Розклад проведення вступних випробунь

Вступ для отримання освітнього ступеня “магістр” на основі базової або повної вищої освіти (друга вища освіта; скорочений термін навчання)