Наукові журнали НФаУ

Положення про порядок надання послуг з редакційної підготовки (редагування, коректура, верстання текстів) рукописів статей, поданих для публікації в наукових журналах

 

News of pharmacy

 Журнал «ВІСНИК ФАРМАЦІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю

 

ЖОФХ«ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю

 

Clinical pharmacy

Журнал «КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю

 

Обложка 4Журнал «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю 

 

 

 

«УКРАЇНСЬКИЙ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю 

«УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ»

(укр., рос., англ.) (ВАК)

Подати статтю 

обложкаЖурнал «ScienceRise»

(укр., англ., рос., франц., нім.) (ВАК)

Профіль журналу в  

У міжнародному науковому журналі публікуються оригінальні та оглядові наукові роботи у галузі фармації та медицини: проблемні питання охорони здоров’я у фармації, організація та економіка фармації та фармакоекономіка, маркетингові дослідження, синтез та аналіз біологічно активних речовин, фармакогностичні дослідження, технологія лікарських препаратів та їх стандартизація, система забезпечення якості лікарських засобів, доклінічне та клінічне вивчення нових лікарських засобів.

Журнал призначений для науковців, провізорів, лікарів, організаторів системи охорони здоров’я.

 
 
Профіль журналу в  
 

«ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ЧАСОПИС»