2014 рік (Підручники, навчальні посібники, лекції.)

Збірник тестів з фармацевтичної хімії навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладівБезуглий П. О., Гриценко І. С., Георгіянц В. А., Таран С. Г., Ісаєв С. Г., Алєксєєва Л. М., Бевз Н. Ю., Гриненко В. В., Гарна Н. В., Горохова О. В., Головченко О. С., Єрьоміна З. Г., Зубков В. О., Каменецька О. Л., Кізь О. В., Колісник О. В., Кобзар Н. П., Леонова С. Г., Подольський І. М., Петрушова Л. О., Северіна Г. І., Сич І. А., Сидоренко Л. В., Федосов А. І., Цапко Т. О.

Збірник тестів з фармацевтичної хімії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2014. – 304 с.

ISBN 978-966-615-445-6

CDROM Електронні дані

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/11-3693 від 20.03.2012 р.)

У збірнику представлено 1 638 тестів з усіх розділів фармацевтичної хімії у відповідності до навчальної програми, наведено відповіді та список рекомендованої літератури. Кожна тема включає тести, що стосуються номенклатури, властивостей, способів добування, методів ідентифікації, визначення чистоти та кількісного вмісту лікарських речовин, а також їх зберігання та застосування в медицині.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів.

 

Іванова К. А., Білокобильський О. В., Гардашук Т. В., Артеменко А. П., Артеменко Я. І., Садовніков О. К., Шитов С. І.

Філософія. Кредитно-модульний курс підручник для студентів вищих навчальних закладівФілософія. Кредитно-модульний курс : підручник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 472с.

ISBN 978-966-615-447-0

ISBN 978-966-400-320-6

Формат 60х84/16

Оправа

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
(№ 1/11-3196 від 07.03.2014 р.)

Матеріал підручника охоплює основні теми курсу “Філософія”, визначення яких передбачається програмами викладання філософії на нефілософських факультетах університетів України.

Автори запропонували принципово новий, гуманітарно зорієнтований, діалогічний підхід до викладання курсу, відмовившись від спрощувально-авторитарних схем “шкільної філософії”. Логіка побудови матеріалу, архітектоніка і стилістика авторських текстів мають сприяти не тільки успішному засвоєнню інформаційної частини курсу, але й розвитку навичок критичного, адогматичного, самостійного мислення та плідної філософської інтеракції.

Для студентів, магістрів та аспірантів нефілософських факультетів вищих навчальних закладів.

 

Apllied infrared spectroscopy a manual for students of higher schools ; Прикладна інфрачервона спектроскопіяЧерних В. П., Шемчук Л. А.Apllied infrared spectroscopy : a manual for students of higher schools ; Прикладна інфрачервона спектроскопія

Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.

ISBN 978-966-615-442-5

Формат 70х100/16

Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
(лист № 1/11–2239 від 11.02.2014 р.)

In the manual the algorithm of spectral analysis of organic compounds from different classes is presented using their native IR-spectra. The main characteristic absorption bands and special cases for aliphatic and aromatic hydrocarbons, hydrocarbon halides, nitrogen-containing and carbonyl compounds, carboxylic acids and their functional derivatives, as well as heterocyclic and natural substances are given. The test tasks for the student’s progress control are given.

It may be recommended for the students of pharmaceutical higher schools and pharmaceutical departments of medical universities; it can be also proposed for the students of biological, pedagogical, agricultural and other departments; it may be interesting for PhD-students and scientists.

Навчальне видання є сучасним стислим посібником з практичного аналізу методом ІЧ-спектроскопії. Наведені фізичні основи методу, тлумачення основних характеристик спектра і загальноприйнятих понять допоможуть читачу швидко навчитись інтерпретувати спектральні дані. Відмінності спектрів різних класів сполук добре проілюстровано на конкретних прикладах. Тестові завдання з відповідями роблять книгу не лише цінним навчальним посібником, а й зручним довідником у повсякденній роботі фахівців.

Посібник створено для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів. Також він буде корисним для студентів хімічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців, які займаються і використовують у своїх дослідженнях ІЧ-спектроскопію.

 

Фармацевтическая броматология учебное пособие для студентов высших учебных заведенийГеоргиянц В. А., Безуглый П. А., Северина А. И., Головченко О. С., Алєксєєва Л. М., Бурьян А. А., Абу Шарк А. И., Таран К. А., Казаков Г. П., Гриненко В. В., Гарная С. В., Міщенко В. А., Попова Н. В.

