25 березня 2020 р. пройшла міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці»

25 березня 2020 р. на базі кафедр технології ліків, косметології і аромології Національного фармацевтичного університету за участі Всеукраїнської асоціації апітерапевтів проведено міжнародну науково-практичну дистанційну конференцію «Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці», присвячену пам’яті академіка УАН, професора О. І. Тихонова.

Робота конференції здійснювалась за наступними напрямками:

 1. Створення стандартизованих субстанцій на основі продуктів бджільництва, розробка складу і технології лікарських апіпрепаратів на їх основі для лікування різних захворювань.
 2. Розробка, виробництво, контроль якості, стандартизація, реалізація та перспективи створення лікарських, косметичних і зоогігієнічних засобів.
 3. Сучасна технологія екстемпорального виготовлення ліків.
 4. Оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів у різних лікарських формах.
 5. Інформаційні технології і автоматизація наукових досліджень з розробки лікарських засобів.
 6. Дослідження та стандартизація біологічно активних сполук.
 7. Доклінічні дослідження нових лікарських засобів.
 8. Вивчення рослинної сировини та створення фітопрепаратів і косметичних засобів на їх основі, аромологія.
 9. Організаційно-економічні аспекти діяльності підприємств, установ і закладів парфумерно-косметичної галузі та сфери практичної косметології.
 10. Маркетинговий менеджмент і фармакоекономіка на етапах створення, реалізації та використання лікарських і косметичних засобів.
 11. Маркетингові дослідження сучасного фармацевтичного ринку.
 12. Упаковка парфумерно-косметичної та фармацевтичної продукції.
 13. Доказова та практична косметологія й фармація.
 14. Нормативно-правове регулювання діяльності косметичних і фармацевтичних закладів.
 15. Профілактичні завдання охорони здоров’я: система профілактики населення; оздоровчі технології; підготовка кадрів охорони здоров’я – лікарів-апітерапевтів і апіконсультантів, інноваційні освітні технології.
 16. Інноваційна медицина: ефективні напрямки традиційної і нетрадиційної медицини в управлінні біологічним віком і резервами здоров’я в діагностиці, профілактиці, лікуванні захворювань та реабілітації.
 17. Нанотехнології у фармації.
 18. Сучасна біотехнологія.

У конференції приймали участь 186 науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти із понад 20 ЗВО, наукових установ та закладів практичної фармації м. Кишиніва, Республіка Молдова (Державний університет медицини та фармакології імені Миколи Тестеміцану); м. Харкова (Національний фармацевтичний університет, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ, Коледж НФаУ, Харківський національний медичний університет, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, ТОВ «Аптека № 9»; м. Києва (Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»); м. Запоріжжя (Запорізький державний медичний університет); м. Донецька (Донецький медичний університет), м. Дніпра (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, ДЗ «Дніпропетровська медична академія», НДІ хімії та геології, НДІ «Медико-біологічних проблем»); м. Одеси (Одеський національний медичний університет); м. Львова (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького); м. Чернігова (Чернігівський базовий медичний коледж); м. Тернополя (Тернопільський національний медичний університет  імені І. Я. Горбачевського МОЗ України); м. Вінниці (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова), м. Чернівці (Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»).

Матеріали конференції розміщено на сайтах кафедр технології ліків та косметології і аромології у розділах «Конференції кафедри».

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у роботі  конференції.

Print Friendly, PDF & Email