:

  • Фармація
  • Клінічна фармація
  • Технології фармацевтичних препаратів
  • Технології парфумерно-косметичних засобів

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітня програма: Біотехнологія

Спеціальність: 051 Економіка

Освітня програма: Економіка підприємства

Спеціальність:

Денна форма навчання

Освітній ступінь «магістр»

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (дФф)

абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

Спеціальність 226«Фармація»

освітня програма «Фармація» (дФт)

абітурієнти, які вступають на навчання на базі здобутого …

Магістратура

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8зФб)

заочна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8дФ)

денна форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація Освітня програма «Фармація» (8вФ)

вечірня форма навчання

Спеціальність 226 Фармація, промислова