Фармацевтическая броматология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений

Х.: НФаУ, 2014. – 376 с.

ISBN 978-966-615-449-4

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (письмо № 1/11-19810 от 17.12.2013 г.)

Пособие содержит разделы, которые охватывают все группы пищевых продуктов, их химический состав, биологическую и пищевую ценность, способы фальсификации и методы их выявления, а также контроль качества пищевых продуктов и их взаимодействие с лекарственными препаратами. Предназначено для студентов фармацевтических высших учебных заведений и фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений.

 

Органічна хімія. Тести з поясненнямиЧерних В. П., Шемчук Л. А., Колеснікова Т. О., Шемчук Л. М., Старчикова І. Л. Органічна хімія. Тести з поясненнями

Х.: НФаУ, 2014. – 460 с.

ISBN 978-966-615-450-0

Формат 60х84/16

Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/11-11477 від 22.07.2014 року)

У виданні представлено понад 500 тестових завдань з органічної хімії, які дозволять досить якісно й у стислі терміни підготуватися та успішно здати залік та іспит з дисципліни. Для студентів аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.

 

Латинська мова підручник для студентів вищих навчальних закладів. — 3-тє видання, виправлене та доповненеСвітлична Є. І., Толок І. О. Латинська мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів. — 3-тє видання, виправлене та доповнене

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2014. – 432 с.

ISBN 978-966-615-446-3

ISBN 978-966-400-325-1

Формат 60х90/16

Оправа 7БЦ

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
(лист № 1/11-2660 від 17.02.2014 р.)

Наведено відомості з фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських препаратів, хімічних, ботанічних, фармакогностичних номенклатур, номенклатури лікарських форм. Розділи граматики латинської мови розглянуто в обсязі, достатньому для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. Підручник містить алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, зразки залікових модульних робіт, латинсько-український та українсько-латинський словники.

До підручника введено термінологію Державної Фармакопеї України. Українська хімічна номенклатура наведена згідно з “Державним стандартом України. Елементи хімічні та речовини прості” (ДСТУ 2430-94). З урахуванням розвитку сучасної міжнародної та вітчизняної фармацевтичної термінології упорядкований навчальний матеріал з тем “Номенклатура форм ліків” та “Тривіальні назви лікарських препаратів”.

Для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та факультетів.

 

История медицины и фармации НФаУ 2014Котвицкая А.А., Горбанев В.В., Суриков А.А., Волкова А.В. История медицины и фармации : учебное пособие для студентов иностранного факультета

Х.: НФаУ, 2014. – 124 с.

ISBN 978-966-615-443-2

Формат 60х84/16

Оправа 2

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (письмо № 1/11–10421 от 08.07.2014 г.)

Утверждено Министерством здравоохранения Украины (письмо № 23–01–9/152 от 22.08.2014 г.)

Учебное пособие содержит материал, который рекомендуется использовать для аудиторной и самостоятельной работы, при подготовке к итоговому модульному контролю студентов иностранного факультета в соответствии с рабочей программой дисциплины «История медицины и фармации».

 

Analytical chemistry (Qualitative analysis) НФаУ 2014Євтіфєєва О. А., Болотов В. В., Костіна Т. А., Свєчнікова О. М., Ющенко Т. І., Камінська Н. І. Косарева А. Є., Слободянюк Л. В., Ящук О. П.

Analytical chemistry (Qualitative analysis). Part I : the manual for students of higher schools : Аналітична хімія (якісний аналіз)

Х.: НФаУ: 2014. – 168 с.
ISBN 978-966-615-448-7
Формат 60х84/16
Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист 1/11-706 від 21.01.2014 р.)

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (лист № 23-01-9/155 від 28.08.2014 р.)

The manual in analytical chemistry is intended for students of higher schools of the III-IV levels of accreditation in specialities “Pharmacy” and “Clinical Pharmacy”.

The manual provides a modern level of the theoretic and practical development in analysis of substances, their mixtures, including medicinal products. The given manual is intended for self-tuition of students, performance of practical classes and carrying out laboratory experiments in qualitative analysis, Module 1.

