31 серпня 2023 р. відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного фармацевтичного університету

31 серпня 2023 р. відбулося спільне засідання Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного фармацевтичного університету.

Головним питанням порядку денного була постановча доповідь в. о. ректора НФаУ Алли Котвіцької «Цільові показники діяльності НФаУ у 2022/2023 н.р.», де розглянуті результати за всіма напрямами діяльності: освітньою, науковою, міжнародною; соціально-виховною, фінансово-економічною, матеріально-технічного забезпечення. Проаналізовано виконання завдань у 2022/2023 н.р. та визначені завдання на 2023/2024 н.р. – у розрізі відповідності Стратегічному плану розвитку НФаУ.

У порядку денному розглянуті питання організації освітнього процесу, підготовки до акредитації освітніх програм у 2023/2024 н.р     

Внесено зміни до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом НФаУ та до правил внутрішнього трудового розпорядку

Була представлена оновлена редакція Антикорупційної програми НФаУ та оновлена редакція «Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні посад НПП та укладення з ними трудового договору (контракту)»

Увазі академічної спільноти були представлені підсумки рейтингового оцінювання кафедр та НПП НФаУ-2023. Були відзначені переможці за номінаціями:


«Кращий доктор наук НФаУ»

ДИПЛОМИ

I ступеня Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків

II ступеня Селюкова Наталія Юріївна, доктор біологічних наук, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації

IІІ ступеня Кошовий Олег Миколайович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармакогнозії


«Кращий кандидат наук НФаУ»

ДИПЛОМИ

I ступеня Михайленко Ольга Олександрівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної хімії

II ступеня

Калюжна Ольга Сергіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри біотехнології

Сенюк Ігор Валерійович, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини

IІІ ступеня

Коноваленко Ілона Сергіївна, доктор філософії, асистент кафедри аптечної технології ліків

Корж Юлія Вікторівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри соціальної фармації

Процька Вікторія Василівна, кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри хімії природних сполук і нутриціології


«Кращий викладач НФаУ»

ДИПЛОМИ

I ступеня

Ноздріна Альміра Аббяссівна, асистент кафедри соціальної фармації

II ступеня

Савченко Альона Александрівна, викладач кафедри філософії та соціології

IІІ ступеня

Коляда Ірина Валеріївна, Асистент кафедри фундаментальної та мовної підготовки


«Краща кафедра НФаУ»

Абсолютний переможець

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ зав. кафедри: проф. Перехода Ліна Олексіївна

ДИПЛОМИ

І ступеня КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ зав. кафедри: проф. Штриголь Сергій Юрійович

ІІ ступеня КАФЕДРА БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ зав. кафедри: проф. Кравченко Віра Миколаївна

ІІІ ступеня КАФЕДРА ЗАВОДСЬКОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ зав. кафедри: проф. Рубан Олена Анатоліївна

4 рейтингова позиція КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ зав. кафедри: доц. Волкова Аліна Вікторівна

5 рейтингова позиція КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ зав. кафедри: проф. Георгіянц Вікторія Акопівна

6 рейтингова позиція КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ зав. кафедри: проф. Ярних Тетяна Григорівна

7 рейтингова позиція КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ зав. кафедри: проф. Єрьоменко Римма Фуатівна

8 рейтингова позиція КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ зав. кафедри: проф. Філімонова Наталія Ігорівна

9 рейтингова позиція КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЇ ТА ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ зав. кафедри:  проф. Кононенко Надія Миколаївна

10 рейтингова позиція КАФЕДРА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ зав. кафедри: проф. Колісник Сергій Вікторович

СПЕЦІАЛЬНА НОМІНАЦІЯ

«Публікаційна активність»

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ зав. кафедри: д-р ветеринарних наук, старший дослідник  Морозенко Дмитро Володимирович

Вітаємо переможців!

Вітаємо трудовий колектив Національного фармацевтичного університету з початком нового навчального року!

 

Print Friendly, PDF & Email