29 листопада 2018 р. відбулося урочисте вручення сертифікатів слухачам курсів підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» ректором НФаУ, проф. А.А. Котвіцькою

Відповідно до положень наказу МОН України від 30.10.2013 № 1518 «Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями» університет зобов’язаний забезпечити періодичне підвищення кваліфікації викладачів в галузі дистанційного навчання.

Протягом 2012-2017 років  233 викладачі НФаУ вже проходили навчання та отримували сертифікати за програмами «Технології розробки дистанційного курсу» (на базі НТУ «КПІ») та «Інформаційні та комунікативні технології навчання: Е-т’ютор» (на базі Університету КРОК, м. Київ).

У цьому році вперше підвищення кваліфікації викладачів відбулося власними силами – Центром дистанційних технологій НФаУ та кафедрою педагогіки та психології.

Новацією також стало те, що навчання було організовано у дистанційному режимі. Так, на сайті pharmel.kharkiv.edu були розміщені інформаційні матеріали та практичні завдання. Щотижнево, з використанням програми OBS studio, проводилися синхронні лекційні заняття за тематикою навчальної програми курсів. Протягом усього періоду навчання (вересень-листопад 2018 р.) забезпечувалися інтерактивні форми взаємодії т’ьюторів та слухачів курсів через чати та форуми.

Слухачі курсів виконали випускову роботу «Створення електронного портфоліо дистанційного курсу» та набули наступних комптентностей:

  • використання системи управління навчанням та контентом Moodle,
  • створення силабусу дистанційного курсу,
  • проведення експертизи дистанційного курсу,
  • створення аудіо- та відео навчальних матеріалів
  • розроблення тестових завдань типу вірно-невірно; коротка відповідь; вибір пропущених слів; перетягування у текст; перетягування на зображення тощо,
  • створення графічного зображення,
  • розроблення інтерактивного навчального засобу (плакату),
  • розроблення презентації-історії Prezi.

Успішно виконали програму навчання та отримали сертифікати:

1. Баган Світлана Олександрівна провідний фахівець відділу АСУ ІПКСФ
2. Бездітко Наталія Володимирівна професор кафедри фармакоекономіки
3. Внукова Катерина Валеріївна ст.викл. кафедри іноземних мов
4. Дроздова Олена Олексіївна доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
5. Зарічкова Марія Володимирівна доцент кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ
6. Здорик Олександр Анатолійович доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
7. Кайдаш Марина Валеріївна доцент кафедри фізики
8. Кобець Марина Миколаївна доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту
9. Коваленко Світлана Миколаївна професор кафедри товарознавства
10. Кононенко Алевтина Геннадіївна доцент кафедри фізіології та анатомії людини
11. Криськів Олег Степанович доцент кафедри неорганічної хімії
12. Кулакова Оксана Миколаївна доцент кафедри філософії та соціології
13. Лебединець Вячеслав Олександрович завідувач кафедри управління якістю
14. Литвиненко Ольга Олександрівна доцент кафедри українознавства та латинської мови
15. Літвінова Олена Вячеславна доцент кафедри управління та економіки підприємства
16. Мороз Світлана Григорівна доцент кафедри організації та економіки фармації
17. Опрошанська Тетяна Віталіївна доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ
18. Осташко Василь Федорович доцент кафедри клінічної фармакології
19. Подгайний Григорій Якович старш. викл. кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ
20. Ромась Катерина Петрівна асистент кафедри аптечної технології ліків
21. Сабатовська-Фролкіна Інна Сергіївна доцент кафедри педагогіки та психології
22. Стороженко Ігор Петрович професор кафедри фізики
23. Ткаченко Олена Валентинівна доцент кафедри управління якістю
24. Томарєва Наталія Олександрівна викладач кафедри українознавства та латинської мови
25. Філіппенко Ростислав Ігорович доцент кафедри філософії та соціології
26. Філіпцова Ольга Володимирівна завідувач кафедри біології
27. Шварп Наталія Вікторівна доцент кафедри педагогіки та психології
28. Якущенко Вікторія Анатоліївна доцент кафедри загальної фармації та безпеки ліків

Більше фото в альбомі

Матеріали за темою:

Дистанційні технології НФаУ: нові етапи та здобутки

Print Friendly, PDF & Email