Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – д.в.о

Освітній ступінь «магістр»

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф.)

Освітній ступінь «магістр»

  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
    освітня програма «Фармація» (зФф)
    особи, які вступають на навчання на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»
  • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»
    освітня програма «Фармація» (зФм)
    особи, які вступають на навчання на

Накази про зарахування вступників, які здобули повну загальну середню освіту

Наказ від 31.07.2019 №195-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу денної форми здобуття освіти за спеціальностями за кошти державного (регіонального) бюджету»

 

Наказ від 02.08.2019 №202-ст «Про зарахування на навчання студентів 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за

Результати вступних випробувань осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст) – ДВО

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2т)

особи, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст/магістр» спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФ2в)

освітня програма «Клінічна Фармація» (зК2

Результати вступних випробувань осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (з.ф)

Освітній ступінь  «магістр»

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФф)

вступ  на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності «Фармація»

 

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

освітня програма «Фармація» (зФт)

вступ на основі ОКР молодший спеціальностей «Виробництво фармацевтичних

Списки рекомендованих до зарахування осіб, які продовжують навчання на основі здобутих освітніх ступенів бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст») – магістратура

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма «Фармація» (8зФб)

заочна форма навчання

 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація

Освітня програма:

image_pdfimage_print