Наш університет

Освіта з традиціями!


15955
вітчизняні студенти


1583
іноземні студенти


43
кількість держав


18
спеціальності


617
викладачі


49
кафедри


30
міжнародне освітньо - наукове партнерство, держав


34
міжнародні гранти


563000
бібліотечний фонд, примірників


8
читальні зали


3541
навчально-методична література, примірників


190
бази практик


141000
площа, м2


10
корпуси


6
гуртожитки


700
студентські ресторани, місць


22
наукові школи


161
лікарські препарати


1100
об’єкти інтелектуальної власності

9
наукові журнали