Академічна мобільність – архив 2020

08 травня 2020 р. участь співробітників НФаУ у дистанційній конференції «Contemporary pharmacy: Issues, challenges and expectation»

08 травня 2020 року відбулася Міжнародна дистанційна конференція «Contemporary pharmacy: Issues, challenges and expectation», організована кафедрою технології ліків та соціальної фармації фармацевтичного факультету Литовського університету наук здоров’я, м. Каунас, Литва.

Національний фармацевтичний університет був представлений вченими, докторантами та аспірантами, які виступили у секціях “Scientists” і “PhD students” та висвітлили проблемні питання технології, контролю якості та стабільності фармацевтичних препаратів. Усні доповіді та мультимедійні презентації були представлені в онлайн форматі за допомогою програми Microsoft Team.

Академічна мобільність - архив 2020

Теми усних доповідей та доповідачі:

В секції Scientists були представлені наступні доповіді:

Маслій Ю. С., доцента кафедри Заводської технології ліків «Determination of rational pH for carbomer-based dental gel by texture analysis»

Гербіної Н. А., доцента кафедри Заводської технології ліків «Influence of encapsulating agent ratios on lavender essential oil microencapsulation: study of emulsion and finished microcapsules»

Савченко Л. П., доцента кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ «Validation of the technological process of deflagil ointment preparation»

Хохлової К. О., докторанта кафедри Аптечної технології ліків «HPTLC chromatographic profiles of essential oils of 13 species from Lamiaceae family from Ukraine»

Опрошанської Т. В., доцента кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ «Study of antimiantimicrobial activity of tincture from underground organs of Sorrel horse Willd»

 

В секції PhD students було представлено дві доповіді:

Безрука І. В., аспіранта кафедри Фармацевтичної хімії «Assessment and comparison of chromatographic procedures for hederacoside C determination in dosage form»

Яковенка О. В., аспіранта кафедри Заводської технології ліків «Design of experiment planning for the formulation development of compressed lozenges with stress protective action»

Окрім цього в конференції взяли участь д. фарм. н., проф. Георгіянц В. А., д. фарм. н., проф. Рубан О.А., д. фарм. н., доц. Здорик О. А., к. ф. н., доц. Міщенко В. А.

До складу комісії з оцінювання доповідей аспірантів і студентів увійшла к. фарм. н., доцент каф. якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ, Савченко Л. П.

Після закінченні конференції кожен з доповідачів усних доповідей отримав відповідний сертифікат, а доповідь Безрука І. В. була відзначена дипломом III ступеня серед учасників секції PhD students.

Представники НФаУ щиро вдячні Організаційному комітету за цікавий формат проведення Міжнародної дистанційної конференції та можливість представити і обговорити результати своєї наукової роботи.


04-06 травня 2020 р. участь співробітників НФаУ у Конвенції Фармакопеї США (Virtual USP Convention Meeting)

04-06 травня 2020 року – Національний фармацевтичний університет брав участь у Конвенції Фармакопеї США (Virtual USP Convention Meeting). Офіційним спостерігачемАкадемічна мобільність - архив 2020 Фармакопеї США, що представляє НФаУ, є завідувач кафедри фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В. А. Кожні п’ять років Фармакопея США проводить Конвенцію, яка затверджує стратегію розвитку USP на найближчі 5 років, обирає Президента, Наглядову раду та голів експертних комітетів (Раду експертів). Конвенція USP спрямована на покращення охорони здоров’я, безпеки пацієнтів та доступ до якісних ліків для людей у всьому світі.

Проф. Георгіянц В. А., як представник НФаУ, одержала запрошення для участі у Конвенції, але внаслідок пандемії Covid-19 проведення Конвенції вперше в історії USP було організовано в on-line режимі. Делегати Конвенції одержали персоніфікований доступ до участі у заході. Попередньо приймались зауваження та пропозиції до підзаконних актів компанії, що розглядались під час проведення Конвенції. Учасники Конвенції шляхом голосування (5 травня) обрали Раду експертів та Наглядову раду на період 2020-2025, ухвалили 15 Резолюцій, які відзначають основні напрямки роботи USP, та затвердили поправки до підзаконних актів.

Використано матеріали сайту https://www.usp.org/about/usp-2020-convention


Академічна мобільність - архив 202005 травня 2020 р. участь співробітників НФаУ у вебінарі-тренінгу присвяченому участі у восьмій рамковій програмі ЄС «Horizon 2020»

05 травня 2020 року відбувся вебінарі-тренінг присвячений участі у восьмій рамковій програмі ЄС «Horizon 2020». Були обговорені такі питання: загальна інформація про програму, пошук проектів, подача заявки, розробка власного проекту, результати участі України в програмі «Horizon 2020».

Спікером на заході була співробітниця національного контактного пункту програми «Horizon 2020» відповідальна за напрямок «Здоров’я, демографічні зміни та добробут» а також «Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка» Таїсія Симочко.

У заході взяли участь понад 25 співробітників НФаУ.


02-13 березня 2020 р. аспіранти НФаУ пройшли наукове стажування на базі Литовського університету наук про здоров’я (м. Каунас, Литва)

Аспіранти кафедри ботаніки Гордєй К.Р. та Яременко М.С. пройшли наукове стажування з 2 по 13 березня 2020 р. на базі науково-дослідної лабораторії кафедри фармакогнозії Lithuanian University of Health sciences місто Каунас, Литва. Метою стажування було виконання експериментальних досліджень з фітохімії з використанням сучасного обладнання, а саме виконання експериментальних досліджень методами ВЕРХ, СФ.

Print Friendly, PDF & Email