Посібник забезпечує сучасний рівень теоретичних та практичних розробок аналізу речовин, їх сумішей, зокрема і лікарських засобів. Посібник призначений для самопідготовки студентів, проведення практичних занять і виконання лабораторних робіт з якісного аналізу, модуль 1.

Навчальний посібник з дисципліни аналітична хімія призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІI–IV рівнів акредитації зі спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація».

 

Екстремальна медицина НФаУ 2014Котвіцька А.А., Пузак Н.О., Волкова А.В., Суріков О.О., Черкащина А.В., Кубарєва І.В., Пузак О.А.

Екстремальна медицина : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2014. – 124 с.

ISBN 978-966-615-444-9

Формат 60х84/16

Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–10422 від 08.07.2014 р.)

Затверджено Міністерством охорони здоров’я України (лист № 23–01–9/157 від 22.08.2014 р.)

У посібнику подано теоретичний матеріал за програмою вивчення дисципліни «Екстремальна медицина», перелік основних питань і запитання для контролю знань. Може бути використаний для підготовки до практичних занять і самопідготовки з навчальної програми дисципліни «Екстремальна медицина», а також з метою ознайомлення з правовою базою організації діяльності Державної служби медицини катастроф України, організації захисту населення від наслідків надзвичайних станів як у мирний, так і у воєнний час.

Призначений для вітчизняних та іноземних студентів вищих навчальних закладів і факультетів медичного та фармацевтичного профілю напряму підготовки «Фармація» з дисципліни «Екстремальна медицина», медичних працівників практичної охорони здоров’я, викладачів медицини катастроф, а також може бути використаний при медичній підготовці професійних рятівників.

 

Організація та економіка фармації 2014Вершкова І. В., Крикля В. В., Мартинова О. В., Горяча Л. О. Організація та економіка фармації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2014. – 292 с.

ISBN 978-966-615-439-5

Формат 60х90/16

Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-5317 від 13.03.2013 року)

У навчальному посібнику висвітлено основні питання щодо організації роботи аптечних закладів та їх структурних підрозділів: правила відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення для амбулаторних і стаціонарних хворих; порядок зберігання, обліку руху товарно-матеріальних цінностей і звітності в аптеці; основи економічного аналізу.

Посібник призначений для підготовки спеціалістів фармації кваліфікаційного рівня «фармацевт» у вищих навчальних закладах фармацевтичного профілю І–ІІІ рівнів акредитації.

 

Прикладна ІЧ-спектроскопія 2014Черних В.П., Шемчук Л.А., Власов С.В. Билов І.Є., Ситнік К.М., Арзуманов П.С., Криськів О.С. Прикладна ІЧ-спектроскопія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ, 2014. – 152 с.

ISBN 978-966-615-440-1

Формат 70х100/16

Оправа 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–4080 від 24.03.2014 р.)

Навчальне видання є сучасним стислим посібником з практичного аналізу методом ІЧ-спектроскопії. У ньому наведені фізичні основи методу, тлумачення основних характеристик спектра і загальноприйнятих понять, які допоможуть читачу швидко навчитись інтерпретувати спектральні дані. Відмінності спектрів різних класів сполук добре проілюстровано на конкретних прикладах. Тестові завдання з відповідями роблять книгу не лише цінним навчальним посібником, а й зручним довідником у повсякденній роботі фахівців.

Посібник створено для студентів вищих навчальних закладів фармацевтичного профілю і фармацевтичних факультетів. Також він буде корисним і цікавим для студентів хімічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та науковців, які займаються і використовують у своїх дослідженнях ІЧ-спектроскопію.

 

Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва 2013Георгіянц В. А., Безуглий П. О., Петрушова Л. О., Алексєєва Т. В., Гарна Н. В., Бевз Н. Ю., Данилова І. А., Міщенко В. А., Здорик О. А., Перехода Л. О., Сич І. А.

Фармацевтична хімія. Аналіз препаратів біотехнологічного виробництва : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 240 с.

ISBN 978-966-615-436-4

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–11479 від 12.07.2013 р.)
Навчальний посібник містить найбільш необхідну для студентів інформацію про одержання та методи аналізу біотехнологічних препаратів. Призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями галузей знань «Біотехнологія» і «Фармація».

 

Волковой В. А., Кононенко  Н. М., Гнатюк В. В., Березнякова А.І., Тюпка Т. І., Шевцов І. І., Крижна С. І.

