Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність є найвагомішим пріоритетом напрямку діяльності Національного фармацевтичного університету.

Співробітництво з міжнародними вищими навчальними закладами здійснюється кафедрами НФаУ в координації з відділом з академічної мобільності на підставі двосторонніх угод.

Функції відділу спрямовані на встановлення та розвиток міжнародного співробітництва університету в науковій, освітній та інших сферах шляхом пошуку іноземних партнерів, джерел фінансування, а також створення міцного фундаменту для розвитку співпраці з іноземними навчальними закладами, науково-дослідними установами, міжнародними організаціями, фондами тощо. Пріоритетною діяльністю відділу є сприяння міжнародному спілкуванню університету та його участі в міжнародних проектах, грантах та програмах.

Освітні послуги для іноземних громадян та осіб без громадянства надаються факультетом з підготовки іноземних громадян.

Діяльність факультету організована за такими напрямками:

  • профорієнтаційна робота, спрямована на залучення іноземних абітурієнтів на навчання в Національному фармацевтичному університеті;
  • організація навчального процесу для слухачів відділення довузівської підготовки;
  • організація навчального процесу для студентів факультету з підготовки іноземних громадян (1-5 років навчання).