Наш університет

Національний фармацевтичний університет – вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентноспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. Університет створює умови для поглибленої наукової підготовки фахівців вищої кваліфікації на засадах взаємодії освіти та науки.

Національний фармацевтичний університет, започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету, є головним фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією.

Національний фармацевтичний університет – єдиний у нашій державі вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Його еволюція забезпечила розвиток національної фармацевтичної школи, науки, виробництва та усієї фармацевтичної галузі нашої країни. У 1921 році за пропозицією видатних науковців Харкова Постановою Наркомату охорони здоров’я та Головнауки України було відкрито Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) перший та єдиний в Україні. У різні часи у Харківському фармацевтичному інституті працювали визнані вчені: М. О. Валяшко, М. С. Бокаріус, М. П. Красовський, А. Д. Розенфельд, Г. Є. Мухін, О. І. Черкес, Є .С. Хотинський, Ю. Г. Борисюк, П. О. Петюнін.

З Національним фармацевтичним університетом пов’язано зародження української фармацевтичної науки у напрямках хімічного синтезу біологічно активних речовин, фармакогностичних досліджень лікарських засобів, хіміко-токсикологічного аналізу, технології створення та виробництва лікарських засобів як синтетичного, так і природного походження, контролю якості лікарських препаратів, організації та економіки фармацевтичної галузі. За ініціативою одного із фундаторів ХФІ професора А. Д. Розенфельда був створений Науковий центр фармації – Експериментальний фармацевтичний інститут Наркомздоров’я – нині Державний науковий центр лікарських засобів.

1991 рік: Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) один із 3-х перших ВНЗ із числа 900 ВНЗ СРСР отримав статус акредитованого на союзному рівні. У 1992 р. ХФІ реорганізований в Українську фармацевтичну академію (УкрФА). У 1994 УкрФА акредитована за найвищим IV рівнем акредитації. У 1999 році навчальний заклад набув статусу Національної фармацевтичної академії України, а в 2002 р. – Національного фармацевтичного університету (НФаУ).

Національний фармацевтичний університет – унікальний, визнаний у світі, навчально-науковий комплекс, колектив якого нараховує понад 17,5 тисяч студентів, магістрів, аспірантів, слухачів та інтернів.

До складу університету входять 49 кафедр; Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ); Коледж НФаУ; Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ); Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів; Клініко-діагностичний центр з лабораторією клінічної діагностики; Проблемна лабораторія морфо-функціональних досліджень; Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень; Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти; Лабораторія електротехніки та електроніки; Центр дистанційних технологій навчання; Науково-дослідна лабораторія парентеральних та оральних рідких лікарських засобів; Центр інформаційних технологій НФаУ.

сканирование0004У 2017-2018 н. р. в університеті працюють 617 науково-педагогічних працівників, серед них 122 доктора наук, 91 професор, 441 кандидат наук, 328 доцентів; 1 академік НАН України, 10 академіків та член-кореспондентів Національної та галузевих академій наук України, 14 Заслужених діячів науки і техніки, 2 Заслужених працівника охорони здоров’я, 1 Заслужений винахідник України, 2 Заслужених працівника фармації, 3 Заслужених працівника освіти, 5 лауреатів Державних премій в галузі науки та технікиспівробітники, удостоєні Почесних звань НФаУ.

Національний фармацевтичний університет є членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP), Міжнародної фармацевтичної федерації (FIР), Великої Хартії Університетів (The Magna Charta Universitatum), Міжнародної асоціації університетів (IAU).

Традиційно НФаУ показує високі результати в різноманітних рейтингах.

В університеті сформовані та плідно працюють 22 наукових школи з хімічного синтезу і аналізу біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження; нанотоксикології та нанофармації, фармакогностичного вивчення біологічно-активних речовин; створення лікарських засобів рослинного походження; створення складу і технології одержання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження; технології одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах; фармакологічного дослідження біологічно-активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження; створення гомеопатичних лікарських засобів; розробки складу і технології ветеринарних засобів; розробки нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення фальсифікованої продукції аптечного та промислового виробництва; організації фармацевтичної справи, менеджменту і маркетингу у фармації; дослідження економічних механізмів управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості тощо.