Патологічна анатомія 2013Патологічна анатомія : підручник для студентів вищих навчальних закладів

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 392 с.

ISBN 978-966-615-437-1

ISBN 978-966-400-305-3

Формат 60х90/16

Оправа 7БЦ

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1/11–5216 від 12.03.2013 р.)

У підручнику на сучасному науковому рівні викладено теоретичний матеріал з дисциплін «Патологічна фізіологія з основами патологічної анатомії», «Патоморфологія з секційним курсом», «Клінічна патогістологія» згідно з програмами, затвердженими ЦМК України з вищої медичної освіти. Розглянуто питання етіології, патогенезу, морфології основних патологічних процесів і станів організму людини.
Для підготовки студентів спеціальності «Клінічна фармація», бакалаврів та магістрів спеціальності «Лабораторна діагностика» вищого фармацевтичного навчального закладу, фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III–IV рівнів акредитації.

 

Калюжная О. С., Стрілець О. П., Стрельников Л. С., Івахненко О. Л.

Hygiene in pharmacy 2013Hygiene in pharmacy : manual for foreign students of higher schools ; Гігієна в фармації

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 224 с.

ISBN 978-966-615-438-8

ISBN 978-966-400-306-0

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету (протокол № 1 від 01.11.2012 р.)

The manual «Hygiene in Pharmacy» is intended for students studying in higher pharmaceutical schools of Ukraine and includes the program questions in accordance to the curriculum of «Hygiene in Pharmacy» discipline for foreign students in speciality «Pharmacy» studying Hygiene in English.

У навчальному посібнику викладені питання загальної гігієни та гігієнічні аспекти роботи аптечних закладів з урахуванням останніх досягнень гігієнічної науки і практики та нормативної документації фармацевтичної галузі.

Посібник призначений для теоретичної та практичної підготовки іноземних студентів вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації спеціальності «Фармація» при вивченні дисципліни «Гігієна в фармації».

 

Кабачний В. І., Колєснік В. П., Грицан Л. Д., Томаровська Т. О., Блажеєвський М. Є.

Лекції з колоїдної хімії 2013Лекції з колоїдної хімії : навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 176 с.

ISBN 978-966-615-434-0

ISBN 978-966-400-304-6

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів (лист №1/11–4094 від 17.05.2013 р.)

Курс колоїдної хімії викладений відповідно до діючих програм для вітчизняних та іноземних студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів медичних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації. Посібник містить вступ і 11 лекцій з трьох розділів курсу колоїдної хімії.
Для студентів усіх форм навчання та спеціальностей за напрямками «Фармація» та «Біотехнологія». Посібник може бути корисним також викладачам, аспірантам та практичним працівникам фармацевтичної галузі, які бажають розширити свої знання з колоїдної хімії.

 

Котвіцька А. А., Суріков О. О., Кубарєва І. В., Волкова А. В., Черкашина А. В.

Фармацевтичне законодавство України 2013Фармацевтичне законодавство України : збірник нормативно-правових актів для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня 2013 р.)

Х.: НФаУ, 2013, ч. 1. – 260 с.; ч. 2. – 436 с.

Формат 60х84/16
Оправа 2

Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету (протокол № 3 від 04.04.2013 р.)

У збірнику представлено нормативно-правові акти з регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів. Документи подано відповідно до ієрархії нормативно-правових актів (Закони Верховної Ради, Укази Президента, Постанови Кабінету Міністрів України) та порядкового номера.
Призначено для студентів фармацевтичних вищих навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів для виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисциплін «Фармацевтичне законодавство», «Фармацевтичне правознавство», «Соціальна економіка у фармації», «Організація та економіка у фармації», «Правознавство та медичне законодавство, а також для практичних працівників фармацевтичних підприємств.

 

Пєнкін Ю. М., Яценко Н. М., Вельма С. В., Нессонова М. М.

Information Technology in Pharmacy 2014Information Technology in Pharmacy : manual for students of higher schools ; Інформаційні технології у фармації

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 352 с.

ISBN 978-966-615-435-7

ISBN 978-966-400-303-9

Формат 60х84/16

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11–12911 від 13.08.2013 р.)

