Загальна інформація

У системі освіти України відповідно до статті 76 Закону «Про освіту» діє психологічна служба, що забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяє створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань вищого навчального закладу, інтелектуального розвитку здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти. Діяльність сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО здійснюється практичними психологами.

Концепція Нової української школи передбачає перезавантаження української освіти з оновленням існуючого алгоритму професійної діяльності, зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат з використанням ефективних методів практичної психології. Саме психологічна служба покликана навчити як жити в злагоді з самим собою і з іншими, і як вступати в стосунки зі світом, щоб життя приносило задоволення.

Сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України в своїй діяльності керується статтею 76 Закону України «Про освіту», Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, наказом МОН України від 30.12.2009 № 1248 «Про покращання соціально-педагогічного і психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації», наказом МОН України від 22.05.2018 № 509  «Положення про психологічну службу у системі освіти України», Положенням про сектор психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО  ПОЛ А 3.3-22-065, Посадовою інструкцією практичного психолога вищої категорії НФаУ ПІ А3.3-22-052, додатком до листа Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 н.р.» тощо.

Метою діяльності сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО МОЗ України є сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань Національного фармацевтичного університету.

Завдання сектора психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу НФаУ «Психологічна служба» НМЛ ПФО визначаються відповідно до стратегії розвитку України в цілому і полягають у:

  • збереженні і зміцненні психічного здоров’я учасників освітнього процесу;
  • створенні таких умов навчання та виховання, які б сприяли гармонійному психічному та особистісному розвитку здобувачів освіти;
  • сприянні повноцінному психічному та особистісному розвитку учасників освітнього процесу;
  • формуванні у здобувача освіти навичок спілкування з однолітками і дорослими, уміння розв’язувати чи уникати конфліктних ситуацій;
  • психологічній допомозі здобувачам освіти та їх батькам, що опинилися в складній життєвій ситуації;
  • розвитку психологічної культури здобувачів освіти тощо.
 

НАША АДРЕСА:

м. Харків, вул. Валентинівська, 4 каб. 212

e-mail:  psc@nuph.edu.ua

image_pdfimage_print