Зростанню міжнародного авторитету університету сприяє наукове співробітництво із закордонними науковими центрами, такими як:

 • Відділення хімії Університету Рочестера (США) – розробка транспортних систем адресної доставки ЛЗ та вивчення хімічних, фізико-хімічних та біологічних властивостей вуглецевих нанотрубок;
 • Компанія «E.I. du Pont de Nemours and Company» (США) – синтез хімічних сполук;
 • Фармацевтична компанія ChemDiv, Inc. (США) – первинний високопродуктивний скринінг, дослідження в галузі синтезу комбінаторних бібліотек, публікація наукових досліджень;
 • Фармакопея США – проведення спільних семінарів, стажування.Кооперація з провідними науково-дослідними установами НАН та НАМН України, вищими навчальними закладами та закладами МОЗ України на стику наук є одним зі шляхів підвищення рівня наукових досліджень:
  • Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України – наукове співробітництво у галузі нанофармації;
  • Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України» – синтез, ідентифікації спектральними методами, фармакологічні дослідження нових органічних сполук;
  • ДУ «Інститут мікробіології і імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України» – пошук нових синтетичних субстанцій протимікробної та протигрибкової дії;
  • Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України – проведення сумісних клінічних випробувань лікарських засобів;
  • ДУ «Інститут стоматології АМН України» – дослідження зі створення лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології;
  • Харківський національний медичний університет – проведення спільних робіт по забезпеченню лікувально-діагностичного процесу; математичне моделювання перебігу хірургічних захворювань;
  • Національний університет ім. В.Н. Каразіна – практичне використання цифрової голографічної інтерференційної мікроскопії з метою виявлення порушень морфології еритроцитів в період до клінічних та клінічних досліджень нових лікарських засобів;
  • Івано-Франківський національний медичний університет – спільні ресурсознавчі та фітохімічні дослідження лікарських рослин;
  • Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка – вирішення науково-практичних проблем пріоритетних напрямів біотехнології використання пористих матеріалів для процесів фільтрації;
  • Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – спільні наукові дослідження у галузі фундаментальних досліджень хімії та фармації;
  • Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України – співпраця щодо проведення сумісних досліджень у галузі фармакології та клінічної фармакології геропротекторів;
  • Національний університет «Львівська політехніка» – спільна наукова робота з підготовки кадрів та виконання науково-дослідних робіт;
  • Інститут овочівництва і баштанництва – сумісні дослідження в галузі фармакогностичного та фармакологічного дослідження рослин;
  • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України – сумісні дослідження в галузі пошуку, створення, наробок та вивчення лікарських засобів з лікарської рослинної сировини;
  • ДУ «Інститут нефрології НАМН України» – фармако-економічний аналіз застосування еритропоезстимулюючих засобів різних типів у хворих на ХХН VД;
  • ДЗ «Луганський державний медичний університет» – створення основ та розвитку співпраці в галузях підготовки фахівців ,наукових досліджень та на здійснення спільних наукових та практичних проектів;
  • Національний медичний університет імені О.О.Богомольця – обмін інформацією та координація робіт щодо розробки складу та технології ветеринарних препаратів у вигляді різних лікарських форм з цитратами металів;
  • Сумський національний аграрний університет – одержання нових знань у галузі фундаментальних проблем розвитку харчової та переробної промисловості;
  • Національна академія Національної гвардії України – дослідження фармакологічної активності дієтичної добавки батончик «Захисник»;
  • Харківський державний університет харчування та торгівлі – ефективне використання інтелектуального та економічного потенціалу ; підвищення якості виробництва, зберігання продукції та ефективності просування її на ринку;
  • КЗ «Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро» – підвищення якості і глибин наукових досліджень у галузях експериментальної фармакології, фармації, гістології та патологічної анатомії.