The manual includes theoretical information and practical advice on modern methods of data collection and data processing, analysis, and display the results of research in the field of pharmacy. The manual is compiled in accordance with the typical training program for students ECTS. It includes a large number of practical tasks with recommendations for their solution, and examples of current and modular tests. The manual is designed for foreign students and can be useful for PhD students and teachers.

Навчальний посібник включає в себе теоретичну інформацію та практичні рекомендації, що стосуються сучасних методів збору та обробки даних, аналізу та відображення результатів досліджень у галузі фармації. Він містить велику кількість практичних завдань з рекомендаціями щодо їх вирішення, а також приклади поточних та модульних тестів. Навчальний посібник призначений для іноземних студентів з англійською мовою навчання та може бути корисним для аспірантів і викладачів.

 

Лутаєва Т. В., Кайдалова Л. Г.

Педагогічна культура 2014Педагогічна культура : навчальний посібник

Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2013. – 156 с.

ISBN 978-966-615-432-6

Формат 60х84/16

Оправа

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11–7394 від 05.08.2010 р.)

У виданні висвітлені питання, пов’язані з проблематикою сутності, складових і напрямів формування педагогічної культури. Кожен розділ містить питання для обговорення, теоретичний огляд теми, завдання для самоконтролю. До посібника також входять список літератури та додатки.

Навчальний посібник призначений магістрантам за всіма спеціальностями, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

 

А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко, А. И. Квитчатая, Л. И. Шульга, Д. Л. Великий, С. Н. Ролик, Н. А. Домар, О. Г. Бердник

Нанотехнологии в фармации и медицине: Монография /Под общ. редакцией проф. А. Ф. Пиминова.—Т. 1., Т.2— Н 25 Харьков: Факт, 2014.

Нанотехнологии в фармации и медицине т.1

Монография «Нанотехнологии в фармации и медицине» — фундаментальное, оригинальное издание, в котором представле­ны основные термины и определения, наиболее часто встречающиеся в нанонауке, и раскрыты исторические аспекты развития научного направления с рассмотрением некоторых природных наноэффектов и видов наноструктур, методов их искусственного получения и исследования. Особо освещены достижения и перспективы нанотехнологии в фармации и медицине как наиболее социально значимых сферах. Даны примеры использования нанонауки в инновационных технологиях, косметологии, сельском хозяйстве, строительстве и т. д.

 
 

Нанотехнологии в фармации и медицине т.2В книге собраны воедино наглядные иллюстрации, материал структурирован в схемах и удобных таблицах, позволяющих рас­смотреть на молекулярном и наноразмерном уровнях физические, физико-химические и биохимические явления и механизмы, лежащие в основе основных подходов нанотехнологии.

Издание предназначено для широкого круга читателей: профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и студентов вузов, инженерно-технических работников и всех интересующихся данной тематикой.

 
 

Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів НФаУ 2014Енциклопедичний тлумачний словник фармацевтичних термінів : українсько-латинсько-російсько-англійський : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / [уклад.: І. М.Перцев, Є. І. Світлична, О. А. Рубан та ін.] ; за ред. проф. В. П.Черниха. — Вінниця : Нова Книга, 2014. — 824 с.

ISBN 978-966-382-507-6

Словник містить понад 7000 фахових термінів за програмою “Фармація”: біофармація; біотехнологія; фармацевтична технологія; управління, організація та економіка фармації; фармакоекономіка; менеджмент і маркетинг у фармації; соціальна фармація; фармакогнозія; хімія природних сполук; фармацевтична ботаніка; стандартизація, сертифікація та контроль якості ліків; фармакологія, фармакотерапія, клінічна фармація, товарознавство, мікробіологія, лабораторна діагностика, хімія (аналітична, біологічна, медична, неорганічна, органічна, токсикологічна, фармацевтична, фізколоїдна) та ін. Фахові терміни систематизовані, структуровані відповідно до алгоритму фармацевтичної діяльності, а їх тлумачення адаптовано до термінології країн ЄС та рекомендацій ВООЗ.

Рекомендується у якості базового навчального видання з фармацевтичної тер­мінології у навчальному процесі, гідний надання офіційного статусу. Розрахова­ний на науковців, працівників фармацевтичної промисловості, організаторів фар­мацевтичної галузі, управлінців системи охорони здоров’я, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів, студентів та інших фахівців, що мають справу з ліками.

 

image_pdfimage_print