Студентське наукове товариство (СНТ)

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-30-71
Факс: (057) 706-30-71
Е-mail: snt@nuph.edu.ua
Сторінкa у соц. мережах:

 
 • Список конференцій: Life Sciences, доступні за посиланням
 • Приклади рекомендаційних листів, доступні за посиланням
 

Склад СНТ

ПІБ Посада Факультет, курс, група Контактний телефон e-mail
1.      *Доровський Дмитро Олексійович Голова СНТ НФаУ 4Ф-1 0961757058 dimitriydorovsky@gmail.com
2.    Григорів Галина Валеріївна Радник голови СНТ НФаУ 0951583489  galkagrigoriv@gmail.com
3.      *Шумов Артур Віталійович Заступник голови СНТ НФаУ 4Ф-2 0951583489  shumov.artur13@gmail.com
4.      Мескіні Даліла Абдесаламівна Помічник Голови СНТ НФаУ 5Ф-21 0939405064 meskinidalila@gmail.com
5.      Коноваленко Євген Член ради СНТ НФаУ 5Ф-1 0500238160 balachirev@gmail.com
6.      Литвиненко Євгеній Член ради СНТ НФаУ 5Ф-1 0502128461  
7.     *Номеровська Анна Сергіївна Координатор підрозділу міжнародних зв’язків СНТ НФаУ 4Ф-7 0955454285 anna.nomerovskaya@icloud.com
8.      Діжиченко Оксана Олександрівна Заступник КПМЗ СНТ НФаУ 4Ф-7 0997842203 kseniya.dizhichenko@mail.ru
9.      *Іванко Станіслав Станіславович Координатор волонтерського підрозділу СНТ НФаУ 4Ф-12 0951585042 jimfill@yandex.ru
10.   Літвін Олексій Володимирович Заступник КВП СНТ НФаУ 4Ф-3 0668885832 lccclitvin@ukr.net
11.   *Завеля Олексій Ігорович Координатор профорієнтаційного підрозділу СНТ НФау 2Ф-16 0970797252 Zavelya.alexey@gmail.com
12.       Немченко Дар’я Богданівна Заступник КПП СНТ НФаУ 2Ф-16 0664168083 dashalera@gmail.com
13.    *Ойбек Авазов Координатор підрозділу земельств СНТ НФаУ 4СНГ-1 0931006060 BEK_@mail.ru
14.   Харченко Вікторія Юріївна Член ради СНТ НФаУ 2Ф-7 0664451543 vikayuriivna@gmail.com
15.  Пінкевич Вікторія Олексіївна Член ради СНТ НФаУ 0960926346 vikulija_p@i.ua
16.     Комарова Анастасія Павлівна Член ради СНТ НФаУ 4ССО-3 0687150652 anakomarova@ukr.net
17.   Головач Ярослав Олександрович Член ради СНТ НФаУ 4Ф-1 0677952177 zerstoeren55@gmail.com

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Науково-дослідна робота студентів, як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету, адже в сучасних умовах вона перетворилась у невід’ємний елемент навчання і виховання студентської молоді, направлений на формування дослідницьких навичок та організаторських якостей мабутйніх науковців.

При реалізації завдань СНТ студенти мають можливість:

 • безпосередньо спілкуватися з науковим керівником;
 • навчитися працювати з науковою літературою, лабораторним обладнанням, з експериментальними тваринами;
 • отримати досвід публічних виступів з доповідями;
 • взяти участь у створенні нових оригінальних субстанцій, біологічно активних речовин, освоїти методи аналізу і стандартизації лікарських препаратів;
 • виконувати лабораторні, курсові та дипломні роботи, які містять елементи наукових досліджень;
 • виконувати завдання науково-дослідного характеру у період виробничої та навчальної практики;
 • виконувати окремі дослідницькі завдання за дорученням наукового керівника;
 • аналізувати і узагальнювати результати експериментальних досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, винаходів та ін.

Сучасне студентське наукове товариство НФаУ складають: гуртки СНТ, що працюють на кожній із кафедр НФаУ та об’єднують понад 1000 студентів, серед них – більше 300 студентів-іноземців.