 

З 2004 року НФаУ очолює Науково-методичну комісії з фармацевтичної освіти МОН України, яка нині перебуває на реорганізації. При університеті функціонує Проблемна комісія «Фармація» МОЗ України, яка координує наукові дослідження 18 наукових установ у галузі фармації. Провідні фахівці та науковці НФаУ залучалися до роботи державних установ, відомств, експертних, координаційних, спеціалізованих вчених рад, комітетів: Комітет з державних премій науки і техніки України; Експертна рада Державного Фармакологічного центру МОЗ України; Експертна дорадча рада при комітеті Верховної ради з питань охорони здоров’я; Рада з питань охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України; Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти МОЗ України; Рада з питань реформування системи охорони здоров’я; Науково-методологічна рада з якості та безпеки лікарських засобів та медичної продукції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів; Комісія з національних переліків ЛЗ; Експертна рада ВАК України.

Фахівці університету беруть участь в роботі професійних асоціацій, громадських об’єднань з питань розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.

При Національному фармацевтичному університеті працюють три спеціалізовані вчені ради за науковими спеціальностями: «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», «Фармакологія»; «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів».

Створення і впровадження у практику нових ефективних лікарських засобів – це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть участь різні кафедри і наукові лабораторії НФаУ.

Вченими НФаУ розроблено 161 новий лікарський препарат та субстанція. Серед розробок науковців такі відомі національні бренди, як: Левомеколь – антибактеріальний, дегідратуючий засіб, що є одним з найбільш ефективних ранозагоюючих засобів (розроблений на замовлення Міністерства оборони та апробований в умовах бойових дій); Кратал – кардіотонік, застосовується в складі комбінованої терапії для лікування серцево-судинної патології, входить в десятку кращих вітчизняних лікарських засобів; Діакамф – антидіабетичний засіб нового покоління; ефективний цукрознижувальний препарат.

У переліку авторських препаратів університету: Альтан, Валькофен, Веносан, Живітан, Левосин, Ліпофлавон, Настойка прополісу, Паравіт, Піфламін, Фенольний гідрофобний препарат прополісу, Флаванабол, Інфлоракс та інші.

З кожним роком зростає винахідницький потенціал науковців університету. Патентно-інформаційна діяльність університету орієнтована на створення принципово нових технічних рішень шляхом об’єднання зусиль науковців, методичних можливостей співробітників НДЧ, творчого і технічного потенціалів. Науковий та дослідницький потенціал науковців НФаУ спрямований на синтез нових індивідуальних хімічних сполук; виділення БАР з рослинної сировини; створення нових високоефективних лікарських засобів, способів діагностики і лікування; розробки та валідації методів контролю якості лікарських засобів; організаційно-правові, соціально-економічні, медико-фармацевтичні та фінансові аспекти фармації. Про високу винахідницьку активність співробітників університету свідчить те, що НФаУ є власником 864 патентів України на винаходи та корисні моделі; 55 свідоцтв про реєстрацію авторського права на службові твори; 6 свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Близько 200 вчених ефективно займаються винахідницькою діяльністю.

Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацію та апробації наукових досліджень. Щорічно на базі НФаУ проводиться близько 20 науково-практичних заходів, у тому числі міжнародного рівня. Національний фармацевтичний університет постійно демонструє свої наукові досягнення на виставках України та бере участь у роботі закордонних форумів, де неодноразово отримував нагороди, золоті медалі та дипломи.

