28 травня 2019 р. кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ провела «виховну хвилинку» для слухачів передатестаційного циклу та циклу тематичного удосконалення

28 травня 2019 р. кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету Должнікова Ольга Миколаївна проведена «виховну хвилинку» для слухачів циклу тематичного удосконалення «Організація забезпечення населення лікарськими препаратами в умовах ринку», який проходить на кафедрі з 27 травня по 27  червня 2019 р. для спеціалістів фармації аптечних закладів, які обіймають керівні посади, їх заступники або спеціалісти, зараховані до резерву на заміщення управлінських посад в аптечних закладах.

 Ольга Миколаївна звернула увагу слухачів, що вся діяльність кафедри ґрунтується на принципі єдності навчання та виховання. Зважаючи на це, виховна робота у різних її формах здійснюється на кафедрі через навчальний процес і у позанавчальний час. Нагадала фундаментальні принципи професії, засновані на моральних зобов’язаннях і цінностях, етичних нормах професійної поведінки та відповідальності, які мають стати взірцевим керівництва для провізорів та фармацевтів у їх взаємовідносинах із суспільством в умовах формування ринкових відносин. Також Ольгою Миколаївною зроблені акценти на важливість збереження життя та охорони здоров’я людини згідно із принципом біоетики «не зашкодь» не тільки всьому живому, а й екосистемі загалом. Приділена увага дотриманню слухачами норм фармацевтичної етики і деонтології поведінки фармацевтичних працівників у процесі надання ними  кваліфікованої, якісної доступної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню тощо. Крім того надана слухачам інформація про навчальний заклад, правила, яких потрібно дотримуватися, здійснено вибір активу самоврядування, який є сполучною ланкою між викладачами кафедри і слухачами, донесена інформація щодо організації дозвілля слухачів (ознайомчі екскурсії по аудиторних корпусах, запропоновано перелік театрів, кінотеатрів, екскурсій у м. Харків).

Print Friendly, PDF & Email