Для забезпечення якісної наукової роботи студентів  кафедральні гуртки об’єднані у 5 наукових напрямків:

Хіміко-фармакогностичні кафедри:

 • Синтез фізіологічно активних речовин
 • Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів
 • Стандартизація ліків. Фармацевтичний та хіміко-токсикологічний аналіз

Медико-біологічні, клінічні кафедри:

 • Доклінічне  фармакологічне вивчення лікарських засобів
 • Сучасні аспекти фармацевтичної мікробіології та імунології
 • Патогенетичні основи фармакотерапії патологічних станів
 • Клінічні випробування. Фармацевтична опіка
 • Генетичні дослідження, можливості використання в практиці медицини та фармації
 • Фізіологія в медицині та фармації: актуальні проблеми та сучасні досягнення
 • Лабораторні дослідження в клінічній медицині

Технологічні кафедри:

 • Промислова технологія та впровадження у виробництво лікарських засобів
 • Актуальні питання екстемпоральної рецептури
 • Технологія парфумерно-косметичних засобів
 • Сучасна біотехнологія

Економіко-управлінські кафедри:

 • Фармакоекономічні дослідження лікарських препаратів
 • Менеджмент і маркетинг у фармації
 • Соціально-економічні дослідження у фармації
 • Управління якістю у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я
 • Товарознавство

Суспільні, гуманітарні, фізико-математичні кафедри:

 • Інформаційні  технології  у  фармації  та  медицині
 • Фармацевтичне право та судова фармація
 • Суспільcтвознавство  та філологія
 • Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ

СНТ, разом з Радою молодих вчених, щорічно проводить  науково-практичну конференцію «Актуальні питання створення нових  лікарських засобів», яка з 2012 року  набула статусу міжнародної. Результати наукових досліджень публікуються у Збірнику тез доповідей видавництва НФаУ. Пріоритетною мовою конференції є англійська. У роботі ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» (20-21 квітня 2017 року) взяли участь 48 вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ з України та 11 країн світу. На 22 секційних засіданнях було заслухано понад 300 наукових доповідей. До збірки тез доповідей увійшли 593 публікації. Також в рамках конференції було проведено постерну сесію та організовано виїзну наукову лабораторію ‘Enjoy your science’. Гостями конференції були студенти з Києва, Львова, Білорусі. Спонсорську підтримку надала корпорація «Юрія-фарм»

Під патронатом Ректорату Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство представили університет у масштабних соціальних заходах з популяризації науки для дітей і молоді «Наукові пікніки» (17 вересня 2016 р.) та «Ніч науки» (24 вересня 2016 р.).

Найкращі наукові роботи студентів СНТ щорічно направляються на наукові конкурси, де отримують нагороди. У 2016-2017 навчальному році за результатами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук нагороджені:

 • дипломом ІІ ступеню – Бондарь Надія (екологія та екологічна безпека)
 • дипломом ІІІ ступеню – Єфремова Валерія (біотехнологія)
 • сертифікати учасників одержали Стремоухов Олександр та Литвиненко Євгеній.

Переможцями ХІ Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук стали студенти НФаУ:

 • диплом І ступеню – Антоніна Громова, студентка 7 курсу, 1а групи, фармацевтичного факультету № 1 (природничі науки)
 • диплом ІІ ступеню – Аліна Соловйова, магістрант спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» та Карина Тронько, студентка 4 курсу 3 групи спеціальності «Біотехнологія» (технічні науки)

Також студенти НФаУ вдруге взяли участь у міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив». Із 10 поданих на конкурс проектів, 5 здобули перемогу, а саме І місце – проект Олексія Яковенко, ІІІ місце – роботи Антона Горяєва, Станіслава Думанова та Антона Скрипника, Максима Зимлянського, Олександра Присяжнюка.

Членом СНТ може стати кожен студент, у якого є бажання поглибити свої знання, а також взяти участь у науково-дослідній роботі.

При досягненні успіхів у науковій та навчальній діяльності член СНТ отримує рекомендації для вступу до аспірантури. За даними відділу аспірантури, 95% магістрантів і аспірантів під час навчання в НФаУ були членами кафедральних гуртків СНТ.

Досягненням нашого університету є те, що серед студентської молоді зростає інтерес до наукової роботи, яка сьогодні вважається престижною.

 

Матеріали за темою:

19 квітня 2018 р. на кафедрі фармакотерапії НФаУ у рамках XXV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відбулося засідання секції №15 «Сучасна фармакотерапія» СНТ.

19-20 жовтня 2017 р. у Львівському національному медичному університеті ім. Д. Галицького відбувся IX Всеукраїнський з’їзд студентських наукових товариств вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України

11 жовтня 2017 р. відбулося об’єднане засідання Загальних зборів Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства НФаУ

14 червня 2017 р. відбулося об’єднане засідання загальних зборів Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства НФаУ

02 листопада 2016 р. у Вітебському державному медичному університеті відбувся I Форум молодіжних наукових товариств

27 жовтня 2016 р. відбулося об’єднане засідання Загальних зборів Ради молодих вчених та Студентського наукового товариства НФаУ