Університет активізує свою участь у міжнародних програмах. Співробітники НФаУ у 2015 році отримали 30 грантів на проведення наукових досліджень, навчання, міжуніверситетські візити та участь у міжнародних конференціях. Це зокрема грант на наукові дослідження за програмою Erasmus Mundus Chemical innovation and regulation. Category A. Studentship for Master in Chemical Innovation 2013-2015 (м. Фару, Португалія), грант на участь у проекті European Voluntary Service грантової програми Erasmus + (м. Падова, Італія), грант на участь у конференції 16 World Congress on Human Reproduction (м. Берлін, Німеччина), грант на участь у конференції European Congress of Reumatology «EULAR 2015» (м. Рим, Італія), грант на участь у конференції International Scientific Conference «New trend in ecological and biological research» (м. Прешов, Словаччина), грант на навчання у Union Graduate College за програмою «Advanced Certificate Program in Research Ethics for Central and Eastern Europe (CEE) and Central Asia» (США), грант на участь у конференції 25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection (м. Мілан, Італія), грант на навчання в межах дистанційної системи edX. KIPractihx: Pragmatic Randomized Controlled Trials in Health Care – онлайн курс (м. Сольна, Швеція), грант на участь у семінарі з акредитації медичних та клінічних лабораторій, який проводився Єврокомісією сумісно з Національним агентством з акредитації України (м. Київ, Україна), грант на навчання в межах дистанційної системи edX. Introduction to Nutrition – Food For Health – онлайн курс (курс NUTR101x) (м. Вагенінген, Нідерланди), грант на навчання в межах дистанційної системи edX. Introduction to Bioethics (курс PHLX101-02x (м. Джорджтаун, США), грант на участь у конференції «11th Annual International Conference on Clinical Ethics & Consultation» (м. Нью-Йорк, США), грант на участь у семінарі «HIV – research intensive seminar» (м. Белград, Сербія), грант на участь у конференції V науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування в Україні» (м. Київ, Україна), грант на участь у засіданні робочої групи ВООЗ з дослідження споживання антимікробних препаратів, грант на участь у «25th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection» (м. Мілан, Італія), грант на участь у Міжнародній конференції «Deep in diabetes 4: Real life data and registries programme» (м. Стамбул, Турція), грант на участь у конгресі «ISPOR 18th Annual European Congress» (м. Мілан, Італія), гранд-візит до Гейдельбергского університету (м. Гейдельберг, Німеччина), грант на участь у конференції «Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics» (м. Тулуза, Франція), грант на участь у конференції «Investigator meeting for protocol 2843 DNI 3001 «CREDENCE», грант на участь у клінічних випробуваннях «CREDENCE» (м. Белград, Сербія), гранд-візит до Варшавського медичного університету та університетської клініки (м. Варшава, Польща), The International Summer School, Faculty of Fisheries and Protection of Waters University of South Bohemia («CIP 2015 –Institucionální plán JU v ČB –Posílení internacionalizace JU v roce 2015») (м. Воднани, Чеська Республіка), грант на участь у всесвітньому форумі фармакопей United States Pharmacopoeia (США), гранд-візит до Литовського Університету наук здоров’я (LSMU) з метою участі у міжнародній конференції Литовської фармацевтичної асоціації та Литовського Університету наук про здоров’я; на основі договору про співпрацю, проходження стажування щодо хроматографічних методів аналізу (м. Каунас, Литва), грант на проведення наукових досліджень «Дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з тонкими дротинками», Участь у роботі «15th International Congress of the International Society for Ethnopharmacology» (м. Ас-Сальт, Іорданія), грант на участь у конференції «International Scientific Conference «New trend in ecological and biological research» (м. Прешов, Словаччина).

НФаУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та молодший спеціаліст, ступенями бакалавр та магістр.

Національний фармацевтичний університет – це університет європейського рівня, що забезпечує підготовку фахівців високої якості. За роки існування університет підготував понад 50 тис. фахівців, серед яких понад 6,5 тисяч магістрів фармації для 93 країн світу. Підготовка фахівців для країн дальнього зарубіжжя є вагомим фактором впливу на міжнародний імідж нашої держави.

Університет здійснює освітянські та наукові зв`язки з 50 ВНЗ із країн Центральної та Східної Європи, Америки, Азії, Близького Сходу, Африки, розширює міжнародне співробітництво вчених університету з метою виконання та розширення спільних наукових досліджень і програм.

