Студентське наукове товариство (СНТ)

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Тел.: (057) 706-30-71
Факс: (057) 706-30-71
Е-mail: snt@nuph.edu.ua
Сторінки у соц. мережах: vk.com/nuph_snt; facebook.com/groups/

Голова СНТ:
Голова СНТ
Григорів Галина Валеріївна,
аспірант кафедри органічної хімії

 

Заступник Голови СНТ:

Заступник Голови СНТ

Дудка Ксенія Ігорівна, студентка 6 курсу фармацевтичного факультету № 1

 

Секретар СНТ:

sekretar-sntБабченко Анастасія Андріївна, студентка 3 курсу 4 групи фармацевтичного факультету № 1

 

Студентське наукове товариство (СНТ) є складовою частиною діяльності НФаУ та сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді.

Мета студентського наукового товариства – формувати науковий світогляд, допомагати молодим дослідникам опанувати методологію і методи наукового пошуку.

Науково-дослідна робота студентів, як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів, є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету, адже в сучасних умовах вона перетворилась у невід’ємний елемент навчання і виховання студентської молоді, направлений на формування дослідницьких навичок та організаторських якостей мабутйніх науковців.

У своїй діяльності СНТ керується такими принципами:

 • добровільності,
 • колегіальності,
 • законності,
 • гласності,
 • відкритості,
 • свободи наукової творчості,
 • рівноправності всіх членів,
 • забезпечення органічного зв’язку навчання та науково-дослідної роботи для накопичення та примноження наукового потенціалу університету та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Основними цілями та завданнями СНТ є:

 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю,
 • заохочення студентів до наукової-дослідної роботи та інноваційної діяльності, підтримка та ініціювання самостійної наукової та навчально-дослідної роботи студентів;
 • розповсюдження та популяризація наукової діяльності серед студентської молоді;
 • підвищення теоретичного рівня, практичної значущості та якості науково-дослідних робіт студентів;
 • сприяння обміну науковою та професійною інформацією між студентами;
 • формування умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентів;
 • пошук і підтримка талановитих осіб серед студентів, надання їм усебічної допомоги у науковому розвитку та проведенні наукових досліджень;
 • сприяння впровадження в практичну медицину й фармацію досягнень фармацевтичної науки.

Функції СНТ:

 • Представницька – вивчення, захист, представлення інтересів студентів-членів СНТ, що цікавляться науково-дослідною роботою та мають бажання взяти у ній участь;
 • Комунікативна – забезпечення комунікативного поля для спілкування, обміну змістовними науковими ідеями, представлення результатів індивідуальних наукових досліджень, оприлюднення результатів наукової роботи з обговоренням у колі колег;
 • Інформаційна – забезпечення актуальною науковою та науково-організаційною інформацією, що допомагає орієнтуватися у подіях, заходах, науково-змістовній інформації;
 • Адміністративно-організаційна – підтримка та організаційний супровід наукових ініціатив, пропозицій, проектів, науково-дослідних колективів;
 • Ресурсна – здійснення матеріально-технічної, кадрової підтримки студентських наукових ініціатив та проектів у межах ресурсів, що доступні для організації та у відповідності до паритетного розподілу;
 • Просвітницька – популяризація серед студентів університету науково-дослідної роботи як можливої кар’єри та професії.

При реалізації завдань СНТ студенти мають можливість:

 • безпосередньо спілкуватися з науковим керівником;
 • навчитися працювати з науковою літературою, лабораторним обладнанням, з експериментальними тваринами;
 • отримати досвід публічних виступів з доповідями;
 • взяти участь у створенні нових оригінальних субстанцій, біологічно активних речовин, освоїти методи аналізу і стандартизації лікарських препаратів;
 • виконувати лабораторні, курсові та дипломні роботи, які містять елементи наукових досліджень;
 • виконувати завдання науково-дослідного характеру у період виробничої та навчальної практики;
 • виконувати окремі дослідницькі завдання за дорученням наукового керівника;
 • аналізувати і узагальнювати результати експериментальних досліджень у вигляді доповідей, тез, статей, винаходів та ін.