Духін Лев Христофорович (1891-1969)

Директор Харківського хіміко-фармацевтичного інституту

1924-1929

Лев Христофорович Духін народився 20 травня 1891 р. у міщанській родині. З 1904 по 1910 р. навчався у Сімферопольській гімназії, після чого продовжив освіту за кордоном. У 1911 р. вступив до медичного факультету Цюріхського університету. Під час навчання активно працював у клубі і касі взаємодопомоги студентів з Росії та у касі взаємодопомоги емігрантів.

У 1915 р. через власні фінансові ускладнення змушений був повернутися до Росії. Кваліфікаційні державні іспити склав у 1916 р. при Казанському університеті, після чого був мобілізований на фронт.

Наприкінці 1917 р. Л.Х. Духін був обраний робочо-заводським лікарем чавуноливарного заводу в селищі Лісовому Бердянського повіту. Через деякий час був запрошений асистентом хірургічного відділення Херсонської міської лікарні. У квітні 1919 р. Л.Х. Духіна призначено старшим ординатором плавучого шпиталю «Іскра». У період громадянської війни Лев Христофорович працював начальником санітарної частини, старшим ординатором і головним лікарем повітової лікарні. Брав активну участь у створенні різних професійних спілок, зокрема «Всемедикосантруда».

Восени 1921 р. Лев Христофорович Духін прибув до Харкова і отримав посаду завідувача підвідділом серед медичних шкіл. У 1924-1929 рр. поєднував обов’язки завідувача підвідділом з функціями директора Харківського хіміко-фармацевтичного інституту. Паралельно Л.X. Духін очолював і Харківський хіміко-фармацевтичний технікум, який фактично працював на правах вищого навчального закладу. Професорсько-викладацький склад технікуму залишився майже той, що був і у ХФІ. Кафедру фармацевтичної хімії очолював професор М.О. Валяшко, аналітичної хімії — професор Ф.С. Шульман, а лекції з інших дисциплін читали професора і доценти харківських вузів за сумісництвом.

Лев Христофорович, маючи значний досвід роботи в галузі медицини, як вчений-практик успішно впроваджував отримані знання в організацію висококваліфікованої підготовки фахівців-фармацевтів.

У період, коли Л.X. Духін керував інститутом (технікумом), продовжувала удосконалюватися структура молодого навчального закладу. Вводилися нові навчальні дисципліни, створювалися нові кафедри і лабораторії. У 1923 р. була заснована кафедра суспільних наук. Почали читати курси політичної економії, історії соціальних теорій і історії класової боротьби. На кафедрі неорганічної хімії було створено наукову лабораторію та розпочато науково-дослідну роботу в галузі синтезу органічних сполук, а також технології виробництва мінеральних добрив. З ініціативи Лева Христофоровича в 1924 р. були організовані кафедра фармакології і кафедра фізіології. Спочатку заняття проводилися на базі Харківського медичного інституту, потім на власній базі, а в 1925 р. на основі курсу дослідження фармацевтичних і хіміко-фармацевтичних препаратів була створена кафедра органічної хімії.