З метою реалізації державної політики кадрового забезпечення фармацевтичної галузі університетом запропонована система підготовки фахівців шляхом відкриття мережі 22 фармацевтичних факультетів у системі вищої освіти України. В університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів для фармацевтичних факультетів ВНЗ, практичної фармації та зарубіжних країн.

НФаУ має власний видавничий центр. Навчальний процес на 100% забезпечено навчально-методичною літературою державною та іноземною мовами, якими користуються всі фармацевтичні факультети України та деяких країн близького зарубіжжя. Вперше у системі фармацевтичної освіти України створені навчально-методичні комплекси навчальної літератури з усіх дисциплін, навчальної літератури видано понад 3,5 тис. найменувань. Науковцями університету створено більше 1000 підручників і навчальних посібників, у тому числі 335 з грифом МОН і МОЗ України, 100 монографій. В університеті видаються 7 наукових журналів, які є є фаховими виданнями ВАК України. НФаУ є засновником 8 наукових журналів.

Наукова бібліотека НФаУ має розвинену інфраструктуру – 8 читальних залів, оснащених комп`ютерною технікою, та 6 абонементів. Кожного року усіма підрозділами наукової бібліотеки НФаУ обслуговується близько 13 000 студентів та викладачів. Бібліотечний фонд, що налічує близько 600 тис. навчальних та наукових видань – це документальне свідоцтво розвитку фармацевтичної освіти та науки не тільки України, а й всього світу. Бібліотека укомплектована цінними, унікальними вітчизняними та зарубіжними галузевими виданнями; широко представлені праці вчених університету. Книгозбірня НФаУ має у своєму фонді колекцію цінних та рідкісних видань ХIХ – ХХ ст. (близько 2 500 прим.) російською, англійською та німецькою мовами. Серед них «Руководство по фармацевтической и медико-химической практике» (1889 р.), «Archiv der Pharmazie», «Zeitschrift für Analytische Chemie», «Pharmaceutisch Weekblad» (1842 р.), колекція «Фармацевтичного журналу» з 1879 року та ін.

Університет має розвинуту матеріально-технічну базу загальною площею близько 105000 кв.м, на якій розташовано 10 навчальних корпусів; володіє сучасною аудиторно-лабораторною базою, яка налічує 19 поточних лекційних аудиторій, 38 комп’ютерних класів; ботанічний сад (площа понад 9000 кв.м), що є базою для практичної підготовки студентів з дисциплін фармакогнозія та медична ботаніка. НФаУ має 6 гуртожитків. Пункт первинної медико-санітарної допомоги студентам є одним з найкращих в Україні серед медичних центрів ВНЗ. Під його наглядом знаходяться більше 2000 студентів, проводяться обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, флюорографічне обстеження. Пункт первинної медико-санітарної допомоги студентам НФаУ виконує стратегічну державну політику зі збереження та зміцнення здоров’я молоді (Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям»).

У НФаУ особливу увагу приділяють організації студентського побуту та дозвілля. У кожному навчальному корпусі працюють студентські їдальні загальною кількістю 700 посадкових місць. У спортивному комплексі НФаУ розташовані 7 спортивних залів для занять з фізичної підготовки, 5 тенісних кортів, тренажерні зали, працює 9 спортивних секцій. Це надає широкі можливості для занять студентів спортом. Студенти університету беруть участь у чемпіонатах України, Європи, світу та отримують призові нагороди.

Для підвищення авторитету та визнання на державному рівні фармацевтичної галузі за ініціативою та безпосередньою участю НФаУ в Україні встановлено професійне свято – День фармацевтичного працівника, запроваджено нову державну нагороду – почесне звання «Заслужений працівник фармації України», скарбниця Харківщини збагачена унікальним історико-архітектурним комплексом «Фармація у віках», першим у світі пам`ятником фармацевтові, скульптурним комплексом «Особистості фармації». НФаУ став організатором проведення на базі Університету V, VІ, VІІ і VІІІ Національних з`їздів фармацевтів України, створення Фармацевтичної асоціації України, наукового фармацевтичного парку та біофармацевтичного кластеру України.