Біотехнологія

Підготовка здійснюється з 2000 року

Біотехнологія

Форми та терміни навчання бакалавр з біотехнологій та біоінженерії денна; 4 роки
заочна; 4 роки
Місце працевлаштування
 • підприємства, де впроваджені методи отримання речовин із застосуванням біотехнологічних процесів
 • станції біологічного очищення стічних вод та токсичних відходів
 • об’єкти міського комунального господарства
 • екологічні та природоохоронні служби
 • науково-дослідні інститути з розробки та контролю якості речовин, отриманих біотехнологічними методами
Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

 

Створення нових, якісних і доступних лікарських препаратів, харчових продуктів, захист навколишнього середовища є одним із найбільш актуальних питань у світовому масштабі, вирішення якого неможливе без використання методів біотехнології. Тому саме біотехнологія є однією з найперспективніших спеціальностей ХХІ століття не тільки в Україні, а й у всьому світі.

Біотехнологія – це галузь знань, яка вивчає та розробляє методи отримання корисних для людства продуктів за допомогою біологічних об’єктів: мікроорганізмів, клітин тварин і рослин. Перші зародки біотехнології з’явилися, коли людина стала використовувати процес бродіння для приготування винних напоїв і випікання хлібобулочних виробів. Як окрема галузь науки біотехнологія була визнана в ХХ столітті.

Біотехнологія забезпечує виробництво лікарських засобів, харчових продуктів, створення трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин тощо. Досягнення біотехнології використовуються майже у всіх галузях науки і техніки, адже саме вона допомагає створювати якісні та недорогі продукти. У теперішній час вагомий внесок біотехнології спостерігається в галузі охорони здоров’я. Можливість необмеженого отримання природних білкових біорегуляторів і біологічно активних речовин, у т.ч. рідкісних і дорогих, відкриває нові перспективи в лікуванні різних захворювань. Біотехнологія займається розробкою вакцин, зокрема для боротьби з такими захворюваннями як СНІД, гепатит, малярія, деякі ракові пухлини. Сьогодні фармацевтичні фірми витрачають на біотехнологічні дослідження біля 20% бюджету, а спеціалісти-біотехнологи входять до ТОП-10 спеціальностей, які є найбільш затребуваними та перспективними .

Майбутні біотехнологи вчаться створювати лікарські засоби та виробляти харчові продукти із застосуванням мікроорганізмів, клітин рослин і тварин. Під час навчання студенти пізнають таємниці клонування та трансгенезу.

Процес формування майбутнього фахівця відбувається не тільки у навчальних аудиторіях та лабораторіях, а й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні загальної інженерної і технологічної практики на сучасних провідних підприємствах України біотехнологічного профілю (ЗАТ «Індар», ВАТ «Фармак», ЗАТ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Біолік», «СанІнБев Україна», ВАТ «Вім-Біль-Дан Україна» тощо).

Їх професійна діяльність передбачає:

 • виробничо-технологічні та організаційно-керівні функції у галузі виробництва біотехнологічних продуктів;
 • розробку нових і вдосконалення існуючих технологічних процесів;
 • отримання біотехнологічних продуктів;
 • вибір і обґрунтування нових технологічних процесів і режимів виробництва;
 • забезпечення високого рівня якості продукції;
 • організацію інженерного і матеріально-технічного забезпечення виробництва у нових економічних умовах.
Print Friendly, PDF & Email