Наукові журнали НФаУ

Положення про порядок надання послуг з редакційної підготовки (редагування, коректура, верстання текстів) рукописів статей, поданих для публікації в наукових журналах

 

News of pharmacy

 Журнал «ВІСНИК ФАРМАЦІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Архів журналу «Вісник фармації» 2009-2014 р.р.

 

ЖОФХЖурнал «ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Архів журналу «Органічної та фармацевтичної хімії» 2009-2014 р. р.

 

Clinical pharmacy

Журнал «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Архів журналу «Клінічна фармація» 2009-2014 р. р.

 

Обложка 4Журнал «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

 

 

«УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Архів журналу ”Управління, економіка та забезпечення якості в фармації” 2009-2014 р. р.

 

обложкаЖурнал «ScienceRise»

(укр., англ., рос., франц., нім.) (ВАК)

У міжнародному науковому журналі публікуються оригінальні та оглядові наукові роботи у галузі фармації та медицини: проблемні питання охорони здоров’я у фармації, організація та економіка фармації та фармакоекономіка, маркетингові дослідження, синтез та аналіз біологічно активних речовин, фармакогностичні дослідження, технологія лікарських препаратів та їх стандартизація, система забезпечення якості лікарських засобів, доклінічне та клінічне вивчення нових лікарських засобів.

Журнал призначений для науковців, провізорів, лікарів, організаторів системи охорони здоров’я.